Skuteczna modlitwa o pieniądze umocni cię w chwilach kryzysu spowodowanego finansowym fiaskiem. Dzięki wsparciu świętych i aniołów pokonasz przejściowe przeciwności losu i odnajdziesz wyjście, które wypełni portfel pieniędzmi. 

Skuteczna modlitwa o pieniądze - kiedy ją odmawiać?

Modlitwa o pieniądze może być odmawiana zawsze, gdy sytuacja życiowa wywołała trudności finansowe. Bardzo często korzystają z niej osoby, które chcą wyjść z długu bądź odzyskać pieniądze, które pożyczyli znajomym lub rodzinie. Zobacz, w jakich jeszcze przypadkach można sięgnąć po słowa tej modlitwy: 

 • kiedy niespodziewane wydatki mocno nadwyrężyły twój domowy budżet, 
 • kiedy kończą się twoje oszczędności, 
 • w trybie pilnym potrzebujesz większej sumy pieniędzy, 
 • jesteś osobą zadłużoną u wielu osób i banków i brakuje ci środków na spłacenie zobowiązań, 
 • dług, który masz, powoduje pogorszenie relacji z bliską osobą, 
 • potrzebujesz wsparcia w szukaniu pracy, która zapewni ci stabilność finansową, 
 • zwracasz się z prośbą o poprawę sytuacji materialnej, 
 • znajdujesz się w bardzo ciężkim momencie swojego życia, np. straciłaś pracę i brakuje ci pieniędzy na utrzymanie, 
 • potrzebujesz dużej sumy środków finansowych na opłacenie leczenia swojego bądź bliskiej ci osoby. 

Zobacz także: 

Czy można modlić się o pieniądze?

Modlitwa o powodzenie finansowe nie jest zakazana. Kościół nie potępia takich praktyk, a w chwilach kryzysu zachęca do tego, aby szukać pomocy w modlitwie. Już w samej prośbie o błogosławieństwo może być zawartych wiele intencji - począwszy od powrotu do zdrowia aż po poprawę sytuacji materialnej. Modlitwa o pieniądze jest zatem jedną z wielu próśb, które ludzie kierują ku niebiosom. Najważniejsze jest to, aby zachować czystość intencji, a zwiększenie finansów nie może prowadzić do próżności i egoizmu. 

Modlitwa o bogactwo nie powinna być celem samym w sobie. Jeśli zwiększenie finansów pomoże wyjść z niedostatku, zabezpieczy przyszłość rodziny, pokryje koszty leczenia albo doprowadzi do innych korzystnych i dobrych sytuacji, taka praktyka duchowa jest dozwolona i popierana. 

Do kogo modlić się o pieniądze?

Aby zyskać siłę do przezwyciężenia kłopotów finansowych, możesz zwrócić się o pomoc do świętych. Kościół nie zabrania odmawiania modlitw o pomoc finansową.

Zobacz także:

Na liście świętych i błogosławionych kościoła katolickiego znajdują się też tacy, do których można zwrócić się z bezpośrednią prośbą o pomoc, gdy w życiu pojawią się problemy pieniężne. Każdy święty ma jakąś specjalizację, w przypadku finansowego fiaska, możesz skierować się w stronę: 

 • świętego Judy - jest patronem spraw beznadziejnych. Modlitwa do świętego Judy pomoże odnaleźć sposób na to, aby wyjść z tarapatów i odzyskać pieniądze. Doda siły do tego, aby zmierzyć się z trudnościami. 
 • świętej Rity - jest określana jako patronka spraw trudnych. Dlatego jeśli zmagasz się z kłopotami finansowymi i nie widzisz wyjścia z obecnej sytuacji, poproś o pomoc świętą Ritę. Pomaga osobom, które szukają pracy i przechodzą przez zawiłości finansowe. 
 • świętego Antoniego z Padwy - w kościele katolickim jest uznawany za patrona rzeczy zgubionych, dlatego święty ten sprawdzi się również jako wsparcie w odzyskaniu pieniędzy. Możesz prosić go o pomoc na przykład w sytuacji, gdy chcesz odzyskać pieniądze, które pożyczyłaś dawno temu. 
 • świętego Ekspedyta - otacza opieką osoby, które znajdują się na życiowym zakręcie. Jest uznawany za patrona handlowców i żeglarzy. Otacza opieką osoby, które szukają swojej zguby. Dzięki jego wsparciu odnajdziesz skuteczne i sprawiedliwe rozwiązanie swoich kłopotów finansowych. 
 • świętego Józefa - modlitwa w trudnych sprawach finansowych skierowana do świętego Józefa napełni cię wiarą i spokojem. To opiekun dzieciątka Jezus, który swoją rozwagą, opanowaniem i mądrością wspomoże cię w wyjściu z problemów. Możesz zwrócić się do niego, gdy problemy z pracą prowadzą cię do braku stabilności finansowej. 
 • świętego Mikołaja - jest uznawany za świętego od pieniędzy. Wspiera w tym, aby rozsądnie gospodarować budżetem i nie zatracać się w długach. Jest pomocny dla osób, które wpadły w finansowe tarapaty, a ich sytuacja wydaje się rozpaczliwa. Do świętego Mikołaja można zwrócić się ze skuteczną modlitwą o pomoc finansową. Przywoła rozsądne rozwiązanie i wesprze w umorzeniu długów. 

Zobacz także: 

Modlitwa do anioła o pieniądze

Modlitwa o wyjście z długów może być skierowana nie tylko w stronę świętych katolickich. Pomocy można szukać także w innych kręgach kultury i religijności. Niektórzy aniołowie również pomagają w wyjściu z pieniężnych zaległości. Powszechnie uważa się, że anioł od pieniędzy to anioł Uriel. Jest to niebiański posłannik, który zapewnia fortunę i bogactwo. Wiele osób korzysta z jego mocy i odmawia do niego modlitwę o cud finansowy. Zwracają się do niego w szczególności osoby, które są zadłużone bądź straciły pracę. Z jego wsparcia korzystają także ludzie, którzy chcą wzmocnić swoją przedsiębiorczość i zyskać powodzenie w biznesie. Modlitwa do archanioła Uriela jest kolejnym sposobem na to, aby wyjść z kryzysu i niedostatku. 

Skuteczne modlitwy o pieniądze - treść

Modlitwa w sprawach finansowych do świętego Judy

Święty Judo Tadeuszu, przyjdź mi z pomocą w tych trudnych dla mnie chwilach. Zbłądziłam ogromnie, wchodząc na nieznany mi grunt finansów. Zgrzeszyłam pazernością na dobra doczesne, połakomiłam się łatwym pieniądzem. Ty widzisz, jaką teraz ponoszę za to karę. Jak jestem dręczona psychicznie i jak wiele przeżywam upokorzeń, gdyż nie mam możliwości sprostać wymaganiom swoich wierzycieli.
Święty Judo Tadeuszu, zdejmij ze mnie to brzemię, napełnij mnie łaską mądrości, abym mogła znaleźć skuteczne rozwiązanie swoich problemów materialnych. Nie proszę o pieniądze, ale o to, abym znalazła na swej drodze ludzi, którzy pomogą mi dźwigać ten ciężar długów i pozbywać się ich stopniowo i powoli.
Mój wielki Patronie, ufam, że poprzez Twoje wstawiennictwo otrzymam wskazówkę, w jaki sposób poradzić sobie ze spłatą długów, które mnie przerosły. I które zmieniły moje życie w koszmar, lęk i odebrały ochotę i wiarę w lepszą przyszłość.

Amen.

Zobacz także: 

Modlitwa do świętej Rity o pomoc w problemach finansowych

O Święta Rito, Patronko w sprawach niemożliwych i Opiekunko w sprawach beznadziejnych, proszę wstaw się za mną, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia, który dręczy moje serce.
Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam – módl się za mną o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą i spraw, abym doznał skutków Twej opieki i aby modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości oraz łaskę wyjścia z długów i ogromnych problemów finansowych, z którymi nie jestem w stanie sobie poradzić. Spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować oraz wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Amen.

Modlitwa o pomoc finansową do świętego Antoniego

O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mnie wziął w swoją opiekę i wyprosił mi łaskę, o którą Cię proszę (w tym miejscu należy wymienić intencję). Wierząc w Twoją opiekę błagam Cię, święty Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczególnego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie, by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa w trudnych sprawach finansowych do świętego Ekspedyta

Targany niepewnością i niepokojem staję przed tobą św. Ekspedycie. Jesteś wzywany jako patron tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i żyją w lęku przed jutrem. Proszę przez ciebie Boga, abym nie martwił się o utrzymanie swoje i moich bliskich, ale nabrał pewności, że Pan zatroszczy się o wszystko, czego mi dzisiaj potrzeba. Przez ciebie przedstawiam Chrystusowi moją sytuację, w której postawiło mnie życie... (należy wymienić swój problem). Niech twoje zasługi i ufność wobec Boga, przyniosą mi potrzebną pomoc i obronę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen. 

Modlitwa o dobra pracę do świętego Józefa

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.

Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba.

Amen.

Zobacz także: 

Modlitwa do świętego Mikołaja na wyjście z problemów

Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a szczególniej łaskę (miejsce na wypowiedzenie intencji) jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra.

 Amen.