Obecny okres rozliczeniowy zasiłków trwa od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku.

Zasiłek rodzinny 2020 – dla kogo?

Zasiłki kierowane są do osób znajdujących się w potrzebie finansowej. Najczęściej do opiekunów w celu całkowitego lub częściowego pokrycia ich wydatków na dzieci. Do zasiłku mają prawo rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, opiekunowie faktyczni bądź osoby uczące się.

Zasiłek 2020 rok – kryteria wieku

O zasiłek w 2020 roku podobnie jak w poprzednich można się starać dla osób, które nie ukończy 18 roku życia lub do 21, jeśli nie ukończyły one nauki w szkole. Wyjątek w tym przypadku stanowią osoby, które nie ukończyły jeszcze 24 oku życia, ale mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny 2020 – ile wynosi?

Zasiłek rodzinny jest adekwatny do wieku dziecka i wzrasta wraz z kolejnym rokiem jego życia. Minimalny próg przyznanego zasiłku wynosi 95 złotych na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 5 roku życia. Między 5, a 18 rokiem życia jest to kwota w wysokości do 124 złotych dla opiekuna na dziecko. Z kolei na dzieci powyżej 18 roku życia do 21 lub 24 roku życia jest to 134 złote.

Zasiłek rodziny 2020 – kryteria dochodów

Kryteria dochodów w okresie zasiłkowym trwającym na przełomie 2019 i 2020 roku to:

  • maksymalne 674 zł na osobę w danej rodzinie,
  • maksymalnie 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zasiłek rodzinny 2020 – dodatkowe pieniądze

Do powyżej wymienionych kwot w formie zasiłku rodzinnego w 2020 można starać się o świadczenia dodatkowe, jak np.

  • 1000 zł – w momencie urodzenia dziecka,
  • 400 zł - za opiekę w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • 193-386 zł - dla samotnie wychowujących dzieci,
  • 100 zł – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dziecka,
  • 69-113 zł – za dojazdy z miejsca zamieszkania do szkoły poza miejscem zamieszkania
  • 90-110 zł - za kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka,
  • 95 zł - dla rodzin wielodzietnych (na trzecie dziecko i następne).