Wróżba z run: czym są runy?

Runy to starożytny alfabet, który był stosowany przez ludy germańskie. Jego fachowa nazwa to futhark (fuþark). Nordyckie wierzenia odnoszą się do pochodzenia run, mówiąc, że podarował je ludziom bóg Odyn, czyli najwyższy spośród bóstw germańskich. Badacze starożytności i wczesnych czasów nowożytnych wyróżniają dziś dwa typy alfabetu - futhark starszy oraz futhark młodszy. Najstarszy odkryty do tej pory runiczny zapis pochodzi z II wieku naszej ery. System futhark udało się poznać dzięki zapisom runicznym umieszczanym na przedmiotach codziennego użytku - grzebieniach, mieczach, tabliczkach.

Przedmioty z zapisami runicznymi były odkrywane także na terenie Polski. Najstarszym jest grot włóczni z Rozwadowa nad Sanem. Znany jest także zapis z Wołynia, odkryty jeszcze w XIX wieku. Futhark starszy był prawdopodobnie używany do roku 650 n.e. Nadano mu nazwę od 7 pierwszych tworzących go run - fehu, uruz, thurisaz, ansuz, raido, kaunan. Alfabet ten liczy 24 znaki. Następnie używany alfabet runiczny zróżnicował się w zależności od regionu. Oddzielne jego typy rozwinęły się na terenie dzisiejszej Szkocji, Anglii, Norwegii. Około roku 1000 używanie alfabetu runicznego zaczęło zawężać się do terenów Skandynawii i tam przetrwało przez kolejne kilka wieków.

Runy używane były głównie do zapisywania krótkich inskrypcji. Prawdopodobnie ich kanciasty i ostry kształt wynika z faktu, że takie znaki łatwiej było ryć w kamieniu, metalu, drewnie. Bardzo ciekawym zjawiskiem są kamienie runiczne, które powstawały głównie w latach 200–1100. Większość odszyfrowanych inskrypcji na takich kamieniach służy upamiętnieniu konkretnej osoby i wyrażeniu błogosławieństwa. Bardzo rzadko napisy na kamieniach mają wydźwięk magiczny - częściej zdarzają się takie ryty na przedmiotach codziennego użytku.

Termin "runy", choć najsilniej i najczęściej kojarzony z ludami z północy, odnosi się także do alfabetu orchońskiego (stosowanego przez ludy tureckie) oraz alfabetu rowasz (stosowanego przez Madziarów). Oba te systemy są znane i na pierwszy rzut oka przypominają futhark, jednak zawarte w nich znaki różnią się.

Dziś runy mają wydźwięk magiczny. Są bardzo często używane w rozmaitych rytuałach, których celem jest wpływanie na rzeczywistość. Wróżby runiczne cieszą się sporym zainteresowaniem i powodzeniem wśród ludzi, których interesuje odczytywanie przyszłości i głębsze poznawanie teraźniejszości. Pojedyncze runy lub runy wiązane (tak zwane bindruny) stosuje się także w charakterze talizmanów ochronnych i zapewniających szczęśliwe życie. Osoby, które zgłębiają temat run i magii z ich użyciem twierdzą, że trzeba uważać na ich niezwykłą moc i obchodzić się z nią ostrożnie.

Wróżba z run: jak korzystać z kart runicznych?

Runy - wróżba z run może być zarówno wróżbą rzuconą (runy wyrzeźbione w kawałku drewna lub wyryte w kamykach) jak i postawioną ze specjalnych kart. Każda wróżba runiczna powinna opisywać trzy lub cztery sfery życia człowieka - za każdym razem są to świat materialny, sfera emocji i duchowa, a także sfera relacji międzyludzkiej. Niektórzy wróżbici, stawiając wróżby z kart runicznych, rozdzielają sferę drugą na dwie osobne - emocjonalną oraz duchową, otrzymując łącznie cztery sfery przepowiedni.

Wróżba z trzech run lub wróżba z czterech run wymaga dokładniej znajomości znaczenia każdego ze znaków. Mają one co najmniej dwa znaczenia - materialne, dosłowne, ale też symboliczne, emocjonalne lub duchowe. Nie należy traktować ich przekazu dosłownie. Osoba wróżąca powinna umiejętnie odczytywać z run przekaz skierowany konkretnie do osoby, dla której wróży.

Zobacz także:

Według opinii współczesnych czarownic i czarowników, czyli wyznawców ruchu wicca, runy mają największą moc gdy są wykonane samodzielnie. Można je wyrzeźbić w kawałkach drewna lub namalować trwałą farbą na małych kamykach. Niektórzy próbują też wypalać runy na drewienkach. Gotowy alfabet runiczny, zawierający 25 znaków, należy przechowywać w woreczku wykonanym z innego materiału niż jedwab. Każdy zestaw run powinien też przejść specyficzną inicjację, który nada mu moc.

Inicjację run przeprowadza się zwyczajowo w porze nowiu lub pełni księżyca. Najważniejszy jest spokój, emocjonalna równowaga, zdrowie, wolny czas. rytuałowi powinny towarzyszyć świece i kadzidła. Każda wróżba, także pierwsza, musi mieć konkretny cel. Nikt nie powinien też przeszkadzać w trakcie rytuału. Przed rzuceniem run lub rozłożeniem kart należy się z nimi w skupieniu przywitać. Kolejną częścią wróżby jest trzykrotne lub czterokrotne rozkładanie run i losowanie z zamkniętymi oczami trzech na każdy poziom.

Jak wróżyć z run? Runy odczytuje się w sposób bardzo intuicyjny. Nie ma konkretnych, sztywnych wytycznych, jak je czytać i interpretować. Warto za to pamiętać, że runa w pozycji odwróconej ma inne znaczenie, niż runa prosta. Runom należy podziękować po skończonym wróżeniu, a raz na jakiś czas także je oczyścić.

Wróżby z run: przykładowe znaczenie

Runy - wróżba z ich udziałem może wiele powiedzieć o bieżącej sytuacji oraz o przyszłości. Należy zadawać im pytania, które nie wymagają krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi, takiej jak "tak" lub "nie". Lepiej pytać ogólnie, tak, by wylosowane znaki mogły ułożyć się w szerszą wskazówkę. Poszczególne runy mają swoje indywidualne znaczenie, którego nie należy jednak brać całkiem dosłownie. Wróżba z run, odpowiada na pytania tylko w swobodnej interpretacji.

Podstawowe znaczenia pierwszych sześciu run w alfabecie starszy futhark:

Fehu – symbolizuje bogactwo, sukces, rozwijanie się i wzrastanie, przybywający dobrobyt materialny oraz duchowy. Jest także runą namiętności i witalności. Odwrócona może zwiastować kłopoty finansowe lub zachwianie równowagi i stabilności.

Uruz – to runa symbolizująca zdrowie, potencjał, nowe i wzrastające możliwości. Przyciąga szczęśliwe zdarzenia i korzystne zbiegi okoliczności, uwalnia tez energię twórczą. Odwrócona może zwiastować osłabienie zdrowia psychicznego lub fizycznego.

Thurisaz – to runa symbolizująca witalność i życiową zaradność. Usuwa życiowe przeszkody, daje inspirację, wzmaga intuicję. Odwrócona symbolizuje nielojalność, zdradę, odwrócenie się ludzi z otoczenia.

Ansuz – runa ta oznacza mądrość, płynnośc wypowiedzi, dobrą jakość komunikacji i uwolnienie od lęków. Odwrócona runa Ansuz symbolizuje zamęt w myślach i brak natchnienia, a także nieumiejętne komunikowanie się.

Raidho – tu runa entuzjazmu, podróży, ruchu i zmian, wzrostu, rozwoju. Raido przypomina o powtarzającym się i zapętlającym cyklu życia, dając nadzieję na przyszłość. Może wystąpić w pozycji odwróconej - oznacza to zastój, niepowodzenia, brak otwartości.

Kenaz – szósta runa alfabetu to sukces, nagłe olśnienie, inspiracja oraz samorealizacja. Jest symbolem uwalniającym twórczy potencjał i pomagającym w rozwijaniu się. Z kolei runa to w odwróconej pozycji może oznaczać niepokój, niezaspokojenie i ryzyko utraty dóbr.

Do run można także kierować prośbę o podpowiedź, jeśli uzyskana wróżba nie jest dostatecznie spójna i jasna. Jej odczytywanie ma silniejszy związek z bezpośrednim znaczeniem run. Na przykład wylosowanie w podpowiedzi runy oznaczającej gospodarstwo domowe oznacza, że to właśnie tego obszaru dotyczy przepowiednia. 

Niektórzy do wróżenia z run używają alfabetu celtyckiego, nieznacznie różniącego się od nordyckiego. Ważne jest, by używane runy były spójne i nie mieszały się.

Czy wróżenie z run może naprawdę przepowiedzieć przyszłość? Wiele zależy od stopnia otwartości na takie treści. Według wielu osób zainteresowanych runami niestosowne jest tatuowanie ich (zwłaszcza bez głębszego przemyślenia) oraz używanie jako ozdób bez rozwagi. Każda runa coś znaczy i niesie ze sobą przekaz.