Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy istnieje przeznaczenie. Wszystko to zależy od przyjętej postawy wobec życia. Wpływ mają także znane i przetworzone kody kulturowe oraz znajomość systemu wierzeń. Temat przeznaczenia pojawiał się już w mitologii. Rzymskie boginie przeznaczenia - Nona, Decima i Morta, określane jako Parki, znały przyszłe losy każdego człowieka. W mitologii greckiej boginiami losu były Mojry, które tkały nici przeznaczenia. 

Przeznaczenie - co to?

Przeznaczenie jest jednym ze sposobów poznania mechanizmów rządzących światem. W tym przypadku jest to ufność i zawierzenie swojego życia siłom wyższym, które już ustaliły to, co wydarzy się w przyszłości. Przeznaczenie jest więc wiarą w nieuchronność pewnych sytuacji, które chociaż nie są znane człowiekowi i tak muszą się wypełnić. Taka postawa pozwala zachować spokój i opanowanie w sytuacjach kryzysowych. Wiara w przeznaczenie łączy się również z tym, że wszystko to, co dzieje się w życiu, ma sens i prowadzi do pewnego porządku świata. 

Zobacz także: 

Przeznaczenie to wiara w nieuchronną przyszłość i to, że sytuacje, które wydarzą się w przyszłości, są niezależnie woli człowieka. Z przeznaczeniem wiąże się również wywodzące się ze starożytności pojęcie fatum. Jest to całkowite podporządkowanie się woli bogów i zupełne porzucenie wolnej woli. Niezależnie od tego, jakie decyzje podejmie człowiek i tak nieuchronnie zmierza do zguby. To wyrok wydany na ludzkie życie, który prowadzi do tragedii. Fatum jako zły los zesłany od bogów jest tematem tragedii greckiej napisanej przez Sofoklesa. Król Edyp to przykład upadku i niemożności uwolnienia się od swojego przeznaczenia. 

Wiara w przeznaczenie jest określana jako fatalizm. Jest to więc postawa, która przyjmuje, że przyszłość jest już zaplanowana i nie można jej zmienić. Przypadki i zbiegi okoliczności nie istnieją, ponieważ wszystko ma swoją przyczynę i wydarza się "po coś". Człowiek powinien przyjąć to, co przynosi mu los i zaakceptować ze spokojem. Zarówno szczęśliwe, jak i smutne momenty są nieuchronne i w żaden sposób nie można na nie wpłynąć. Ludzki los jest z góry przesądzony, a jedyne, co pozostaje to jego zaakceptowanie. Taka postawa uczy pokory i ułatwia przyjęcie przygnębiających doświadczeń, ale z drugiej strony może prowadzić do całkowitego porzucenia samodzielności i prowadzić do poczucia bezradności. 

Przeznaczenie nie musi jednak funkcjonować w oderwaniu od ludzkiej sprawczości. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest interpretowane. Według niektórych teorii przeznaczenie wiąże się z podejmowanymi krokami i ich przyczynowością. Oznacza to, że decyzja podjęta dziś już kształtuje to, co wydarzy się w przyszłości. 

Zobacz także:

Zobacz także: 

Co daje wiara w przeznaczenie? 

  • pomaga w trudnych chwilach i ułatwia ich zaakceptowanie; 
  • dodaje nadziei, że przyszłość przyniesie dobre wydarzenia;
  • wiara w to, że ktoś czuwa nad ludzkim życiem, dodaje otuchy;
  • ułatwia wyjaśnienie trudnych życiowych doświadczeń;
  • poprawia komfort psychiczny; 
  • wprowadza spokój i opanowanie; 
  • wpływa na pojawienie się poczucia bezradności. 

Czy istnieje przeznaczenie?

To, czy istnieje przeznaczenie, jest tematem rozważań religijno-filozoficznych. Wiele z nich uznaje zasadność przeznaczenia. To, kto kieruje ludzkim losem, zmienia się w zależności od uwarunkowań kulturowych, społecznych i przyjętych systemów wierzeń. Ludzie wierzący w przeznaczenie najczęściej utożsamiają siłę wyższą sterującą ich życiem z Bogiem jako bytem wszechwiedzącym, który skupia w sobie przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Pytanie o to, czy istnieje przeznaczenie jest więc pytaniem o wiarę i przyjętą postawę wobec życia. 

Wiara w przeznaczenie może zmienić się pod wpływem pewnych wydarzeń. Ludzie zastanawiają się, czy istnieje przeznaczenie w trudnych momentach życia. Ma to miejsce wtedy, gdy ich sprawczość zostaje wystawiona na próbę. Jeśli to, co zazwyczaj udawało się kontrolować, teraz staje się trudne do ujarzmienia, aby uporządkować całe zamieszanie, ludzie odwołują się do przeznaczenia. Istnienie przeznaczenia jest zależne od myśli człowieka. Jeśli jednostka szuka wyjaśnień tego, dlaczego pewne sytuacje wydarzają się w jego życiu, przeznaczenie może być jednym ze sposobów. 

Zobacz także: 

Czy istnieje przeznaczenie w miłości?

Wiara w przeznaczenie często wiąże się z miłością i szukaniem drugiej połówki. Myśl o tym, że gdzieś na świecie czeka idealnie dopasowana osoba, napełnia nadzieją i dobrymi odczuciami. Jest to także sposób na ujarzmienie lęku przed samotnością. Osoby, które oddają się refleksjom i rozważaniom o duchowej strefie życia, często zastanawiają się, czy istnieje przeznaczenie w miłości - odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiara w to, że wszechświat, Fortuna bądź inna niewidzialna siła rządzi przeznaczeniem, skłania do tego, aby przyjąć istnienie miłosnego przeznaczenia.

Z miłosnym przeznaczeniem kojarzony jest temat bratnich dusz, czyli mistycznego przyciąga do siebie dwóch osób, które już od pierwszych chwil czują, że rozumieją się bez słów. Jeszcze mocniej wiąże się z nim zjawisko bliźniaczego płomienia, które wywodzi się z przekonania, że jedna dusza została rozdzielona na dwie części. Jej celem jest ponowne zjednoczenie. Dlatego dwoje ludzi jest sobie przeznaczonych, a kiedy się odnajdą, znów połączą się w jedność poprzez miłość. W takim ujęciu przeznaczenie w miłości istnieje i nadaje sens całemu ludzkiemu życiu. 

Wiele osób próbuje odgadnąć, jaki los czeka ich w miłości podczas andrzejowych zabaw. To właśnie w ten wieczór wróżby miłosne zyskują największą popularność. Poszukując przeznaczenia w miłości, można odwołać się również do starożytnych mitów. Grecki bóg Eros wywoływał stan zakochania i wpływał na ludzie losy za pomocą łuku i strzały. Osoba, którą trafił, zmieniała swoją dotychczasową postawę, a wszystkie decyzje podejmowała pod wpływem czaru miłości. W mitologii rzymskiej odpowiednikiem Erosa jest Amor, zaś w hinduizmie jest to Kamadewa

Zobacz także: 

Jak odczytać przeznaczenie?

W odczytywaniu przeznaczenia pomóc mogą gwiazdy. Wiedza astrologiczna jest jednym ze sposobów na rozszyfrowanie tego, co szykuje los. Niezwykłe, mistyczne właściwości liczb oraz zwrócenie się w stronę kart i innych magicznych praktyk również wspiera w odnalezieniu powołania i życiowego celu. Na początku trzeba jednak zastanowić się, czy przeznaczenie istnieje i jaki jest nasz indywidualny stosunek do tego tematu. Jeżeli człowiek ufa temu, że jego życiem kieruje siła wszechświata bądź inna niewidzialna moc, może starać się poznać przyszłość poprzez następujące metody: