Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia 500 plus. Dlatego warto zrobić to własnie teraz, w sierpniu. Wówczas przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za październik nastąpi do 31 października. Jeśli się spóźnisz i nie zrobisz tego w sierpniu, to we wrześniu sytuacja będzie odrobinę inna. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpią nie później niż do 30 listopada. Oczywiście jeszcze mniej atrakcyjnie będzie, jeśli złożysz dokumenty w grudniu lub styczniu 2017. Wówczas na pieniądze można liczyć w lutym kolejnego roku.

500+ na każde dziecko w 2018 roku?

Jak poprawnie wypełnić wniosek 500+?

  1. Na początku należy uzupełnić wszystkie swoje dane.
  2. W dalszej części trzeba zawnioskować o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające na utrzymaniu. Tutaj zaznaczamy, czy ubiegamy się o pieniądze również na pierwsze dziecko. Jeśli tylko na drugie i każde kolejne, nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy wypisać cztery pierwsze punty z części I (poza rubryką A) oraz część II.
  3. Jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, w odpowiedniej rubryce wpisujemy jedyne posiadane lub najstarsze dziecko w rodzinie do 18-tego roku życia
  4. Następnie wypełniamy wszystkie dane dziecka.
  5. 500 zł przysługuje tylko, jeśli dochód w rodzinienie przekracza 800 lub 1200 zł (dziecko niepełnosprawne) na osobę.
  6. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet.
  7.  Do wyboru cztery kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

NOWE WNIOSKI ZNAJDZIESZ TUTAJ