Librus, to słowo, które zna niemal każdy rodzic i uczeń. Strona zastąpiła tradycyjny dziennik. Z jednej strony jest to ogromne udogodnienie dla rodzica. Na bieżąco widzi postępy dziecka, wszystkie oceny zaraz po wstawieniu je do elektronicznego dziennika, spóźnienia, nieobecności, informacje od nauczyciela i ogólne ogłoszenia szkolne, zastępstwa i wiele więcej.

Gorzej dla ucznia, który niestety już nic nie ukryje przed rodzicem:) Czasami rodzic wcześniej wie o ocenie czy uwadze, niż dziecko wróci ze szkoły.

Z Librusa można korzystać na komputerze oraz na smartfonach po wcześniejszym zainstalowaniu aplikacji.

Jak założyć Konto LIBRUS?

Oto instrukcja, jak krok po kroku założyć konto Librus i korzystać z Synergii Librus:

    Aby założyć konto Librus, trzeba wejść na stronę https://portal.librus.pl/.
    Następnie w prawym górnym rogu strony trzeba wybrać opcję „Zaloguj jako”.
    Następnie trzeba wybrać opcję „Rodzic lub uczeń” albo „Pracownik szkoły”.
    Po kliknięciu „Rodzic lub uczeń” w prawej kolumnie klikamy „Rozpocznij”.
    Wyświetli się pytanie: „Czy korzystasz z aplikacji Librus pierwszy raz?”. Należy kliknąć w opcję „Pierwszy raz”.
    Pojawi się komunikat: „WAŻNE! Jeżeli masz tylko login/hasło ze szkoły, a chcesz korzystać z Aplikacji LIBRUS, musisz założyć dodatkowo Konto LIBRUS. Dowiedz się więcej.”
    Po kliknięciu „Rozumiem, zakładam konto Librus” użytkownik przenosi się do zakładki „Utwórz konto Librus”.
Należy postępować zgodnie z instrukcją: podać swój adres e-mail, hasło, zaakceptować regulamin. Na podany adres mailowy zostaje wysłany link aktywacyjny. Po jego kliknięciu konto zostanie aktywowane. Jeżeli posiadasz konto w systemie Synergia i będziesz chciał je powiązać z Kontem LIBRUS, będzie to możliwe zaraz po założeniu Konta LIBRUS.  

Jeśli dziecko ma poniżej 13 lat, akceptacji regulaminu Konta LIBRUS musi dokonać rodzic lub opiekun prawny. W czasie rejestracji trzeba podać jego adres e-mail, na który wysłany zostanie regulamin wraz z linkiem umożliwiającym jego akceptację. Zostaną wysłane dwie wiadomości. Jedna do ucznia, żeby potwierdził chęć założenia konta, a druga do rodzica/opiekuna prawnego z prośbą o akceptację regulaminu. Dopiero kiedy obie czynności zostaną wykonane (aktywacja i akceptacja regulaminu), uczeń będzie mógł korzystać ze swojego konta.

Librus Synergia - rodzina, czyli jak korzystać z dziennika elektronicznego

wchodzimy na stronę: https://portal.librus.pl/rodzina

Zobacz także:

Po rejestracji konta Librus można korzystać z Librus Synergia czyli tzw. e-dziennika. Logując się do systemu Synergia Librus, należy podać otrzymane w szkole dane czyli Login i hasło. Login to szereg cyfr, które dla dziecka i rodzica są te same, z tym że na końcu loginu dziecka jest literka „u”. Dziecko posiada własne konto, a rodzice własne. Hasło podane przez nauczyciela można w każdej chwili zmienić.

Na koncie rodzica znajdziemy następujące zakładki:

  •     Oceny
  •     Frekwencja
  •     Wiadomości
  •     Ogłoszenia
  •     Terminarz
  •     Zadania domowe

Oceny nauczyciele wystawiają w trakcie lekcji, oraz po lekcjach - sprawdziany, kartkówki, aktywność, odpowiedzi ustne, punty dodatnie i ujemne. Oceny maja swoją wagę (największą mają sprawdziany - waga 3, kartkówki, prace domowe, odpowiedzi ustne moga mieć wagę 2 i 1 - według ustaleń nauczyciela) Średnia liczona jest według ocen i wagi oceny.

Oceny podzielone są na przedmioty, semestry (okres I, okres II), oceny bieżące, propozycję oceny średniej po każdym semestrze i ocenę ostateczną oraz propozycję oceny końcowej rocznej i ostateczną ocenę roczną.

W zakładce frekwencja znajdziemy informacje o spóźnieniach albo nieobecności i bezpośrednio w tej zakładce można usprawiedliwić dziecko u danego nauczyciela, lub u wychowawcy.

Wiadomości - tu znajdują się wszelkie wiadomości od wychowawcy, poszczególnych nauczycieli, dyrektora szkoły i inne wazne rzeczy dptyczące konkren=tnego ucznia lub klasy. To ważne, by zaglądać do tej zakładki w miarę często, by nie przeoczyć ważnych informacji.

W ogłoszeniach informuje się o ważnych wydarzeniach dla całej szkoły. Konkursy, dni wolne, ogłoszenia, itp...

W terminarzu zaznaczone są wszelkie ważne daty - sprawdziany, klasówki, lektury, zebrania, zastępstwa, projekty, dni wolne, wycieczki. To też ważna zakładka, bo czasem z dnia na dzień wyznaczane są zastępstwa, albo zwolnienia z lekcji.

W zakładce zadania domowe nauczyciel może wpisać zadania domowe, ale nie musi. Robią to raczej nauciele w młodszych klasach, w starszych została metoda tradycyjna, czyli uczniowie muszą sami zapisać i zapamietać zadawaną pod koniec lekcji prace domową.

Żeby sprawdzić plan lekcji należy kliknąć na górze strony na czarnym pasku w zakładkę Organizacja i z menu wybrac plan lekcji. Będą na nim widoczne lekcje, nauczyciele, sale, w których odbywają się lekcje oraz wszelkie zastępstwa i odwołane lekcje.