Matura z matematyki 2019: czy będzie?

Najwyższa Izba Kontroli zaproponowała, żeby matematyka na maturze nie była przedmiotem obowiązkowym. NIK argumentuje swoją propozycję wynikami ostatniego raportu, który powstał na podstawie kontroli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. "Z nauczaniem matematyki w polskich szkołach nie jest najlepiej. Forma i sposób jej nauczania nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. Potwierdzają to osiągane przez nich wyniki" - alarmuje NIK. Z raportu NIK wynika, że co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki.

Jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, matematyka ma być jedynie zawieszona do czasu, aż poprawi się nauczanie tego przedmiotu w polskich szkołach.

MEN odpowiada na propozycję NIK

Na propozycję NIK praktycznie od razu odpowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej: "Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego."

Zdaniem MEN "wyłączenie, choćby czasowe, egzaminu z matematyki z części obowiązkowej egzaminu maturalnego zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych. O obecny kształt tego narzędzia, z obowiązkowym egzaminem z matematyki, polskie środowisko akademickie, zarówno przedstawiciele nauk ścisłych, jak i humanistycznych, zabiegało przez wiele lat."

Ministerstwo w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie podkreśla, jak ważnym przedmiotem jest matematyka. "Matematyka uczy logicznego myślenia i je porządkuje, co ułatwia rozwiązywanie problemów, a przede wszystkim – rozwija wyobraźnię. Umiejętności kształcone głównie w ramach zajęć z matematyki są niezbędne do rozwiązywania problemów w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych takich jak: medycyna, inżynieria, biznes i ekonomia czy informatyka." - tłumaczy MEN w komunikacie.

MEN uspokaja również rodziców, którzy martwią się o poziom nauczania matematyki w polskich szkołach. "Jak pokazują obiektywne i renomowane porównania międzynarodowe, poziom kształcenia matematycznego w polskich szkołach jest na dobrym poziomie. Nie istnieją żadne obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki. Trudno dostrzec, jak obowiązkowa matura z matematyki mogłaby, choćby w najmniejszym stopniu, przeszkadzać w doskonaleniu procesu nauczania matematyki." Zdaniem ministerstwa podstawa programowa matematyki jest na właściwym poziomie: "Podstawa programowa matematyki to efekt pracy ekspertów w tej dziedzinie, którzy wnikliwie analizowali uwagi, postulaty i propozycje zgłaszane do MEN, kiedy trwały prace nad projektem. Ostateczny kształt podstawy programowej matematyki to dokument, który uwzględnia oczekiwania nauczycieli, środowiska akademickiego, rodziców i uczniów."