Ulga dla młodych 2021: komu przysługuje

Ulga dla młodych 2021 to możliwość skorzystania z zerowego pitu. Mogą zrobić to wszystkie osoby, które uzyskały dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, ze spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga dla młodych zostanie wzięta pod uwagę podczas obliczania zaliczek na podatek. W praktyce oznacza to, że podatnik nie będzie miał konieczności składania oświadczenia, że jego dochody są w całości zwolnione od pit.

ZOBACZ TEŻ: Czy odczujesz zmiany w VAT w swoim portfelu? Będziesz zaskoczona...

Ulga dla młodych 2021: ile wynosi limit zarobków?

Ulga dla młodych 2021 przysługuje wszystkim osobom, których dochód nie przekroczył 85 528 zł. Jednocześnie warto wspomnieć też, że nie zwalnia ona ze składek na ZUS i NFZ, jeśli podatnik jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Należy również zaznaczyć, że zerowy pit nie dotyczy osób posiadających własną działalność gospodarczą lub zatrudnionych na umowie o dzieło.

ZOBACZ TEŻ: Dlaczego młode matki stracą przez zerowy PIT?

Ulga dla młodych 2021: rozliczenie pitu

Rozliczenie pitu nie jest zbyt skomplikowane. Możemy zrobić to samodzielnie, zdalnie, lub z pomocą osoby, która zajmuje się tym zawodowo. Do urzędu skarbowego można dostarczyć go osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku pitu rozliczanego elektronicznie, na zwrot podatku dochodowego będziemy czekać do 45 dni. Jeśli złożymy dokumenty w formie fizycznej, okres ten wydłuży się do 3 miesięcy.

Pit 2021: ulgi podatkowe

Ulga dla młodych 2021 nie jest jedyną, jaką możemy uzyskać przy rozliczaniu się z podatku. Pamiętaj jednak, że chcąc uzyskać ulgę, musisz dołączyć do deklaracji PIT załącznik PIT/0. Od podatku można również odliczyć opłacane składki społeczne i zdrowotne.

Ulgi podatkowe, jakie możemy uzyskać to:

  • ulgi prorodzinne,
  • ulgi rehabilitacyjne,
  • dla krwiodawców,
  • odliczenie z tytułu ulgi na Internet
  • ulga na leki i nabyty sprzęt rehabilitacyjny
  • ulgi z tytułu darowizn, np. na kościół,
  • ulgi termomodernizacyjne,
  • ulga abolicyjna,
  • ulga z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

ZOBACZ TEŻ: Olga Tokarczuk zostanie zwolniona z podatku od Nagrody Nobla?