Znalezienie drugiej połówki może okazać się wielkim trudem, dlatego modlitwa o miłość jest duchowym wsparciem w poszukiwaniach. Dzięki niej niebiosa usłyszą o twoich prośbach i wspomogą cię w działaniu. Doświadczenie samotności nie jest łatwe, a wiele osób poszukujących emocjonalnego ciepła i marzących o rodzinie, traci nadzieję na odmianę losu. Modlitwa o znalezienie prawdziwej miłości wspomoże w trudnych momentach i napełni serce nadzieją i dobrymi odczuciami. 

Modlitwa o miłość – czym jest?

Modlitwa o miłość to zwrócenie się w stronę Boga, świętych i aniołów z intencją o to, aby serce napełniło się jednym z najważniejszych uczuć. Miłość, która może mieć różne oblicza i być skierowana do wielu różnych osób, jest czymś, co nadaje życiu sens. Dzięki miłości ludzie potrafią wybaczać, są skłonni do pomocy i chcą stawać się lepszą wersją siebie. Modlitwa o miłość kryje w sobie prośbę o to, aby niebiosa zesłały dar kochania. 

Zobacz także: 

Do kogo można skierować słowa modlitwy o miłość?

Słowa modlitwy o miłość mogą być skierowane do bóstwa bądź bóstw, które otoczone są czcią. W przypadku religii chrześcijańskiej rolę tę pełni Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli Trójca Święta. Swoje prośby i pragnienia o miłość wierni mogą kierować także do świętych. Powszechnie znana jest modlitwa do Świętej Rity o miłość. Bardzo ceniona jest też modlitwa do św. Antoniego o miłość. Dla wierzących duże znaczenie ma także modlitwa do Świętego Walentego o miłość. W wielu kręgach kulturowych istnieje także możliwość zwrócenia się z pomocą w odnalezieniu miłości do aniołów. W przypadku sięgnięcia po anielskie wsparcie, warto skierować się do boskich posłanników w słowach modlitwy do archanioła Haniela o miłość. 

Słowa modlitwy o zgodę i miłość w rodzinie bądź zesłanie łaski miłowania na świat, aby stał się lepszy i zaprzestał wojen – to jedne z próśb, które często pojawiają się podczas nabożeństw i Eucharystii. Zanoszenie do niebieskiego królestwa miłosnych intencji może także odbywać się za pośrednictwem modlitwy indywidualnej. Mistyczna rozmowa z przedstawicielami niebios umacnia duchową więź. Modlitwa o miłość konkretnej osoby będzie jednak odbywać się w zacisznym miejscu. Intencja ta nie dotyczy bowiem grupy wiernych, tylko jednego człowieka.

W przypadku modlitwy o miłość możesz zwrócić się do świętych, którzy patronują wybranej przez ciebie sprawie. Jeśli jesteś nieszczęśliwie zakochana, wybierz modlitwę do św. Rity, ponieważ jest ona patronką spraw beznadziejnych. Z kolei jeśli zależy ci na tym, aby wzmocnić istniejące już i odwzajemnione uczucie, wybierz modlitwę do świętego Walentego o miłość. 

Zobacz także:

Jaka jest najskuteczniejsza modlitwa o miłość?

Najskuteczniejszą modlitwą o miłość jest ta, która płynie prosto z głębi serca. Jeśli intencje są czyste, szczere i nie dotyczą odebrania szczęścia komuś innemu, każda prośba i pragnienie mają szansę się spełnić. Aby wzmocnić działanie modlitwy, warto skierować się w stronę tej świętej postaci, do której jesteś najbardziej przywiązana i z którą odczuwasz najsilniejszą duchową więź. 

Modlitwa o miłość – szczegółowe intencje

Modlitwa o miłość to bardzo szerokie pojęcie. Tymczasem oblicza miłości są różne. To głębokie uczucie może być skierowane do współmałżonka, ale także innych członków rodziny. Matka i ojciec obdarzają miłością swoje dzieci – z wzajemnością. Miłość może być także nieszczęśliwa bądź być traktowana jako cnota, która ma wielką moc zmiany świata na lepsze. 

Oto przykłady szczegółowych intencji:

  • modlitwa o znalezienie miłości;
  • modlitwa o odwzajemnienie miłości;
  • modlitwa o miłość w małżeństwie; 
  • modlitwa o szczęście w miłości;
  • modlitwa o uratowanie miłości;
  • modlitwa o miłość męża;
  • modlitwa o powrót miłości;
  • modlitwa o miłość w rodzinie;
  • modlitwa o miłość ukochanego.  

Zobacz także: 

Modlitwa o miłość prawdziwą – treść modlitw

Swoje przemyślenia, refleksje, obawy, podziękowania i prośby możesz skierować do niebios przy użyciu gotowych słów modlitwy o wiarę, nadzieję i miłość. To piękne treści, które noszą w sobie ładunek emocjonalny. Są wyrazem tego, co skrywa się na dnie serca i łączą w sobie uwielbienie, dziękczynienie i prośbę o pomoc. Przeczytaj treść modlitwy o miłość w związku – jej odzyskania bądź umocnienia. Zapoznaj się także z przekazem innych formuł modlitewnych, których przekaz odnosi się do innych rodzajów miłości. 

Modlitwa do Świętego Walentego o miłość 

Święty Walenty, opiekunie tych,
którzy się kochają i darzą przyjaźnią,
Ty który z narażeniem życia urzeczywistniłeś
i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,
Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu
z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności,
nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.

W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam
zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu,
abyśmy byli pośród ludzi
wiernymi świadkami miłości Boga.

Niech ożywiają w nas miłość, przyjaźń
i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć
życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga,
który jest źródłem wszelkiej miłości i
wszelkiego piękna i który żyje i króluje
na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa do Świętej Rity o miłość i dobrego męża

Ojcze, Ty nie chcesz, aby człowiek był samotny.
Ty jesteś w komunii miłości z Synem i Duchem Świętym.
Proszę, pozwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. 
Spraw, aby i w moim życiu powtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Biblia.
Pomóż mi żyć modlitwą i czystością, jak to czyniła św. Rita, abym rozpoznał Twój plan i przyjął Twoją wolę.
Oddaj od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym,
tak abym nie czynił ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Święta Rito wstawiaj się za mną u Boga.
Amen.

Modlitwa do św. Józefa o miłość i znalezienie męża

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy!
Na progu dojrzałego i samodzielnego życia
zwracam się do Ciebie o pomoc
w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa
i wyboru odpowiedniego męża.
Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Syna Bożego,
znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia
i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie.
Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia,
z którym mogłabym się związać węzłem sakramentalnej łaski,
założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli,
we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu
oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii.
Amen.

Modlitwa do św. Antoniego o miłość 

Święty Antoni, mój wielki Przyjacielu,
jesteś obrońcą narzeczonych,
spójrz na mnie, na moje życie,
na me pragnienia
i wstaw się za mną.

Broń mnie przed niebezpieczeństwami,
oddalaj ode mnie porażki,
rozczarowania, załamania.

Spraw, bym była/był realistką/realistą,
ufna/ufny, godna/godny i wesoła/wesoły.
Spraw, bym znalazła/znalazł narzeczonego/narzeczoną,
którego/którą polubię, który/która będzie pracowity/pracowita,
uczciwy/uczciwa i odpowiedzialny/odpowiedzialna.

Spraw, bym potrafiła/potrafił wkraczać w przyszłość
i sprostać życiu we dwoje
z nastawieniem człowieka, który otrzymał od Boga
święte powołanie i obowiązek życia w społeczeństwie.

Spraw, by moja relacja była szczęśliwa,
a moja miłość – bezgraniczna.
Niech wszyscy zakochani szukają wzajemnego porozumienia,
wspólnoty życia
i wzrostu w wierze.
Niech się tak stanie!
Amen.

Zobacz także: 

Modlitwa do Jana Pawła II o miłość 

Święty Janie Pawle II,
który odznaczyłeś się
wielką miłością Boga i ludzi,
ufny w moc Twojego wstawiennictwa 
proszę Cię:
Bądź przed tronem bogatego w miłość
i miłosierdzie Ojca Niebieskiego
moim orędownikiem w sprawie,
którą Ci przedkładam.

Uproś mi także dar umocnienia
mej wiary, nadziei i miłości,
abym za Twoim przykładem
codziennie wzrastał w świętości
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam 
nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel,
Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i Człowiek.
Amen.

Modlitwa o powrót utraconej miłości 

Panie, chociaż czas i problemy spowodowały, że się rozstaliśmy,
Ty dobrze wiesz, jakie jest między nami uczucie.
To silne uczucie, które przeszło przez wiele przeszkód
i wierzę, że nadal jest tak silne jak wcześniej.

Dziś oddaję się w Twoje ręce mój Panie,
bo tylko Ty możesz zrozumieć, co czuję.
 Nasza miłość napotkała na wielu ludzi,
którzy się temu sprzeciwiali,
ale tylko Ty wiesz Ojcze, że możemy znów być razem,
że nasze drogi mogą się znów spotkać (powiedz imię osoby),
to jest osoba, której chcę w swoim życiu
i po prostu chcę być z nią.
Wiem, że przyjmiesz moją prośbę ze współczuciem
i sprawisz, że nasza miłość znów się zjednoczy.
Amen.

Zobacz także: 

Modlitwa do Archanioła Rafała o miłość

Święty Rafale Archaniele, posłańcze miłości Bożej,
prosimy cię, ogarnij nasze serca ogniem tej miłości
i nie pozwól, byśmy kiedykolwiek stali się oziębłymi,
spraw, byśmy w życiu codziennym szli stale po drogach miłości
i miłością wszystko przezwyciężali.

Święty Rafale Archaniele, wielki Książę niebieskiego dworu
znany ze swej mądrości i łaski, prowadź wszystkich podróżujących na lądzie lub na morzu.
Pocieszycielu strapionych i ucieczko grzeszników,
błagam Cię, abyś pomagał mi we wszystkich moich potrzebach
i we wszystkich cierpieniach ziemskiego życia,
tak jak pomagałeś młodemu Tobiaszowi w czasie jego podróży.
A ponieważ jesteś lekarzem posłanym od Boga,
pokornie proszę Cię, abyś uleczył mnie z licznych chorób duszy i ciała,
jeśli to posłuży dla mojego dobra.
Szczególnie proszę Cię o anielską czystość,
która sprawia, że staję się świątynią Ducha Świętego.
Amen.

Modlitwa o miłość drugiej osoby  

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.
Spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną,
pełną poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień.
Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie,
nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć,
że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości,
że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.

Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków.
Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować i zniechęcać.
Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie,
nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu.

Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie.
Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie,
jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem naszych najlepszych uczuć względem siebie.

Dodawaj nam siły, abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie,
wzajemnie siebie obsłużyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach.
Słowa przysięgi małżeńskiej:
„Przysięgam ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską”
– nabierają pełnej wymowy dopiero w dniach starości i doświadczeń życiowych.

Prosimy Ciebie, Matko nasza, natchnij nas duchem wzajemnej pomocy
w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego.
W pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu.
Prowadź nas do zbawienia, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie
tak, jak razem przeszliśmy przez całe życie.
Amen.