Kodeks Pracy - zmiany 2018

Projekt rewolucyjnych zmian w Kodeksie Pracy ma być gotowy w marcu 2018 roku, a w życie wejdzie być może w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Proponowane zmiany, nad którymi pracuje komisja kodyfikacyjna, będą rewolucyjne jak na polskie warunki, ale dość powszechne w innych krajach europejskich. Oto główne założenia zmian w prawie pracy 2018:

26 dni urlopu dla wszystkich pracowników

Osobom, które przepracowały mniej niż 10 lat na umowie o pracę, przysługuje teraz 20 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli ktoś pracuje dłużej, ma prawo do 26 dni urlopu. Po zmianach 26 dni urlopu zyskają wszyscy pracownicy - niezależnie od stażu pracy.

Likwidacja umów cywilnoprawnych

Zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne, a więc umowy zlecenie czy umowy o dzieło, ma zostać całkowicie zlikwidowane. Zamiast tego pracodawca będzie mógł zatrudniać jedynie na umowę o pracę lub proponować tzw. zatrudnienie nieetatowe.

Nowa forma zatrudnienia - zatrudnienie nieetatowe

Zatrudnienie nieetatowe jest elastyczną, liberalną formą zatrudnienie stosowaną np. w Wielkiej Brytanii. Pracownik może pracować maksymalnie 16 godzin w tygodniu, nie musi stawiać się na każde wezwanie, ale zyskuje chronione wynagrodzenie, prawo do urlopu oraz składki. Pracodawca z kolei nie ma obowiązku zapewnić mu pracy. 

Niewykorzystany urlop przepada

Obecnie niewykorzystane dni urlopu przechodzą na następny rok i sumują się z nowym urlopem - mamy do niego prawo przez 3 kolejne lata. Po zmianach, jeśli nie skorzystamy z urlopu do końca roku, te dni wolne przepadną.

Działalność gospodarcza tylko dla wielu podmiotów

Zakładanie działalności gospodarczej po to, by świadczyć usługi tylko jednemu podmiotowi, to dość powszechna praktyka w Polsce. Zmiany w Kodeksie Pracy mają zapobiec takim sytuacjom - prowadzenie działalności gospodarczej ma być możliwe tylko wtedy, gdy usługi będziemy świadczyć wielu różnym zleceniodawcom. 

 

Zobacz także: