Gdy to uczynimy, naszym oczom ukazują się wielobarwne podziemne ogrody. Niektóre urządzone są przez przyrodę z wielkim przepychem, inne surowe, ale wszystkie jednakowo tajemnicze i fascynujące.

Labirynty skalnych pustek znajdujemy w górach i płaskowyżach wszystkich kontynentów. A jedne z najciekawszych są u naszych południowych sąsiadów. Wśród nich ewenementem jest Ochtińska Jaskinia Aragonitowa (w Słowackim Krasie), jedyna w Europie i jedna z trzech grot tego typu na świecie. Jej ściany pokryte są unikalną szatą naciekową - powyginane aragonitowe rurki przypominają płatki chryzantem. Swoje istnienie zawdzięczają ciepłym wodom płynącym w szczelinach skalnych.