IKEA Polska i Fundacja Ocalenie ruszają z rekrutacją do programu płatnych staży dla uchodźców

Ikea Polska i Fundacja Ocalenie przygotowały plan, który ma pozwolić uchodźczyniom i uchodźcom na nowy, lepszy start. Pomysłem na pomoc i asymilacje stał się projekt stażowy. Na czym będzie polegać?

Fundacja Ocalenie na swojej stronie zwraca uwagę na to, że jednym z najważniejszych czynników utrudniających uchodźcom normalne życie w Polsce jest problem znalezienia stabilnego zatrudnienia. Powodem jest m.in. uprzedzenia i stereotypy, słaba znajomość języka, brak doświadczenia zawodowego czy brak dostępu do informacji

Tymczasem osoby z doświadczeniem uchodźczym, które mieszkają w Polsce, mają różne talenty, wiedzę i doświadczenie oraz przede wszystkim motywację do znalezienia zatrudnienia. Często potrzebują jedynie wsparcia w wejściu na rynek pracy i znalezieniu na nim swojego miejsca. - zapewnia Fundacja Ocalenie.

IKEA Polska i Fundacja Ocalenie: na czym polega projekt stażowy?

Projekt stażowy realizowany przez Fundację Ocalenie oraz IKEA Retail Sp. z o.o. przewiduje 10 płatnych staży dla osób posiadających status uchodźcy (jak również ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających zezwolenie na pracę), znających język polski na poziomie co najmniej komunikatywnym. Staże będą trwały pół roku od marca do sierpnia 2022 roku i odbędą się na terenie sklepu IKEA Targówek w Warszawie

Co ważne, zatrudnieni na staż uchodźcy otrzymają pełen pakiet świadczeń pracowniczych od nauki języka polskiego, porad psychologicznych, prawnych po pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans do podjęcia stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców. Znalezienie pracy pomoże uchodźczyniom i uchodźcom wesprzeć ich rodziny oraz lokalną gospodarkę, a także zintegrować się ze społeczeństwem. Po odbyciu stażu zostaną oni zaproszeni do aplikowania na istniejące miejsca pracy poprzez procedurę standardowej rekrutacji - wyjaśnia Fundacja Ocalenie.