Coraz częściej przekazujesz dziecku, że aby osiągnąć szczęście w życiu ważne jest, aby zajmowało się tym co jest jego pasją. Pokolenie rodziców wychowanych na zasadach powinnościowych oraz spełniania oczekiwań rodziców dziś stoi przed nie lada wyzwaniem, by rozwijać i wzmacniać talent swojego dziecka.

Istotne jest, abyś zdała sobie sprawę z tego co jest Twoim niespełnionym pragnieniem i czy dzieje się tak, że za pośrednictwem dziecka spełniasz własne niezrealizowane marzenia.

Każde dziecko rodzi się z własnymi predyspozycjami do rozwijania indywidualnej drogi życiowej. Twoim zadaniem jest pomóc dziecku w naprowadzeniu na własną ścieżkę oraz wsparcie w rozwijaniu jego talentu.

Jak rozpoznać talent u dziecka?

Dziecko od najmłodszych lat przejawia chęć uczestniczenia w różnych czynnościach. Zachęcaj dziecko do podejmowania interesujących go aktywności stymulując jego rozwój. Smyk, który zwraca się do rodzica, aby pomógł mu ułożyć puzzle, wysłuchał jego bujnych opowieści, bądź zachęca do wspólnej zabawy sportowej, wykazuje inicjatywę rozwoju swoich zainteresowań. To rodzic powinien być pierwszą osobą, która zwraca uwagę na pasję swojego dziecka i daje wzmocnienie pozytywne.

Czas poświęcony dziecku na rozwijanie jego hobby jest największą inwestycją w jego wzrost.

Jak rozwijać talent u dziecka?

Dziecko już on najmłodszych lat przejawia zainteresowania w wielu obszarach. Ważne jest, aby to akceptować. Budując otwartość dziecka na nowe możliwości i techniki poszerzasz jego horyzonty. Systematyczność jest często kluczem do osiągania wysokich wyników. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w konfliktach poprzez ugodowość pomoże dziecku w dobrym funkcjonowaniu w zespole. Pokazywanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze złością i frustracją uczy dziecko radzenia sobie w trudnych sytuacjach w dorosłym życiu. 

Może dziać się tak, że będziesz się mierzyć z ograniczeniami Twojego dziecka, poszukując jednocześnie metod, które miałyby zmotywować je do lepszych wyników. Ważne jest, aby pamiętać przy tym, że presja którą próbujesz wywrzeć na dziecku często negatywnie na niego wpływa. We wszystkich czynnościach i dziedzinach życiach najważniejsza jest równowaga.

Doceniaj wkład w pracę dziecka i jego zaangażowanie, a nie efekt. Oczywiście należy cieszyć się kiedy dziecko zdobywa dyplomy, nagrody jeśli tylko sprawia mu to bezwarunkową przyjemność. Trudność polega na rozpoznaniu na ile dziecko stara się zadowolić rodzica, a na ile rozwija swój talent. Nic na siłę. To od rodzica zależy czy będzie uczyć malucha, że praca i rozwój w życiu może być przyjemnością, czy wywierając presję i poczucie powinności - ciężką pracą.