Zmiany w programie 500 plus: 500 zł na każde dziecko

Program “Rodzina 500 plus” działa od kwietnia 2016 roku. W tym roku rząd zdecydował o jego uproszczeniu i rozszerzeniu. Przewiduje się, że wskutek zmian wypłata świadczeń w skali roku będzie kosztowała państwo o 9,6 mld złotych więcej niż poprzednio. Jak zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska, sytuacja gospodarcza Polski poprawiła się na tyle, że zwiększenie poziomu “inwestycji w naszą przyszłość” jest zupełnie naturalne. 

Najważniejsza zmiana wprowadzona przez nowelizację to przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko. Dotychczas było to możliwe tylko w przypadku rodziców spełniających kryterium dochodowe. Od 1 lipca 500 zł na każde dziecko otrzymają wszyscy rodzice – niezależnie od dochodów. Jak poprawnie złożyć wniosek? 

Program "500 plus": od kiedy można składać wnioski? 

Wnioski drogą elektroniczną możemy składać od dnia wejście w życie nowelizacji ustawy, czyli od 1 lipca 2019. Drogą tradycyjną – miesiąc później, czyli od 1 sierpnia. Od terminu złożenia wniosku będzie uzależnione to, czy otrzymamy wyrównanie świadczenia na pierwsze dziecko. Kiedy to zrobić?

Rodzice dzieci, na które dotychczas nie przysługiwało świadczenie 500 plus, najlepiej, aby złożyli wniosek w ciągu 3 miesięcy. Dlaczego? Jeśli zrobią to do końca września, zostanie przyznane im wyrównanie od 1 lipca (czyli w sumie 1500 zł). Jeśli zrobią to po 30 września świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice pobierający już świadczenia na starsze dzieci (prawo przyznane do 30 września 2019 roku), od 1 lipca składają tylko jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na wszystkie dzieci. Na jego podstawie pieniądze na starsze dzieci zaczną otrzymywać od 1 października br., a na pierwsze dziecko od 1 lipca (uwzględniając wspomniane wcześniej wyrównanie). 

Program "Rodzina 500 plus": kiedy dostaniemy pieniądze?

Od terminu złożenia wniosku o świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest także to, kiedy zaczniemy otrzymywać pieniądze (w tym ewentualnego wyrównanie): 

  • Świadczenie za wnioski złożone do końca sierpnia 2019 roku zostanie wypłacone najpóźniej do końca października 2019 roku. Wyrównanie zostanie przyznane od lipca. 
  • Świadczenie za wnioski złożone do końca września 2019 roku zostanie wypłacone najpóźniej do końca listopada 2019 roku. Wyrównanie zostanie przyznane od lipca. 
  • Świadczenie za wnioski złożone do końca października 2019 roku zostanie wypłacone najpóźniej do końca grudnia 2019 roku. Wyrównanie zostanie przyznane od października.
  • Świadczenie za wnioski złożone do końca listopada 2019 roku zostanie wypłacone najpóźniej do końca stycznia 2020 roku. Wyrównanie zostanie przyznane od listopada.
  • Świadczenie za wnioski złożone od grudnia 2019 roku do końca stycznia 2020 roku zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 roku. 

500 plus na nowo narodzone dziecko

Kolejna ważna zmiana, którą wprowadza tegoroczna nowelizacja, dotyczy świadczeń dla rodziców dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku. Dotychczas pieniądze na nowo narodzone dziecko były przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem. 

500 plus: zasady składania wniosków i wydawania decyzji 

Dodatkowo uproszczeniu ulegną ogólne procedury przyznawania świadczeń. Dzięki nowelizacji uznanie prawa do 500 plus nie będzie wymagało wydania oraz doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzja o wypłacie pieniędzy zostanie przesłana e-mailem. Gdy rodzic nie podał swojego adresu e-mail, informację będzie można odebrać osobiście. Co istotne – w obu przypadkach nieodebranie powiadomienia nie będzie miało znaczenia dla wypłaty pieniędzy. 

Drugim udogodnieniem dla rodziców jest wydłużenie pierwszego okresu, na jaki przyznane zostanie prawo do świadczeń. Będzie on trwał do 31 maja 2021 roku. Tym samym kolejny wniosek będzie trzeba składać dopiero w 2020 roku. 

500 plus: uproszczone procedury dla samotnych rodziców 

Zmiany wprowadzono także w systemie przyznawania świadczeń rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Od 1 lipca 2019 roku prawo do do pieniędzy z programu 500 plus nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko. Oznacza to znaczne skrócenie całej procedury. 

Ponadto ułatwiono postępowanie w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano decyzje o przyznaniu świadczenia. Dotychczas takie prawo po prostu wygasało. Dzięki nowelizacji możliwe stanie się zachowanie ciągłości świadczenia. Konieczne będzie jedynie złożenie odpowiedniego wniosku w czasie do 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. To rozwiązanie będzie jednak obowiązywać jedynie w przypadku rodziców, którzy odeszli po dniu 30 czerwca 2019 roku.