Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko został wprowadzony przez rząd w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Początkowo obowiązywał od 12 marca do 25 marca, a następnie był z każdym tygodniem przedłużany, aż do 24 maja. W ubiegłym tygodniu pojawiły się wątpliwości dotyczące dalszej wypłaty zasiłku po 24 maja - czyli od momentu ponownego otwarcia szkół dla klas 1-3, a także wcześniejszego otwarcia żłobków i przedszkoli. Nie wszyscy rodzice mają jednak możliwość, by posłać dzieci do placówek edukacyjnych. Dziś w życie weszło nowe rządowe rozporządzenie, przedłużające okres pobierania świadczenia aż do 14 czerwca. Kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego wydała w tej sprawie oficjalny komunikat:

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych.

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19 oraz w przypadku, gdy ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem" - podkreśliła również KPRM. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja - komu przysługuje?

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja 2020 w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – przysługuje on rodzicom pracującym:

· "przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.”

· "w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.”

· którzy, pomimo otwarcia placówki, podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem do 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. 

Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy po 25 maja?

Rodzice, którzy chcą otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy muszą złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek (np. pracodawcy). Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS. Dokument jest traktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom dzieci do lat 8. i nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego.