Czym jest kosmogram?

Kosmogram to horoskop urodzeniowy, który przedstawiany jest za pomocą koła, które symbolizuje ekliptykę, czyli okręg na sferze niebieskiej, po którym poruszają się planety wokół Słońca. Tworzy się go dla konkretnego czasu i szerokości geograficznej, dlatego też, chcąc stworzyć swój kosmogram musimy znać nie tylko datę urodzenia, ale również miejsce i dokładną godzinę. Na pierwszy rzut oka wydaje się on stosunkowo skomplikowany i tak jest w rzeczywistości, gdyż jego odczytanie wymaga wiedzy astrologicznej. Na kosmogramie znajdują się m.in. takie elementy, jak: układ planet, który przedstawiony jest za pomocą astrologicznych oznaczeń, znaki zodiaku, osie horoskopu (pionowa przedstawia kierunki północ południe, a pozioma – linię horyzontu), domy, określające strefę życia i znaki, które im patronują.

Co istotne, astrologia różni się nieco pojmowaniem świata od astronomii, gdyż do planet zalicza się Słońce i Księżyc, które odpowiednio są: gwiazdą i satelitą. Jest to szczegół, który warto znać przed tym, jak podejmiemy się próby samodzielnej interpretacji własnego horoskopu urodzeniowego.

Co możemy odczytać z kosmogramu?

Kosmogram urodzeniowy odzwierciedla unikalny układ planet w dniu naszych narodzin. Wedle astrologii mówi nam on wiele o naszej naturze psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. Pokazuje, do których rzeczy mamy naturalne predyspozycje i do których nie mamy talentu. Niekiedy horoskop urodzeniowy nazywany jest mentalną mapą życia, co dobrze oddaje jego charakterystykę i przeznaczenie. Jego poprawne zinterpretowanie, a następnie przeanalizowanie, może nam pomóc w lepszym zrozumieniu siebie, swoich pragnień, lęków i deficytów. Da nam również nieco informacji na temat relacji z innymi ludźmi, w tym również potencjalnym partnerem. Niegdyś traktowano go jako ilustrację przeznaczenia, obecnie zaś raczej postrzega się go jako zespół cech i wskazówek, których znajomość ma na celu samopoznanie i lepsze funkcjonowanie w świecie. Warto pamiętać, że kosmogram nie determinuje naszego losu i wiele zależy od nas samych. Nie odczytamy również z niego daty naszej śmierci.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Znaczenie planet w kosmogramie

Obligatoryjnym warunkiem do interpretacji własnego kosmogramu jest znajomość symboliki planet, które w astrologii nie są wyłącznie obiektami astronomicznymi. Warto też pamiętać, że w gronie planet (w rozumieniu astrologicznym) znajdziemy Plutona, księżyc czy też Słońce. Ich wpływ na osobowość ludzi powiązana jest ściśle z odległością od ziemi – im planeta jest bliżej, tym mocniejsze ma oddziaływanie. Za jedną z najsilniejszych uważa się Marsa, natomiast za najsłabsze – Plutona czy Neptuna. Zasada ta nie dotyczy zarówno Słońca, jak i księżyca, które cechują się silnym wpływem na człowieka.

Słońce

Jest ono jedną z najważniejszą planet astrologicznych. Patronuje ono Lwom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 23 lipca a 22 sierpnia. Uznaje się je za podstawową siłę witalną, która oznacza nasz temperament, osobowość oraz sposób dążenia i zdobywania różnych naszych życiowych celów. Słońce reprezentuje energię harmonijną, która ma na nas pozytywny wpływ. Wówczas, gdy w naszym kosmogramie jest ono stłumione przez inne planety, to może oznaczać to, że mamy problem z wytyczeniem swojej życiowej ścieżki i określeniem swojego miejsca we wszechświecie. Możemy czuć się nieustannie zagubieni i zdezorientowani.

Księżyc

Jest to druga, zaraz po słońcu, najważniejsza planeta astrologiczna. Mówi ona sporo o naszej duchowej stronie, emocjach, wrażliwości, sposobie wyrażania i okazywania uczuć. Księżyc patronuje zodiakalnym Rakom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 22 czerwca a 23 lipca. Symbolizuje on nie tylko nasze wnętrze, ale również relacje z innymi ludźmi oraz sposób nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Często księżycowi przypisuje się również symbolikę podświadomości. Innym znaczeniem tej planety astrologicznej jest związek z mamą i relacji z nią, a także płodności – położenie księżyca w naszym układzie planet może definiować nasze szanse na potomstwo.

Zobacz także:

Merkury

Planeta ta patronuje dwóm znakom zodiaku – Bliźniętom oraz Pannie, czyli osobom urodzonym pomiędzy 23 maja a 21 czerwca i pomiędzy 24 sierpnia a 22 września. Symbolizuje ona sprawność intelektualną, inteligencję, mądrość oraz predyspozycje do pracy umysłowej. Oprócz tego Merkuremu przypisuje się wszechstronność, chęć nauki i zdobywania wiedzy, erudycję oraz niebywałą elokwencję i łatwość do zręcznego formułowania, nawet skomplikowanych, myśli zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Wenus

Planeta ta ma niezwykle silne położenie w kosmogramach artystów, gdyż symbolizuje zdolności artystyczne, zamiłowanie do sztuki i rzeczy ładnych. Oprócz tego przypisuje się jej również kochliwość (niestałość w uczuciach), poczucie wolności i niezależności oraz koncentrowanie się na przyjemnych aspektach życia. Wenus patronuje zodiakalnym Wagom i Bykom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 23 września a 22 października i pomiędzy 20 kwietnia a 20 maja.

Mars

To kolejna bardzo ważna planeta w horoskopie urodzeniowym. Warto zwrócić na nią szczególną uwagę, ponieważ symbolizuje ona życiową energię, motywację do działania, chęć do zmian i wizjonerstwo. Mars oznacza również przebojowość, zaradność, upór oraz konsekwencję w dążeniu do celu. Niestety mogą za nim również stać nieco mniej pozytywne cechy, jak skłonność do agresji, kłótliwość i trudność w utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych. Najczęściej silnie wybrzmiewa on w kosmogramach biznesmenów i sportowców. Mars patronuje zodiakalnym Baranom i Skorpionom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 21 marca a 19 kwietnia i pomiędzy 23 października a 22 listopada.

Jowisz

W astrologii planeta ta symbolizuje chęć bycia na piedestale i wyróżniania się, dzielenie się dobrem z innymi ludźmi, społecznictwo oraz wyrażanie siebie. Jowiszowi przypisuje się również wolność, podążanie za własną intuicją oraz niechęć do różnego rodzaju norm i gotowych wzorców na życie. Silnie ujawnia się on w kosmogramach ludzi estrady – aktorów, piosenkarzy, artystów, ale również polityków i przywódców. Jowisz patronuje zodiakalnym Strzelcom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 22 listopada a 21 grudnia.

Saturn

To planeta wszystkich orędowników zasad, przepisów i regulaminów. Symbolizuje ona dyscyplinę, ład i porządek, skłonność do uporczywej pracy, rozsądek oraz konkretność. Jest przeciwieństwem lekkoduchów, marzycielstwa i fantazjowania. Saturn silnie ujawnia się w kosmogramie osób pracowitych, zdyscyplinowanych i godnych zaufania. Patronuje on osobom spod znaku Koziorożca, czyli urodzonym pomiędzy 22 grudnia a 20 styczniem.

Uran

To planeta, która nie ma zbyt dużego znaczenia w astrologii. Przypisuje się jej głównie zdolność abstrakcyjnego myślenia, kierowanie się intuicją, a także skłonność do nowatorskich i awangardowych rozwiązań. Uran symbolizuje również wytyczanie nowych ścieżek i samotną naturę. Patronuje on zodiakalnym Wodnikom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 20 stycznia a 18 lutym.

Neptun

To planeta kojarzona z mistycyzmem, duchowością i transcendencją. Symbolizuje przekraczanie granic pomiędzy światem realnym a światem magicznym, onirycznym. Ważna jest również bariera dzieląca to, co świadome od tego co nieświadome czy podświadome. Neptun silnie wybrzmiewa w kosmogramie osób obdarzonych silną intuicją, a także religijnych i uduchowionych. Patronuje on zodiakalnym Rybom, czyli osobom urodzonym pomiędzy 19 lutym a 20 marca.

Pluton

Układ tej planety (która astronomicznie jest obiektem transneptunowym) podczas naszych narodzin determinuje to, jak zachowujemy się w sytuacjach trudnych, zagrażających i skrajnych. Zwykle mowa tu o sytuacjach, w których działamy pod wpływem silnego napięcia emocjonalnego. Oprócz działania w sytuacji kryzysowych Plutonowi przypisuje się także głębokie instynkty, które ukryte są w naszej podświadomości.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Rola znaków zodiaku w kosmogramie

Kolejnym, niezbędnym, elementem do poprawnego odczytania i zinterpretowania własnego kosmogramu jest posiadanie wiedzy na temat znaków zodiaku i przypisywanego im znaczenia. Przykładowo ze swojego horoskopu urodzeniowego możemy odczytać, że słońce znajduje się Koziorożcu, co według astrologii ma istotny wpływ na nasze usposobienie, preferencje i cechy charakteru. Oprócz tego warto wiedzieć, że poszczególnym znakom zodiaku w kosmogramie przypisywane są różne żywioły dominujące, które również przekładają się na nasze indywidualne zachowania:

 • Ogień jest żywiołem Barana, Lwa i Strzelca. Oznacza on: energię, entuzjazm, dynamizm, żądzę przygód, temperament;
 • Ziemia jest żywiołem Byka, Panny i Koziorożca. Oznacza ona: stabilność, dyscyplinę, zmysłowość, konkretność,
 • Powietrzem jest żywiołem Bliźniąt, Wagi i Wodnika. Oznacza ono: inteligencję, balans, harmonię, umiejętność dostosowywania się do różnych sytuacji oraz wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • Woda jest żywiołem Raka, Skorpiona i Ryb. Oznacza ona: uczuciowość, emocjonalność, wrażliwość, oddanie, ufność i naiwność.

Żywioły patronujące poszczególnym znakom zodiaku mają istotne znaczenie w kontekście horoskopu partnerskiego i szansy na stworzenie szczęśliwej relacji. Analiza tego typu informacji pozwala również na określenie obszarów, nad którymi warto pracować w związku, w przyjaźni i relacji zawodowej. Co jeszcze warto wiedzieć o znakach zodiaku w kosmogramie? Istotny jest również ich podział na:

 • kardynalne (Baran, Rak, Waga i Koziorożec) – charakteryzują się nieustannym działaniem, inicjowaniem, przewodnictwem. Są ważną siłą napędową wszechświata,
 • stałe (Lew, Skorpion, Wodnik, Byk) – cechują się wolną wolą i duszą. Z racji na wytrwałość ich rolą jest podtrzymywanie ładu i porządku w świecie,
 • zmienne (Strzelec, Ryby, Bliźnięta i Panna) – kierują się one zmysłami i potrzebami ciała. Odpowiadają za zmiany, a ich rolą jest znalezienie równowagi pomiędzy jakością kardynalną a stałą.

Punkty kardynalne w kosmogramie

Oprócz planet i znaków zodiaku ważnym elementem każdego kosmogramu są tzw. punkty kardynalne, które niekiedy nazywane są również osiami. Ilustrują one usytuowanie nieba względem obserwatora ziemskiego. Wyróżnia się cztery tego typu punkty: ascendent, descendent, medium coeli i imum coeli. Dwa pierwsze wyznaczają miejsce położenia horyzontu, które może być wschodnie lub zachodnie. Z kolei dwa pozostałe osie pokazują kierunki – północ lub południe czy też „śródniebie” lub „dół nieba”. Punkty kardynalne są istotnym kryterium przy ocenie wpływu planety na nasz charakter. Jeśli dana planeta ma pewne położenie w kosmogramie, to możemy mówić o dużej zdolności charakterologicznej.

Jeśli „nasza” planeta położona jest blisko ascendentu, to oznacza, że wyróżniamy się spośród tłumu, jesteśmy barwnymi ptakami (w sensie charakterologicznym) i silnie akcentujemy swoją odmienność i własne zdanie. Z kolei jeśli leży ona nieopodal descendentu, to przekłada się to na naszą towarzyskość, chęć i potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi i definiowanie siebie przez pryzmat swoich relacji na poziomie prywatnym i zawodowym. Nieco inaczej należy intepretować lokalizację planety w pobliżu medium coeli. Taka konfiguracja w kosmogramie wskazuje na nastawienie danej osoby na sukces oraz uznanie, a także chęć zaistnienia na polu zawodowym, społecznym czy politycznym. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z przeciwstawną konfiguracją, czyli położeniem planety blisko imum coeli, to oznacza, że mamy silne związki rodzinne i to właśnie one są naszym priorytetemw życiu.

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ:

Domy w astrologii

Każdy kosmogram podzielony jest nie tylko na 12. znaków zodiaku, ale również na 12. domów astrologicznych, które nie mają swoich nazw. Oznaczane są one za pomocą cyfr rzymskich.

 • Dom I – symbolizuje sposób wyrażania siebie i artykułowania „własnego ja”. Planety i znaki, które się w nim znajdują, określają to, w jakim stopniu jesteśmy samodzielni i niezależni.
 • Dom II – symbolizuje majątek, rzeczy materialne i stosunek do finansów. Dzięki niemu można określić czy dana osoba przejawia predyspozycje do gromadzenia i pomnażania pieniędzy czy wręcz przeciwnie.
 • Dom III – symbolizuje stosunek do zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Interpretacja układu planet i znaków w tym domu pozwala nam dowiedzieć się więcej na temat tego czy dana osoba jest skora do uczenia się i czy ważne są dla niej relacje z innymi ludźmi.
 • Dom IV – symbolizuje pochodzenie, tradycję, rodzinę dom i korzenie. Można z niego wyczytać, jakie ma się relacje rodzinne (i to jak bardzo są one ważne) oraz związek ze swoimi przodkami.
 • Dom V – symbolizuje nasze wewnętrzne dziecko i to w jaki sposób się nim zajmujemy i ile dajemy sobie swobody na to, by żyć beztrosko i nieco bawić się swoim życiem.
 • Dom VI – symbolizuje zdrowie, w tym m.in. podejście do spraw zdrowotnych, tendencję do zapadalności na różne choroby oraz predyspozycje do zawodów związanych z leczeniem.
 • Dom VII – symbolizuje partnerstwo i to, w jaki sposób zachowujemy się w relacji ze swoim życiowym partnerem, a także przyjaciółmi i współpracownikami.
 • Dom VIII – symbolizuje śmierć oraz trudne, często egzystencjalne, doświadczenia w życiu, a dokładniej to jak je przeżywamy i jak sobie z nimi radzimy.
 • Dom IX – symbolizuje wszystko to, co poszerza nasze horyzonty i daje inny punkt widzenia na nasze życie. Mowa tu o: podróżach, książkach, religii (duchowości), nauce i wykształceniu.
 • Dom X – symbolizuje władzę, karierę, powołanie, sławę i pozycje społeczną, a dokładnie to, jak bardzo są one dla nas ważne w życiu i czy drzemie w nas potencjał do ich osiągnięcia.
 • Dom XI – symbolizuje przyjaźń, koleżeństwo i szeroko pojęty relacjonizm. Określa w czy mamy w sobie gotowość do wchodzenia w głębokie relacje interpersonalne, oparte na szczerości i zaufaniu.
 • Dom XII – symbolizuje mistycyzm i różnego rodzaju doświadczenia duchowe. Ma on związek z życiem pustelniczym i klasztornym.

Jak stworzyć własny kosmogram?

Horoskop urodzeniowy jest ważnym narzędziem poznawczym dla wszystkich osób, które pokładają wiarę w astrologii. Jednak jego samodzielne stworzenie wymaga zaawansowanej wiedzy astrologicznej, której nie da się zdobyć z dnia na dzień. Dlatego też chcąc sprawdzić, co jest zapisane w naszym kosmogramie, musimy udać się do astrologa, który na podstawie daty, miejsca i godziny naszych narodzin, stworzy dla nas indywidualny horoskop urodzeniowy. Tego typu usługa kosztuje od 500 do nawet 1500 zł. Znacznie łatwiejszą opcją jest skorzystanie z gotowych kalikatorów online, które w ciągu kilku sekund podadzą nam gotowy kosmogram z interpretacją. Co prawda, jest on obarczony sporym ryzykiem błędu, ale warto sprawdzić, jaki los jest nam pisany i co determinuje nasz charakter i predyspozycje. 

NIE PRZEGAP: