"To piękny dzień na założenie fundacji! Podpisałam właśnie jej akt założycielski. W skład rady fundacji wejdę ja, Agnieszka Holland i Irek Grin, a w skład zarządu Izabella Kaluta, Zbyszko Fingas i Grzegorz Zygadło. Będziemy wspierać artystów, ochronę środowiska, udział kobiet w życiu publicznym oraz, mam nadzieję, wiele wiele więcej!" 

Tak o założeniu fundacji poinformowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie pisarka i noblistka, Olga Tokarczuk.

Cel fundacji Olgi Tokarczuk

Noblistka poinformowała, że jej fundacja będzie wspierała m.in. artystów, ochronę środowiska i udział kobiet w życiu publicznym.

"Chcemy wspierać udział kobiet w życiu społecznym i kulturalnym, wpierać badania naukowe nad feminizmem, upowszechniać ochronę prawa człowieka, promować wolność słowa i swobodę wymiany myśli, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć” - mówiła Tokarczuk.

Jednym z celów statutowych fundacji ma być wsparcie polskiej i światowej kultury, sztuki w Polsce i za granicą. Fundacja ma zajmować się też wspieraniem praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wsparciem działalności ekologicznej.

"Fundacja będzie zajmować się też przeciwdziałaniem dyskryminacji, prawami kobiet oraz wsparciem rozwoju regionu dolnośląskiego. Fundacja będzie prowadzić działalność kulturalną i artystyczną, w tym m.in. organizować stypendia i rezydencje artystyczne. Chcemy też zainicjować działalność ekologiczną obejmującą ochronę środowiska naturalnego (…). Chcemy szerzyć świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska oraz działać na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt” - powiedziała pisarka.

Fundacja ma też działać na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracować w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. Partnerem strategicznym fundacji będzie Wrocławski Dom Literatury. Olga Tokarczuk przekaże na rzecz fundacji 350 tys. zł.

Nasza noblistka daje nam kolejne powody do dumy!