Życiorys świętego Dawida z Menevii

Dawid urodził się około 500 roku w mieście Menevia, współcześnie nazywanym St David’s (Wielka Brytania). Chłopiec pochodził z pobożnej i bogatej rodziny. Legendy głoszą, że św. Dawid był synem króla Santy z Cardigan i irlandzkiej mniszki św. Nony oraz prawdopodobnie również wujkiem króla Artura.

Dewi jako młodzieniec pobierał nauki u św. Paulina. Prywatny nauczyciel chłopca jednoznacznie stwierdził, że „jego mieczem jest mowa”. Pobożny chrześcijanin szybko został mnichem, pustelnikiem, a później misjonarzem. To w Menevii (St David’s) duchowny założył monaster i objął funkcję przełożonego. Legendy głoszą, że święty przyczynił się do założenia wielu klasztorów na terenie całej Walii np. klasztor w Pembroke, w których obowiązywała reguła mnisia.

Dawid z Menevii został wybrany na biskupa w Dyfed, a także uznany za członka najstarszego ruchu monastycznego Kościoła zachodniego. Zakładane przez biskupa klasztory wyróżniały się surowymi warunkami, a sam duchowny zasłynął jako gorliwy głosiciel słowa bożego. Wkrótce Dawid z Walii otrzymał biskupstwo nad diecezją Menevia.

Mówi się o szczególnych zasługach świętego w południowo-zachodniej części Walii. Święty Dawid nie tylko sukcesywnie rozpowszechniał wiarę chrześcijańską, ale i znacząco wpłynął na rozwój monastycyzmu na walijskiej ziemi. Biskup zrzeszał wokół siebie wielu uczniów, decydujących się na ścieżkę klasztorną opartą o reguły wyznawane przez Mnichów Egejskich.

Podobno św. Dawid słowem potrafił czynić cuda np. zmieniać wrogów na przyjaciół.

Kogo i czego patronem jest św. Dawid?

Święty Dawid z Menevii uważany jest przede wszystkim za głównego patrona Walii. Biskup czuwa również nad ptactwem, a w szczególny sposób nad gołębiami. Św. Dawid został  uznany za patrona nowo narodzonych dzieci.

Kiedy umarł święty Dawid?

Prawdopodobnie św. Dawid zmarł 1 marca (dzień śmierci biskupa) około 589 roku w południowo-zachodniej Walii, a dokładniej w najstarszym założonym przez siebie klasztorze. Nieustalona jest dokładna przyczyna śmierci świętego. Legenda głosi, że gdy jego dusza powędrowała do nieba, klasztor został wypełniony aniołami. Podczas swojego ostatniego kazania święty Dawid powiedział do wiernych:

Zobacz także:

Panowie, bracia i siostry, bądźcie radośni i zachowujcie wiarę i swoje wyznanie, i czyńcie małe rzeczy, które u mnie widzieliście i słyszeliście. A co do mnie, pójdę ścieżką, którą kroczyli przed nami nasi ojcowie.

Św. Dawid został kanonizowany w 1120 roku z rąk papieża Kaliksta II i od tego czasu pielgrzymi tłumnie wyruszyli w stronę jego grobu. Biskup Walii czczony jest jako święty propagujący wartości chrześcijańskie i niezachwianą wiarę.

Dzień św. Dawida

Wspomnienie liturgiczne świętego Dawida obchodzone jest 1 marca w Kościele katolickim i 14 marca w Kościele prawosławnym. W polskich kościołach odprawiane są nabożeństwa ku czci biskupa. Natomiast w Walii, której patronuje św. Dawid, hucznie celebrowany jest Dzień Świętego Dawida.

Podczas święta narodowego Walijczycy uczestniczą w licznych paradach, koncertach i spektaklach. 1 marca cała Walia ubiera regionalne stroje, śpiewa i tańczy! Istotną częścią tego dnia są uroczyste, syte posiłki oraz tradycyjna zupa z pora.

Z okazji dnia św. Dawida w Disneylandzie organizowany jest tydzień walijski, czyli liczne wydarzenia, które pozwalają zgłębić wiedzę o świętym i walijskich obyczajach.

Przeczytaj także:

Modlitwa do św. Dawida

Święty Dawidzie, patronie Walii,

Ty, którego życie było świadectwem wiary i pokory,

zwracamy się do Ciebie w modlitwie. 

Dziękujemy Ci, Boże, za dar świętego Dawida,

Męża wiary, pustelnika i misjonarza,

Który z oddaniem głosił Ewangelię. 

Daj nam, prosimy, odwagę i determinację,

Byśmy jak Święty Dawid, stanęli mocni w wierze,

I szli naprzód w służbie Bogu i ludziom. 

Prosimy Cię, święty Dawidzie, módl się za nami,

Abyśmy odnaleźli w naszym życiu drogę ku świętości,

I naśladowali Twoje przykłady miłości i posłuszeństwa. 

Opatrz naszym krajem i ludźmi, a szczególnie Walii,

Niech Twoje błogosławieństwo spoczywa na wszystkich,

Którzy wołają do Ciebie z ufnością i miłością. 

Święty Dawidzie, nasz patronie,

Wstawiaj się za nami u tronu Bożego,

Abyśmy mogli być godnymi synami i córkami Bożymi.  Amen.

Ikonografia chrześcijańska – święty Dawid

W ikonografii chrześcijańskiej św. Dawid przedstawiany jest w szatach celtyckiego biskupa jako dojrzały mężczyzna z dłuższą brodą. Nierzadko święty wygłasza kazanie na wzgórzu. Głównym atrybutem biskupa jest gołębica na ramieniu, ale również miniatura założonego przez duchownego klasztoru. Patron Walii nierzadko trzyma w ręku pastorał, księgę lub zwój.

Sprawdź też: