Papież Franciszek o edukacji seksualnej

16 października Sejm skierował do dalszych prac projekt ustawy o zakazie edukacji seksualnej, który przewiduje między innymi wprowadzenie kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat za publicznie propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez dzieci obcowania płciowego. Projekt powstał z inicjatywy "Stop pedofilii". Według autorów celem projektu jest "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".

W związku z tym, media przypominają słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. Papież zwracając się do młodzieży mówił między innymi o potrzebie edukacji seksualnej w szkołach.

Wierzę, że w szkołach muszą być prowadzone zajęcia z edukacji seksualnej - powiedział papież Franciszek.

Papież Franciszek: "Potrzebna nam jest edukacja seksualna"

Papież dodał, że "Seks jest darem od Boga, nie potworem, miłość jest darem od Boga. Inną kwestią jest to, że niektórzy używają go, by zarabiać pieniądze i wykorzystywać innych. Ale musimy zapewnić rzeczową, nienacechowaną ideologicznie edukację seksualną. (...) Trzeba nauczać o seksie jako o darze od Boga. Wychowywać to nauczać tak, by wyciągać z ludzi to, co w nich najlepsze i po drodze im pomagać."

Zdaniem Papieża edukacja seksualna powinna zacząć się od rodziców, jednak nie zawsze tak się dzieje, dlatego wielka tutaj rola szkół.

Dlatego powinna to nadrabiać szkoła. Inaczej ta sfera pozostanie pustką, którą będzie można wypełnić dowolną ideologią. Potrzebujemy edukacji seksualnej dla dzieci - podkreślił papież Franciszek. 

Papież dodał, że niezwykle ważne jest to, jak edukacja seksualna będzie prowadzona i przez kogo: "Musimy zaoferować obiektywną edukację seksualną, bez kolonizacji ideologicznych. Ponieważ jeśli w szkołach prowadzona jest edukacja seksualna przesycona kolonizacją ideologiczną, to osoba zostanie zniszczona. Płciowość, jako dar od Boga, musi być edukowana, nie za pomocą surowości, słowo edukować pochodzi od 'e-ducere', wyciągnięcia z osoby tego, co najlepsze i towarzyszenia jej w drodze. Problem leży po stronie osób odpowiedzialnych za edukację, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, lub w każdej szkole: jacy nauczyciele ją prowadzą, jakie podręczniki ..."