Panny ogromnie lubią porządek i punktualność. Nadzwyczaj cenią to co jasne i zrozumiałe. Nie komplikują niepotrzebnie spraw, wręcz przeciwnie – trzeźwo, rozsądnie myśla i potrafią zdobyć się na obiektywizm. W tym chaotycznym świecie są ostoją solidności i rozsądku. Wszystko co robią, musi mieć sens i logiczne uzasadnienie. Jest to znak osób wyjatkowo pracowitych i nadzwyczaj uczciwych, które uznają tylko czyste reguły gry. Nie porywaja sie na ryzykowne przedsięwzięcia, lecz osiągają swój cel spokojnie, krok po kroku. Umieją działać perfekcyjnie i skutecznie. To doskonały znak dla wydawnictw, gdyż Panna zawsze bardzo pieczołowicie dba o czystość słowa i stara się dopracować w szczegółach również stronę graficzną. Uwaga! Gwiazdy wróżą Pannie na ten rok karierę i wielki wzrost popularności.