ZASADY AKCJI

W miesięczniku Claudia w numerze 10/2015 (numer październikowy, pierwszy dzień sprzedaży 21.09.2015) zostanie opublikowany kupon, który będzie upoważniał jego okaziciela do zakupu ze wskazanym rabatem. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu. Aby zrealizować zakupy z wykorzystaniem rabatu należy wyciąć kupon z miesięcznika Claudia, okazać go sprzedawcy w salonie QUIOSQUE przy dokonywaniu płatności, a następnie pozostawić kupon w salonie. Więcej na temat najnowszej kolekcji Claudia&QUIOSQUE znajdziesz w artykule

3.1. Podczas zakupów w e-sklepie aby uzyskać rabat należy podać hasło: CLAUDIA

3.2. Rabat wskazany na kuponie nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy rzeczy już przecenionych.

3.3. Lista salonów QUIOSQUE, w których można zrealizować kupon znajduje się na stronie www.kobieta.pl

Regulamin dotyczący realizacji kuponu rabatowego QUIOSQUE 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem akcji „Kupon -15% rabatu na kolekcję Claudia&QUIOSQUE”, zwanej dalej „Akcją”, jest: PBH S.A., z siedzibą przy ul. Wyrzyskiej 6 w Bydgoszczy, kod 85-441, NIP: 554-023-34-43, Regon: 090009778, KRS 0000027965, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS, reprezentowana przez: Agnieszkę Krzywańską – Prezesa Zarządu zwana dalej PBH S.A.

1.2. Akcja odbywać się będzie od 21.09-21.10.2015 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w dniach 21.09-21.10.2015 zgłosi się do stacjonarnych salonów QUIOSQUE, z kuponem rabatowym z miesięcznika Claudia Nr 10/2015, który upoważnia do zakupu ze zniżką -15 % na asortyment oznaczony następującymi referencjami:

1AS194, 1AT392, 19X061, 2AK415, 3AG675 , 3AP670, 39B539, 4AA508, 4AG865,  4AK368, 4AS324,  4AT270, 4AU487, 4AU488, 4AU492, 9AW696, 9AX567, 5AD234, 5AD421, 5AD460, 1AT360, 4AA457, 3AA674

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kobieta.pl

4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.