Czym jest NES i kto jest nim zagrożony?

NES, czyli Night Eating Syndrome to inaczej Zespół Jedzenie Nocnego, zaburzenie, dotykające0,4% osób, których wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) jest w normie. W przypadku osób otyłych prawdopodobieństwo zapadnięcia na to schorzenie zwiększa się i stanowi około 8-15%, natomiast wśród osób z otyłością III stopnia (gdy BMI przewyższa 40 punktów) liczba ta zwiększa się i przekracza 50% danej populacji.

Do czynników ryzyka zachorowania na NES zaliczyć więc można otyłość, a także zwiększone narażenie na stres. Okazuje się, że płeć nie należy do predyktorów zachorowalności.

Zobacz też: Czym jest EUSTRES?

NES - jak rozpoznać?

Osoby cierpiące na Zespół Jedzenia Nocnego często nie odczuwają głodu ani chęci jedzenia rano. Wtedy też ich posiłki są bardzo ograniczone lub dochodzi do całkowitej rezygnacji ze spożywania śniadań. W ciągu dnia także nie czują one dużego apetytu, natomiast wieczorami, a także w nocy pochłaniają ponad połowę dziennej racji żywieniowej. Największe łaknienie odczuwane jest więc po godzinie 19. Jedzenie w nocy bardzo przypomina objawykompulsywnego objadania się – pochłaniane są ogromne ilości pokarmów, bez poczucia kontroli, możliwości pohamowania tego procesu. Warto zaznaczyć, że cierpiący na NES często jedzą w półśnie, co sprawia, że nie są świadomi ilości zjedzonych produktów, a dodatkowo, często po przebudzeniu nawet nie pamiętają, ze taki „napad” miał miejsce. 

Dlaczego osoby z NES jedzą w nocy?

Mechanizm NES wiąże się ściśle z funkcją jaką pozornie, z dobrym skutkiem, może pełnić jedzenie – rozładowywanie stresu. Czasami zdarza się tak, że cierpiący na NES nie znajdują innych sposobów na obniżenie odczuwanego napięcia. Po drugie, zaburzenie to wiąże się także z trudnościami z zasypianiem, problemami ze snem, bezsennością, objawiającą się około 3 razy w tygodniu. Tu także jedzenie pełni swoją „nieocenioną” rolę – wzbudza uczucie sytości wiążącej się z przyjemnymi i kojącymi doznaniami, ułatwiającymi zaśnięcie. Niestety takie pozytywne skutki trwają tylko pewien, krótki czas. Po przebudzeniu najczęściej dochodzi do odczuwania wyrzutów sumienia, obrzydzenia do samego siebie, samoobwiania, co wpływa zwrotnie na znaczne obniżenie poczucia własnej wartości. Co więcej, poprzez wywoływanie wspominanych negatywnych odczuć wobec siebie samego NES bardzo często łączy się z depresją.

Zobacz też: 5 naturalnych ziół na walkę z bezsennością

Jak pokonać NES?

Mimo, że u podłoża NES prawdopodobnie znajdują się przyczyny genetyczne, można próbować mu przeciwdziałać. Jako, że na Zespół Jedzenie Nocnego składa się kilka czynników, warto zająć się każdym z osobna.

  • Sen. Aby poradzić sobie z Syndromem Jedzenia Nocnego warto zadbać o dobrą jakość swojego snu, a także o jego normalizację, jako, że problemy z bezsennością i trudnościami zwianymi ze snem wysuwają się na pierwszy plan tego zaburzenia. Warto zatem:

         - kłaść się do łóżka w stanie zmęczenia;

         - zadbać o dostarczenie sobie wysiłku fizycznego w godzinach

           popołudniowych;

         - iść spać w momencie gdy przychodzi ochota na sen,  a nie „na siłę”;

         - ograniczyć czas snu np. do 6 godzin;

         - zrezygnować z drzemek w ciągu dnia.

 

  • Regularne spożywanie posiłków. Drugim aspektem problemowym w NES jest nieregularne spożywanie posiłków. Jako, że ponad połowa dziennej racji żywieniowej zjadana jest w nocy, rano nie odczuwamy głodu, więc brak jest ochoty na spożycie śniadania. W ten sposób błędne koło się zamyka. Należy więc:

           - przerwać błędne koło od teraz, od tej chwili

           - ustalić stałą porę na każdy posiłek w ciągu dnia i ścisłe trzymać się tak  

            wyznaczonego planu

           - zadbać o normalizację masy ciała.

 

  •  Wysoki poziom stresu. Trzecim głównym aspektem powiązanym z NES jest znaczny poziom negatywnego pobudzenia – stresu czy też lęku, które odczuwamy w ciągu dnia. Warto poszukiwać sposobów rdzenia sobie z nimi, rozładowywania tych uczuć, aby nie dopuszczać do sytuacji kiedy kładziemy się spać w stanie silnego napięcia, wzburzenia i innych podobnych uczuć. Zwiększa to bowiem prawdopodobieństwo poszukiwania nieprawidłowych sposobów radzenia sobie, na przykład za pomocą jedzenia. Pomocna jest też nauka technik relaksacji.

 

Warto zatem skupić się na poszczególnych składnikach Zespołu Jedzenia Nocnego by poradzić sobie z tym zaburzeniem.

Zobacz też: Jak medytować? Poradnik dla początkujących