Dom opieki dla seniorów i dom dziecka razem

Pomysł by połączyć te dwie instytucje po raz pierwszy został zrealizowany w Japonii w 1976 roku. Hybryda domu opieki dla osób starszych i domu dziecka szybko okazała się sukcesem, ale prawdziwy boom na integracyjną opiekę zaczął się dopiero kilka lat temu. Podobne placówki powstały m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Australii (pisałyśmy o tym szerzej tu). W czym tkwi fenomen tego rozwiązania? Okazuje się, że im więcej czasu spędzają ze sobą dzieci i seniorzy, tym więcej korzyści dla obydwu stron. Osoby starsze przestają się czuć samotne, a dzięki obecności dzieci odzyskują radość i energię. Z kolei dzieci zyskują bliskie osoby, które otaczają maluchy miłością i troską, a często zaczynają funkcjonować jako zastępczy dziadkowie, stwarzając podopiecznym prawdziwą rodzinę.

To niezwykłe rozwiązanie funkcjonuje także w Polsce

W Łodzi przy ul. Bednarskiej działa Międzypokoleniowy Dom, w którym dzieci z domu dziecka odwiedzają osoby starsze. Pensjonariusze domu dziennego pobytu aktywnie uczestniczą w życiu dzieci. Seniorzy mogą brać udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Dom Dziecka i organizować własne inicjatywy, które są okazją do międzypokoleniowej integracji. Funkcjonujące razem grupy służą sobie nawzajem, a ich  potrzeby wzajemne się uzupełniają. Zarówno seniorzy, jak i dzieci oraz młodzież mogą być dla siebie pomocą i towarzystwem.

Jakie korzyści przynosi integracyjna opieka?

Jak mówią eksperci, obecność dzieci wpływa na seniorów wręcz leczniczo. U pensjonariuszy przebywających z małymi podopiecznymi stwierdzono poprawę wszystkich czynności życiowych, obniżenie ciśnienia, a w niektórych przypadkach nawet zatrzymanie postępującej demencji czy wybudzenie z otępienia. Z kolei dzieci otoczone troską i opieką osób starszych, przestały odczuwać lęki i niepewność, stały się pewniejsze siebie i łatwiej nawiązywały nowe relacje. Trzymamy kciuki, by ten pomysł wprowadziło więcej polskich placówek!