Kary dla kobiet w ciąży za picie alkoholu

Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak prezentując raport ze swojej działalności, zaproponował, żeby wprowadzić odpowiedzialność karną dla matek spożywających alkohol w ciąży, informuje "Dziennik Gazeta Prawna":

Niepokojący jest wysoki odsetek kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży. Może prowadzić to do występowania nieprawidłowości neurobehawioralnych oraz innych trwałych uszkodzeń organizmu dziecka. Należy podjąć działania edukacyjne, profilaktyczne i prawne, by pomóc dziecku i matce, w szczególności wprowadzić ochronę prawnokarną dziecka poczętego i odpowiedzialność karną matki spożywającej alkohol w trakcie ciąży.

Pomysł Rzecznika Praw Dziecka znalazł poparcie w PiS. "To jak z kierowcami, którzy doskonale wiedzą, że prowadzenie pod wpływem alkoholu jest karane. Mimo to część się na to decyduje. Sankcje karne dla matek nie powinny budzić kontrowersji i sprzeciwu. Dyskusji wymaga ich wysokość i sposób, w jaki następowałoby ściganie przestępstwa. Bezapelacyjnie jednak powinien być to czyn zabroniony" - podkreśla Marek Ast.

Jak wynika z raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aż 55 proc. kobiet w ciąży nie otrzymało od swojego lekarza prowadzącego informacji dotyczących spożywania alkoholu w trakcie ciąży, a 2 proc. kobiet, lekarz zalecił spożywanie niewielkich ilości.