W Polsce niemal każdy fragment lasu, poza rezerwatami i parkami narodowymi, to las wielofunkcyjny. Co to oznacza? 

Funkcja przyrodnicza to przede wszystkim zachowanie różnorodności biologicznej lasów, redukcja dwutlenku węgla, ochrona zasobów wody, przeciwdziałanie powodziom, zabezpieczenie gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem. W Lasach Państwowych znaczna część obszarów przez nie zarządzanych objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Znajdziemy tu 1286 rezerwatów przyrody, ok. 11 tys. pomników przyrody, czy  3990 stref ochrony gatunków.

Funkcja gospodarcza to przede wszystkim dostarczanie nam wszystkim drewna. Las i pochodzący z niego surowiec zapewniają też pracę ok. 375 tys. osób. Większość z nich to ludzie zatrudnieni w tysiącach lokalnych rodzinnych przedsiębiorstw – zarówno pracujący w lesie, jak i w zakładach przerabiających drewno i produkty drewno-pochodne. Łącznie przemysł drzewny wytwarza 2,3 proc. PKB naszego kraju.

Dzięki funkcji społecznej lasów Polacy mają możliwość obcowania z naturą i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Na swoje potrzeby można w lesie państwowym zbierać grzyby czy jagody. Do dyspozycji społeczeństwa leśnicy oddali i utrzymują ponad 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4000 km szlaków rowerowych, około 3200 parkingów leśnych i miejsc postoju oraz ponad 600 pól biwakowych i obozowisk. To także bezpłatna oferta edukacyjna LP – ponad 1000 ścieżek dydaktycznych, blisko 600 wiat edukacyjnych oraz ponad 300 izb edukacyjnych oraz ośrodków edukacji leśnej.

Konkurs zorganizowany przez Lasy Państwowe we współpracy z magazynem Focus ma na celu zaprezentowanie tych trzech funkcji, pokazanie jakie korzyści z nich czerpiemy i tego co jest dla nas w nich najważniejsze.

Wystarczy... wybrać się do lasu i zrobić zdjęcia! 

  • w kategorii „Z Natury Rzeczy" pokażcie piękno drewna, wydobądźcie jego barwę, fakturę i klimat
  • w kategorii „Las Mnie Rusza" spróbujcie uchwycić na fotografii, jakie emocje wywołuje w Was spacer po lesie
  • w kategorii „W Klimacie Przyrody" możecie udokumentować przyrodnicze piękno polskich lasów

Do wygrania jest po dziesięć dwuosobowych zaproszeń na specjalny koncert zespołu „Zakopower” w każdej kategorii. Najlepsze zdjęcie w konkursie nagrodzimy dodatkowo kwotą 1000 zł. Wybierać je będą lider Zakopower Sebastian Karpiel-Bułecka, leśnik i fotograf Jan Piotrowski oraz Łukasz Bożycki, biolog i fotograf.

Fotografie możecie wysyłać do 17 października. Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj.