Kontakt

 

REDAKCJA SERWISU KOBIETA.PL

Maria Peltz-Orlińska – Digital Content and Product Director

maria.peltz@burdamedia.pl

 

Weronika Płocha - Redaktor prowadząca

weronika.plocha@burdamedia.pl

 

Marta Mrugacz – redaktor

 

REKLAMA

digital.sales@burdamedia.pl

Katarzyna Cieślik - Digital Sales Director

katarzyna.cieslik@burdamedia.pl

 

 

REKLAMA PRASOWA

biuro.reklamy@burdamedia.pl

 

 

WYDAWNICTWO BURDA PUBLISHING POLSKA

Burda Publishing Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel: +48 22 360 38 00