Młodzi ludzie w Polsce częściej popełniają samobójstwa

Młodzi ludzie w Polsce popełniają samobójstwa niemal najczęściej w Europie - Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce zaraz za Niemcami. Te przerażające dane to wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę na 1772 studentach z pięciu polskich uczelni. Okazało się, że młodzież, która w dzieciństwie doświadczała krzywdzenia bądź żyła w dysfunkcyjnej rodzinie, częściej targała się na swoje życie. Negatywne doświadczenia z dzieciństwa, które brano pod uwagę, to:

  • przemoc fizyczna,
  • przemoc emocjonalna,
  • wykorzystywanie seksualne,
  • zaniedbanie,
  • rozwód lub separacja rodziców,
  • uzależnienia,
  • choroby psychiczne,
  • bycie świadkiem przemocy domowej,
  • zachowania przestępcze członków rodziny.

Aż 80% badanych doświadczyło co najmniej jednej z tych traumatycznych sytuacji, ale przeżycie 4 i więcej z nich w dzieciństwie zwiększało ryzyko podjęcia próby samobójczej w przyszłości... 17 razy! Takie osoby częściej też samookaleczały się i nie miały bliskich osób. To tylko potwierdza, jak destrukcyjny wpływ na psychikę dziecka ma wszelkiego rodzaju przemoc i patologie w rodzinie, i jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, rodzicach.

Prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dr Monika Sajkowska, powiedziała:

Wyniki naszego badania są zgodne z wynikami innych dostępnych badań na świecie, w których próby samobójcze były szczególnie częste wśród osób, które doświadczyły wielu, tj. 4 lub więcej, form krzywdzenia. Potwierdzają one istotny związek pomiędzy negatywnymi przeżyciami z dzieciństwa a podejmowaniem zachowań szkodliwych dla zdrowia czy stanowiących zagrożenie życia.

Badania przeprowadzono na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.