Powrót do szkoły: najmłodsi wracają do klas

Już od poniedziałku uczniowie klas I-III mogą wrócić do szkoły. Typowy dzień ucznia będzie jednak wyglądać inaczej - zamiast lekcji, szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. To forma pomocy rodzicom, którzy chcą wrócić do pracy. Jedna grupa uczniów to maksymalnie 12 osób, które przebywać będą w miarę możliwości w stałej klasie. Zalecone jest ograniczanie kontaktów: stanowiska uczniów w odległości co najmniej 1,5 metra, wietrzenie pomieszczenia co godzinę, usunięte zostaną także przedmioty, których nie da się zdezynfekować. 

Powrót do szkoły: nowe zasady

Nowy reżim sanitarny w szkołach dla najmłodszych:

- rodzice przyprowadzając dzieci do szkoły muszą zachować 2 metry odstępu wobec pracowników i innych uczniów

- rodzice mogą wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, przy zachowaniu rygorystycznych środków ostrożności (rękawiczki, ochrona nosa i ust, dezynfekcja rąk)

- do szkoły można przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby (przyprowadzać może także wyłącznie zdrowy rodzic)

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, uczniowi nie wolno uczęszczać do szkoły

- uczniowie powinni często myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować je szczególnie po wyjściu z toalety, lub po przerwie

- szkoła powinna posiadać termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury uczniom w trakcie zajęć (w przypadku złego samopoczucia dziecka)

- w razie niepokojących objawów nauczyciel powinien odizolować ucznia i niezwłocznie powiadomić rodziców, w celu odebrania dziecka ze szkoły

- do pracy mogą przychodzić nauczyciele wyłącznie zdrowi, bez najmniejszych objawów wskazujących na chorobę zakaźną

- nauczyciele w wieku 60+, lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają je do grupy ryzyka, nie będą prowadziły zajęć

Powrót do szkoły: zajęcia z wychowania fizycznego

Zaleca się korzystanie z boisk szkolnych, oraz odbywanie zajęć na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem zmianowości grup i dystansu pomiędzy uczniami. Sprzęt sportowy, wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie dezynfekowany lub czyszczony z użyciem detergentu.  

Otwarcie szkół: ilu uczniów wróci na zajęcia?

Przypomnijmy, że powrót do szkoły nie jest obowiązkowy, decyzję podejmują rodzice. Mimo zapewnień o bezpieczeństwie, wielu z nich nie zdecyduje się na posłanie dzieci na zajęcia, zwłaszcza po ostatniej wypowiedzi epidemiologa dr Pawła Grzesiowskiego:

W tym roku szkolnym szkół już bym absolutnie nie otwierał, żeby uniknąć dużych zgrupowań dzieci na małej przestrzeni i tłoku w komunikacji miejskiej.[...] można ewentualnie myśleć o powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach średnich i na uczelniach. [...] Skoro otworzono żłobki i przedszkola, to na tym należałoby poprzestać.chorowań i nie miejmy złudzeń, że jeśli ten wirus będzie funkcjonował w społeczeństwie, to będzie również dotyczył dzieci w wieku szkolnym. - powiedział w rozmowie z redaktorem Radia Zet

Wynik ankiet przeprowadzonych przez samorządy jest jednoznaczny: do wróci średnio co 10 uczeń w kraju. Osobnym przypadkiem są też placówki na terenie Łodzi i Katowic, które nie dostały zielonego światła na powrót do zajęć:

Mamy jasne informacje z powiatowego inspektoratu sanitarnego, że nie rekomenduje na razie otwierania przedszkoli, szkół i żłobków – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezydent Katowic Marcin Krupa.