Kim jest proboszcz?

Proboszczem nazywa się kapłana w Kościele katolickim, którego głównym obowiązkiem jest nadzór nad parafią. To lider duchowny wspólnoty chrześcijańskiej i zarządca w gminie kościelnej, a jednocześnie osoba pełniąca funkcję doradcy, wspierając wiernych i pracujących na parafii kapłanów. W większych parafiach proboszcz może powierzyć swoje obowiązki zaufanej osobie trzeciej, jednak to zawsze on odpowiada za większość kwestii związanych z parafią.

Własny pasterz zleconej sobie parafii pod władzą biskupa — definicja z prawa kanonicznego.

Do każdej parafii przydzielany jest jeden proboszcz.

Sprawdź też:

Kto i komu przyznaje tytuł proboszcza?

Tytuł proboszcza najczęściej przyznawany jest prezbiterom przez biskupa diecezjalnego. Nie każdy wyświęcony na kapłana może pełnić tę funkcję. Probostwo otrzymują doświadczeni duszpasterze o wysoko rozwiniętych zdolnościach organizacyjnych i komunikacyjnych. Kandydaci na proboszcza powinni także wykazywać odpowiednie kwalifikacje teologiczne i wartości moralne, zgodnie z wymaganiami Kościoła katolickiego.

Główne obowiązki proboszcza

Obowiązki proboszcza różnią się w zależności od tradycji diecezjalnej i potrzeb oraz wymagań konkretnej parafii. To urząd, który jest opisany w Kodeksie prawa kanonicznego. Powszechnie wiadomo, że proboszcz pełni funkcję urzędnika – administratora gminy kościelnej. To właśnie on zarządza najważniejszymi sprawami parafii np. prowadzenie ksiąg, utrzymanie budynków kościelnych, obsługa dokumentacji, rekrutacja personelu.

Ponadto główne zadania opiekuna parafii to również:

  • Zarządzanie finansami – zbieranie ofiar, prowadzenie budżetu, kontrola wydatków i rozliczanie parafii w diecezji. 
  • Kierowanie pracami duszpasterskimi – nadzór nad działaniami duszpasterskimi w parafii i rozdzielanie obowiązków np. praca w szkole, prowadzenie nauk przedmałżeńskich, organizowanie formacji religijnych.
  • Współpraca ze społecznością – angażowanie parafian do budowania wspólnoty parafialnej, tworzenie inicjatyw charytatywnych i akcji chrześcijańskich. 
  • Kontakt z władzami kościelnymi – współpraca z innymi proboszczami, a także biskupami w diecezji.
  • Reprezentowanie parafii – uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach religijnych w parafii, a także czynny udział w najważniejszych momentach dla lokalnego Kościoła.

Warto pamiętać, że proboszcz to nadal kapłan, którego obowiązkiem jest pełnienie również podstawowych zadań duszpasterza:

Zobacz także:

  • regularne odprawianie mszy świętych w parafii;
  • udzielanie sakramentów (chrzest, bierzmowanie, komunia święta, spowiedź, sakrament małżeństwa, czy też namaszczenie chorych);
  • edukowanie religijne dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie działań mających na celu pomoc w zrozumieniu wiary katolickiej;
  • wspieranie wiernych w różnych kwestiach życiowych i duchowych;
  • zachęcanie do kultu Matki Bożej i świętych, organizując np. nabożeństwa, procesje.

Kiedy proboszcz przestaje pełnić swoją funkcję?

Kapłani często zmieniają parafię. W pierwszym wybranym przez biskupa miejscu spędzają 2 lata, a w kolejnych około 5 lat. Proboszcz to najczęściej osoba znana wielu pokoleniom w diecezji, ponieważ najdłużej pełni swoją funkcję w gminie parafialnej (około 10 lat).

Kapłan najczęściej przestaje być proboszczem, gdy biskup zadecyduje o przeniesieniu urzędnika kościelnego do innej parafii z uwagi na potrzeby duszpasterskie w diecezji lub po prostu zażąda zmiany na tym stanowisku. Proboszcz może zdecydować o przejściu na emeryturę (po ukończeniu 75 roku życia) albo też złożyć rezygnację ze względu na wiek, zdrowie lub powody osobiste.

W rzadkich przypadkach decyzję o odwołaniu proboszcza może podjąć nawet Kuria Rzymska, zwłaszcza w następstwie skandali lub poważnych problemów administracyjnych.

Przeczytaj również: