Konsultacje w szkołach od 1 czerwca

Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 1 czerwca w szkołach podstawowych i średnich organizowane będą stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów (nie tylko ósmoklasistów i maturzystów). To kolejny krok odmrażania edukacji po tym, jak 12 marca zostały zawieszone zajęcia w szkołach. Uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w konsultacjach, ale szkoły mają obowiązek je organizować.

Przypominamy, że rząd zezwolił samorządom na organizowanie od 6 maja zajęć opiekuńczych w przedszkolach na określonych zasadach, zaś od 25 maja takie zajęcia są prowadzone w szkołach podstawowych dla uczniów klas 1-3. Również od 25 maja organizowane są stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Te zmiany to dodatek do nadal kontynuowanej nauki zdalnej.

Konsultacje w szkołach od 1 czerwca: zasady

Szkoły organizując konsultacje dla uczniów muszą zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz resortów edukacji i zdrowia. Zgodnie z nimi dyrektor szkoły musi przygotować harmonogram konsultacji grupowych i indywidualnych, a także procedury przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

W grupie podczas konsultacji może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. Jeśli to możliwe konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali. 

W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby chore, a także uczniowie, w których domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń jeśli u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji. 

Przeczytaj także: Powrót do szkoły: jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują dzieci i nauczycieli