Raport Press-Service Monitoring Mediów: "Równouprawnienie w mediach to wciąż pusta deklaracja"

Według raportu Press-Service Monitoring Mediów w kwestii równouprawnienia w mediach jesteśmy daleko za europejskimi standardami. Jak przedstawiają  smutne dane badania - dominacja mężczyzn w polskich mediach to nadal norma, a równouprawnienie to wciąż pusta deklaracja. 

Press-Service Monitoring Mediów przeanalizował 268 serwisów z całego pierwszego kwartału 2021 roku trzech najważniejszych programów informacyjnych z konkurencyjnych stacji. Pod lupą znalazły się "Wiadomości" TVP, "Fakty" TVN oraz "Wydarzenia" Polsatu. Sprawdzane były m.in. udział kobiet w debacie publicznej, liczba serwisów prowadzonych przez kobiety, płeć wypowiadających się najczęściej komentatorów oraz specjalistów. 
Wnioski nie napawają dumą. Dla Wirtualnych Mediów skomentowała je Marlena Sosnowska, rzeczniczka prasowa Press-Service Monitoring Mediów. 

„Odsetek kobiet wypowiadających się w analizowanych serwisach wyniósł 25 proc. - o 1 proc. (!) więcej niż w 2013 roku. Wnioski z badania okazały się nie tyle zaskakujące, co zasmucające. Telewizyjne serwisy to ciągle podstawowe źródło informacji dla znacznej części naszego społeczeństw, tymczasem na szklanym ekranie nadal dominuje męski punkt widzenia.”

Raport Press-Service Monitoring Mediów: smutna przepaść między dziennikarzami, a dziennikarkami

Badanie Press-Service Monitoring Mediów pokazało, że w Polsce zdecydowanie częściej w materiałach dziennikarskich zamieszczano wypowiedzi mężczyzn (75 %). Liczba komentarzy udzielanych przez kobiety była o 6424 niższa i stanowiła 25% wszystkich wypowiedzi. Taka sama dysproporcja występuje jeśli chodzi o udzielane w mediach komentarze eksperckie. Średni udział procentowy komentujących bieżące wydarzenia kobiet dla wszystkich analizowanych programów wyniósł tylko 25%! Dla przykładu w "Wiadomościach" TVP, mężczyźni udzielili aż 79 % wszystkich wypowiedzi. Dla porównania, udział kobiet w "Wydarzeniach" Polsatu to 27%, a w "Faktach" TVN - 26 %. 

Jednak największą nierówność widać przy autorskich materiałach – pod zdecydowaną większością podpisują się mężczyźni. Najlepiej sytuacja wygląda w serwisach TVN, gdzie kobiety odpowiedzialne były za 38 % autorskich materiałów, gdy w "Wiadomościach" TVP, kobiety stanowią jedynie 9% autorek, a w „Wydarzeniach” Polsatu – 29%. W przedstawionym raporcie kobiety dominują tylko w kwestii prowadzenia serwisów informacyjnych.

Jeśli do programu zapraszana jest ekspertka, najczęściej wypowiada się w temacie praw kobiet, na kolejnych miejscach plasuje się edukacja, nauka, kultura, medycyna, zdrowie i rozrywka, medycyny i zdrowia oraz w kwestiach społeczno-obyczajowych. Kobiety nie biorą za to udziału, a jeśli, to w znikomym procencie, w dyskusjach związanych z wojskiem, armią, militariami, motoryzacją, tematami związanymi z transportem, drogami, czy sportem.

 "Przedstawiony raport  pokazuje ewidentną dominację mężczyzn w mediach. Widać bardzo znaczącą przewagę mężczyzn: twórców materiałów dziennikarskich, ekspertów, specjalistów, polityków. Zauważa się także, że tematyka materiału nie zmieniła proporcji, ponieważ w tematach nawet bezpośrednio dotykających kobiet, głos częściej zabierali mężczyźni.", tak wyniki raportu dla Wirtualnemedia.pl skomentowała dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, medioznawczyni z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.
 

Źródło: Wirtualnemedia.pl