Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko

Dodatkowy zasiłek na dziecko to propozycja od rządu w związku z decyzją, jaka zapadła w ubiegłym tygodniu o zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej ósmego roku życia.

Dodatkowy zasiłek mogą wziąć rodzice na 14 dni (łącznie na oboje rodziców) niezależnie od ilości dzieci. Rodzice mogą podzielić się opieką nad dziećmi w ramach tych 14. dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca i nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego (tyle dni zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicom nad dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko: jak złożyć wniosek?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Osoba prowadząca swoją działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać wniosek o zasiłek elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wzór wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony internetowej ZUS. Oświadczenie może zostać również wysłane drogą mailową.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: kto nie skorzysta?

Już od początku decyzja o dodatkowym zasiłku opiekuńczym wywołała kontrowersje, głównie ze względu na wiek dziecka.

Rodzice starszych dzieci, którzy nie mogą pracować zdalnie muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy lub skorzystać z urlopu bezpłatnego. W specustawie zostali pominięci także rodzice dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, które z powodu zamknięcie szkół muszą zostać w domu ze swoimi dziećmi i nie mają prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Jak widać rodzice chętnie skorzystali z możliwości wzięcia dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko. Jak podaje "Rzeczpospolita" od 9 do 13 marca włącznie rodzice złożyli w ZUS 6446 wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego

Czy korzystacie z możliwości dodatkowego zasiłku opiekuńczego?