Samotni rodzice a 500 plus na pierwsze dziecko

Po wprowadzeniu zmian do przepisów o świadczeniu 500 plus samotni rodzice, aby dostać 500 plus na pierwsze dziecko, musieli dostarczyć do urzędu sądowe orzeczenie o alimentach zasądzonych od drugiego rodzica. Takie zaświadczenie potwierdzało bowiem, że rodzic rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko. Zmiany miały zapobiec oszustwom i wyłudzaniu 500 plus na pierwsze dziecko - w przeszłości zdarzały się przypadki, że rodzice niezgodnie z prawdą zgłaszali samotne wychowywanie dzieci, by do dochodu na poszczególnych członków rodziny wliczał się tylko dochód jednego, samotnego rodzica (500 plus na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł). 

Samotni rodzice dostaną 500 plus na pierwsze dziecko

Uzyskanie wyroku sądu w sprawie alimentów nie jest jednak proste, bo ogromna liczba składanych pozwów sprawia, że czas oczekiwania na oficjalne orzeczenie wydłuża się nawet do kilku miesięcy. Co w tym czasie ma robić samotny rodzic, któremu należy się 500 plus na pierwsze dziecko? Ministerstwo Rodziny oświadczyło, że wystarczy złożyć w urzędzie inny dokument zamiast wyroku sądu - chodzi o potwierdzenie tzw. zabezpieczenia powództwa. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentów nie podlega opłatom, a decyzję sąd wydaje nawet w ciągu tygodnia. Zabezpieczenie powództwa to zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów jeszcze przed zapadnięciem wyroku - z takim zaświadczeniem z sądu trzeba udać się do odpowiedniego urzędu, aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko. A kiedy zapadnie już właściwy wyrok w sprawie alimentów, dokumenty także należy złożyć w urzędzie.