Kim był święty Jan Paweł II?

Jan Paweł II nie od razu został papieżem. Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach w skromnej rodzinie. Chłopiec był wzorowym uczniem, pomocnym kolegą, pasjonatem dziedzin humanistycznych, zapalonym sportowcem, szczególnie piłkarzem i narciarzem. Wśród najbliższych znany był jako Lolek.

Karol z sukcesem ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Wadowity w Wadowicach, stał się prezesem kółka ministranckiego, otrzymał funkcję prefekta Sodalicji Mariańskiej i rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez całe swoje życie przyszły papież był wierny młodzieńczym pasjom: sportom, wycieczkom górskim, sztuce, twórczości (tworzył poezje). Po wybuchu wojny Karol został zmuszony przerwać studia i rozpoczął różnorodne prace fizyczne. Następnie wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a także rozpoczął edukacje na wydziale teologicznym. W tym czasie prowadził seminaria z historii dogmatu i stworzył pierwszy zbiór wierszy.

Zobacz też:

Karol Wojtyła sukcesywnie piął się po szczeblach duchowej kariery. Najpierw został subdiakonem, później diakonem, a następnie kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. Kleryk rozpoczął studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum w Rzymie. Pierwszą parafią, do której trafił wikariusz była parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici.

Zanim duchowny został biskupem pomocniczym Krakowa, wykładał na niejednym seminarium. W kolejnych latach Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim, kardynałem prezbiterem i zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Po śmierci Jana Pawła I odbyło się kolejne konklawe. 16 października 1978 roku w ósmym głosowaniu papieżem został Polak kard. Karol Wojtyła. Przez prawie 26 lat pontyfikatu Jan Paweł II z wielkim sercem pracował na miano świętego.

Zobacz także:

Kogo i czego patronem jest św. Jan Paweł II?

Jan Paweł II cieszy się ogromnym autorytetem, dlatego został patronem wielu placówek edukacyjnych (szczególnie szkół i przedszkoli) na terenie całej Polski. Papież Polak powszechnie uznany jest za głównego opiekuna rodzin, Akcji Katolickiej i około 11 miast w Polsce np. Kalwaria Zebrzydowska, Staszów, Bełchatów.

Ponadto święty Jan Paweł II to patron:

 • małżeństw,
 • powiatu tatrzańskiego,
 • Małopolski,
 • województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Światowych Dni Młodzieży,
 • Ruchu Apostolstwa Młodzieży,
 • Wielu parafii i kościołów polskich,
 • polsko-ukraińskiego pojednania.

W niedługim czasie oba Kościoły będą mogły wspólnie ogłosić papieża Polaka patronem pojednania, aby w jego osobie nasze Kościoły miały orędownika przed Bogiem w tej świętej sprawie — Światosław Szewczuk (Zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego).

Skrócony życiorys Jana Pawła II

Jan Paweł II przeżył młodość w cieniu II wojny światowej, co ukształtowało jego wyjątkową postawę, empatię i determinację. Pontyfikat papieża Polaka trwał 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni. Był jednym z najdłużej panujących papieży w historii Kościoła katolickiego. Jako duchowy lider, odegrał kluczową rolę w przemianach społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej i wzniesieniu głosu Kościoła w sprawach globalnych.

 • Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach jako drugie z trójki dzieci. Jego matka Emilia zmarła w 1929, a ojciec Karol Wojtyła Senior w 1941 roku.
 • W 1938 roku Karol rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesował się teatrem, poezją i sportem. 
 • W 1940 rok młodzieniec przerwał studia, pracując m.in. jako robotnik przymusowy w kopalni. 
 • W 1942 roku wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie.

Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością — Jan Paweł II.

 • Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Sapiehy w 1946 roku.
 • Dwa lata później młody kapłan wyjechał do Rzymu, gdzie kontynuował studia na Uniwersytecie Katolickim, zdobywając doktorat z teologii. 
 • W lipcu 1948 roku ks. Karol Wojtyła wrócił do Polski i został wikariuszem w Niegowici. 
 • 4 lipca 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie
 • 1962-1965 biskup Wojtyła brał udział w Soborze Watykańskim II. 

 • W 1964 roku uczestniczył także w sesji konsystorza, stając się najmłodszym kardynałem. 
 • 29 maja 1967 roku otrzymał tytuł kardynała.
 • Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1978 roku i przyjął imię Jan Paweł II. 
 • W 1979 roku papież odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski.  

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!  — Jan Paweł II.

 • 4 marca 1979 roku święty Jan Paweł II wydał pierwszą encyklikę – Redemptor hominis (łac. Odkupiciel człowieka).
 • 13 maja 1981 roku doszło do zamachu na życie papieża. Jan Paweł II cudem przeżył, odbywając później akt przebaczenia swojemu zamachowcy. 
 • Papież Polak znacząco wpłynął na upadek komunizmu w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości  więcej!  nie ma przyszłości człowieka i narodu — Jan Paweł II.

 • Z inicjatywy papieża w 1986 roku w Asyżu odbyło się pierwsze wyznaniowe i międzyreligijne spotkanie modlitewne.

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi — Jan Paweł II.

 • Papież wydał Katechizm Kościoła Katolickiego (stanowiący syntezę nauki katolickiej) w 1992 roku.
 • Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia (wigilia święta Miłosierdzia Bożego) 2005 roku w Watykanie.
 • W czerwcu 2005 roku formalnie rozpoczęto proces beatyfikacji papieża.

Przeczytaj również:

Jak i gdzie zmarł Karol Józef Wojtyła?

Polak został papieżem, gdy miał 58 lat. Był wysportowany, zdrowy i pełen sił witalnych. Jego zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu po zamachu, z którego ledwo uszedł z życiem. Od tego momentu papieżowi doskwierały różne dolegliwości będące konsekwencjami postrzału.

Kolejną chorobą, która mocno wpłynęła na stan zdrowia Jana Pawła II był Parkinson, znacząco obniżający odporność papieża. Karol Wojtyła zmagał się również z poważnymi problemami z oddychaniem i zapaleniem dróg moczowych. Doszło nawet do wstrząsu septycznego. Ostatecznie osłabiony organizm Polaka nie był w stanie zwalczyć infekcji dróg moczowych.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. To w tym dniu w Polsce ogłoszono żałobę narodową. Gdy papież odszedł do domu Pana, zapłakał cały świat. Na pogrzebie papieża Polaka brało udział ponad 150 delegacji z różnych krajów.   

Dokonania Świętego Karola Wojtyły

Benedykt XVI ogłosił papieża Jana Pawła II Czcigodnym Sługą Bożym 19 grudnia 2009 roku. Papież Polak został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a 27 kwietnia 2014 roku kanonizowany przez papieża Franciszka wraz ze swoim poprzednikiem Janem XXIII.

Święty podczas ponad 26 lat pontyfikatu dokonał wielkich rzeczy.  Jan Paweł II w znaczący sposób wpłynął na zjednoczenie różnych wyzwań chrześcijańskich. Papież nawracał niewiernych, walczył o wolność i pokój na świecie, dążył do odnowienia Kościoła i zachęcał do Boga najmłodsze pokolenia. Ponadto:

 • wybaczył zamachowcowi Mehmetowi Aliemu Agcy,
 • ogłosił świętymi 482 a błogosławionymi 1338 osób,
 • zainicjował Światowe Dni Młodzieży,
 • przemawiał w Parlamencie Europejskim,
 • zorganizował międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu,
 • wygłosił ponad 3 tysiące homilii i przemówień,
 • beatyfikował Matkę Teresy z Kalkuty,
 • brał udział w ponad 104 pielgrzymkach zagranicznych po całym świecie,
 • jako pierwszy papież przekroczył próg synagogi i meczetu,
 • wykonał około 85 tysięcy stron druku związanych z ważnymi dokumentami i przemówieniami.

Był tam, gdzie najbardziej go potrzebowano, dlatego doczekał się wielu przydomków np. Papież cierpienia, Papież pokoju, Papież pielgrzym, Papież młodych, Papież słowa, Papież zmian.

Twórczość świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II był nie tylko papieżem, ale i człowiekiem o licznych talentach. Za swojego życia duchowny zasłynął jako wybitny pisarz. Tworzył poezje, dramaty, opracowania filozoficzne i rozważania. Do jego najpopularniejszych dzieł zaliczymy np.: 

 • „Renesansowy psałterz",
 • „Hiob",
 • „Jeremiasz",
 • „Autobiografia",
 • „Pieśń o Bogu ukrytym",
 • „Brat naszego Boga",
 • „Rozważania o śmierci",
 • „Myśląc ojczyzna",
 • „Dar i Tajemnica",
 • „Tryptyk Rzymski",
 • „Przekroczyć próg nadziei",
 • „Wstańcie! Chodźmy!",
 • „Pamięć i tożsamość",
 • „Przed sklepem jubilera",
 • „Przekroczyć próg nadziei",
 • „Miłość i odpowiedzialność",
 • „Aby Chrystus się nami posługiwał",
 • „Znak, któremu sprzeciwiać się będą", 
 • „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństw".

Dzień św. Jana Pawła w Polsce

Jan Paweł II uznawany jest (nie tylko przez wierzących) za jednego z najważniejszych Polaków w dziejach naszego kraju.  Wspomnienie liturgiczne świętego w Kościele katolickim na całym świecie obchodzone jest 22 października, czyli w dzień inauguracji pontyfikatu. Ważne uroczystości i czuwania odbywają się również 2 kwietnia – dzień śmierci papieża Polaka.

Katolicy zgodnie twierdzą, że do świętego można zwrócić się w prawie każdej intencji. Za wstawiennictwem JP II dokonało się już tysiące cudów! Powstało setki modlitw do świętego Jana Pawła II m.in.:

 • Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji Rodzin,
 • Modlitwa o dar potomstwa,
 • Modlitwa o dar życia dla dziecka poczętego
 • Modlitwa o pokój na całym świecie,
 • Modlitwa o cud,
 • Modlitwa o uzdrowienie.

Modlitwa o łaski do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę ... (wymienić prośby).  Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Poznaj świętego:

Modlitwa o wstawiennictwo do św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie... Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryje Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.  Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała ojcu...

Relikwie świętego Jana Pawła II

Relikwie św. Jana Pawła II (ciało papieża) spoczywają w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Grób papieża Polaka na początku znajdywał się w Grotach Watykańskich, lecz po beatyfikacji został przeniesiony do kaplicy św. Sebastiana. Kaplica znajduje się w prawej części Bazyliki Świętego Piotra. To szczególne miejsce kultu świętego, do którego codziennie zmierza tysiące wiernych.

Warto jednak zaznaczyć, że relikwie Jana Pawła II znajdują się w różnych miejscach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.  Najczęściej miejsca święte, w których znajdują się relikwiarze, związane są z historią życia papieża. W Polsce pamiątki po Ojcu Świętym umieszczone są już w około 100 kościołach i kaplicach np. w:

 • sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie (krew papieża),
 • sanktuarium na Jasnej Górze (przestrzelony pas sutanny),
 • sanktuarium w Licheniu (kropla krwi),
 • sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie,
 • bazylice pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Ikonografia chrześcijańska – św. Jan Paweł II

W ikonografii chrześcijańskiej Jan Paweł II ukazywany jest jako papież w białej sutannie z krzyżem pectoralnym i pastorałem. Na głowie święty ma piuskę lub mitrę. Papież Polak często przedstawiany jest z charakterystycznym, delikatnym uśmiechem i ze złożonymi rękoma lub uniesioną dłonią w geście błogosławieństwa.


fot. Święty Jan Paweł II/ AdobeStock, EKH-Pictures

Głównym atrybutem św. Jana Pawła II jest pierścień rybaka, a także wcześniej wymieniane elementy specyficzne dla zwierzchnika Kościoła katolickiego:

 • piuska,
 • mitra,
 • buty papieskie,
 • pastorał.