Krótki życiorys świętego Fabiana

Nieznana jest dokładna data i miejsce urodzenia świętego Fabiana, wiadomo jednak, że pochodził z Rzymu. O kapłanie zrobiło się głośno podczas wyborów następcy papieża Antera. Wśród kandydatów na nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego pojawiło się wielu znanych i szanowanych osób, jednak 10 stycznia 236 roku to Fabian z Rzymu został wybrany na kolejnego następcę świętego Piotra. Tradycja Kościoła podaje, że podczas zgromadzenia biskupów nad głową Fabiana pojawiła się gołębica (Duch Święty), która w oczach wszystkich oznaczała znak z nieba – najlepszy z możliwych wyborów.

O działalności biskupa Rzymu w latach 236 – 250 można dowiedzieć się więcej z księgi Liber Pontificalis, zawierającej informacje o pierwszych papieżach Kościoła. Święty Fabian:

 • podzielił Wieczne Miasto na diakonie i siedem dystryktów;
 • wyznaczył 7 subdiakonów, a później zlecił zapisywanie wiadomości o męczennikach;
 • zatroszczył się o cmentarze i budowę kolejnych miejsc pochówku;
 • zarządzał palenie starego oleju, a święcenie nowego w Wielki Czwartek;
 • usuwał biskupów głoszących herezje;
 • pochował papieża Poncjana i antypapieża Hipolita w Rzymie;
 • zwołał synod biskupi, na którym podejmowane były najistotniejsze decyzje dotyczące wiary chrześcijańskiej w burzliwym okresie prześladowania wyznawców Jezusa Chrystusa.

Kogo i czego patronem jest św. Fabian?

Papież Fabian powszechnie uznawany jest za patrona garncarzy i wszystkich rzemieślników. Święty nieustannie dba o karność kościelną. 

Jak i kiedy zginął święty Fabian?

Święty Kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej żył za panowania cesarza Trajana Decjusza i okrutnego prześladowania chrześcijan. Papież zginął śmiercią męczeńską 20 stycznia 250 roku w Rzymie. Nie wiadomo, jak dokładnie przebiegała męka biskupa, jednak pewne jest, że św. Fabian zmarł na arenie.

Chrześcijanie pochowali swojego duchownego przywódcę w katakumbach świętego Kaliksta i dopiero w 1915 roku archeolodzy odkryli sarkofag św. Fabiana w bazylice św. Sebastiana z napisem datowanym na X wiek.  

Dzień św. Fabiana z Rzymu

Wspomnienie świętego Fabiana obchodzone jest 20 stycznia w Kościele katolickim i 18 sierpnia w Kościele prawosławnym. To dzień zadumy nad pontyfikatem papieża, czyli męczennika poświęcającego swoje życie w imię Kościoła i chrześcijańskiej społeczności.

Zobacz także:

Krótka modlitwa do św. Fabiana

Panie Boże, który jesteś chwałą kapłanów, spraw, abyśmy dzięki modlitwom św. Fabiana męczennika mogli utwierdzać się w wierze i czynić posługi. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Fabiana

Boże, Ty jesteś chwałą Twoich kapłanów, spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Fabiana, papieża i męczennika, umacniali się w wierze, którą wyznawał, i godnie Tobie służyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ikonografia chrześcijańska – święty Fabian

W ikonografii chrześcijańskie św. Fabian przedstawiany jest jako dojrzały mężczyzna w stroju biskupa lub papieża. Nierzadko świętego wyróżnia kapa i tiara, a także gołębica w pobliżu jego głowy. Artyści przedstawiają papieża z księgą oraz palmą męczennika lub z innym głównym atrybutem:

 • miecz,
 • zwój,
 • krzyż,
 • anioł z narzędziami cierpienia.  

Przeczytaj również: