Test osobowości - co to jest?

 Test na osobowość to prosta i popularna forma, która pozwala nam lepiej się poznać i rozeznać, czym kierujemy się w życiu. Warto pamiętać o tym, że główną dewizą psychologii jest maksyma "Poznaj samego siebie" - pomaga to bowiem prowadzić dobre, zgodne z naszymi wewnętrznymi pragnieniami życie.

Test osobowości stanowi narzędzie, które stosuje się do oceny zachowań ludzi w rozmaitych okolicznościach i różnych środowiskach. Dzięki tego rodzaju testowi możliwe jest przewidzenie potencjalnego zespołu cech danej jednostki. Określa on profil psychologiczny człowieka w oparciu o rozmaite pytania dotyczące zachowań w konkretnych sytuacjach.

 Testy osobowości pomagają nam w ustaleniu naszych mocnych oraz słabych stron; dają nam do zrozumienia, w jakich rolach życiowych najlepiej się sprawdzimy.

Oprócz tego test osobowości pomoże nam w co najmniej kilku kwestiach. Po jego wykonaniu lepiej zrozumiemy siebie i nasze motywacje. Dzięki niemu mamy szansę bardziej świadomie dokonać wyboru kierunku studiów czy późniejszej ścieżki zawodowej. Lepiej sprawdzimy się także na rozmowach kwalifikacyjnych czy w innych ważnych sytuacjach, które wymagają od nas samoświadomości.

16 typów osobowości test - na czym polega?

 Najpopularniejszym kwestionariuszem jest test na 16 osobowości. Jego wykonanie zajmuje tylko kilkanaście minut, natomiast rozwiązanie jest zaskakująco dokładne i pomocne w bliższym poznaniu siebie. Rozwiązywanie testu nie jest trudne - wystarczy zaznaczać odpowiedź, która jest najbliższa naszej preferencji danego zachowania. Należy być jak najbardziej szczerym ze sobą, nawet jeśli wolelibyśmy, aby nasza odpowiedź była inna.

Warto także pamiętać, że w teście nie ma dobrych czy złych odpowiedzi. Podobnie jak typy osobowości - są niezwykle zróżnicowane, ale nie ma wśród nich lepszych ani gorszych. Świadczą o ludzkiej różnorodności i bogactwie naszych osobowości.

Test osobowości nie jest na czas, ale przesadnie długie zastanawianie się nad odpowiedziami nie jest wskazane. Zazwyczaj pierwsza myśl na temat tego, jak postąpilibyśmy w danej sytuacji jest tą właściwą.

 A jak w ogóle powstał ten test? Jung, znany uczeń Zygmunta Freuda, ojciec psychologii analitycznej wskazał na cztery istotne aspekty ludzkiej osobowości. Posiadają one przy tym przeciwieństwa w sobie, np. umysł ekstrawertyczny bądź introwertyczny.

Umysł introwertyczny jest mocno wrażliwy na bodźce zewnętrzne, najchętniej odpoczywa w pojedynkę, szybko się męczy w dużych grupach ludzi. Umysł ekstrawertyczny zaś odpoczywa wśród ludzi i to dodaje mu energii.

 Carl Gustav Jung określił osiem typów osobowości. Jego pomysł został rozwinięty przez Isabel Briggs Myers oraz jej matkę Katherine Cook Briggs. Wprowadziły one aspekt, który opisuje nastawienie do zewnętrznego świata. Dziś ten kwestionariusz osobowości stanowi uznane narzędzie rozwojowe.

Poza introwersją i ekstrawersją kluczowe są takie wymiary jak: intuicja (koncentracjach na powiązaniach faktów) oraz poznanie (gromadzenie rzeczywistych informacji); obserwacja oraz osądzanie; odczuwanie ( koncentracja na systemie wartości) oraz myślenie (kierowanie się logiką i sprawiedliwością).

Typy osobowości - charakterystyka

Wyróżniamy 16 typów osobowości, takich jak:

1. Analitycy: Dyskutant (ENTP), Logik (INTP), Architekt (INTJ), Dowódca (ENTJ).

2. Odkrywcy: Animator (ESFP), Wirtuoz (ISTP), Przedsiębiorca (ESTP), Poszukiwacz Przygód (ISFP).

3. Dyplomaci: Rzecznik (INFJ), Działacz (ENFP), Pośrednik (INFP), Protagonista (ENFJ).

4. Strażnicy: Wykonawca (ESTJ), Logistyk (ISTJ), Doradca (ESFJ), Obrońca (ISFJ).

Nazwy określonych typów nie mają takiego znaczenia jak ich skróty, np. ENTP. Wskazują one na dominujące cechy u danego typu osobowości. W tym wypadku są to: ekstrawersja przeważająca nad introwersją, intuicja mająca przewagę nad percepcją, myślenie przewyższające uczucia oraz percepcja stawiana wyżej niż osądzanie.

A co z pozostałymi typami?

ENFJ (Protagonista) - to Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator. Jest to typowy lider, który posiada charyzmę oraz zdolności przywódcze.

ISTJ (Inspektor) - Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia - człowiek cichy, skoncentrowany na wnętrzu, ceniący poczucie bezpieczeństwa i spokój.

ISFJ (Obrońca) - Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia - skoncentrowany na wnętrzu, wrażliwy na odczucia innych, ciepły, harmonijny, ceniący tradycję.

ISFP (Poszukiwacz Przygód) – Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Obserwator - osoba skierowana do wewnątrz, doskonały obserwator oraz słuchacz. Z natury serdeczny, wrażliwy oraz delikatny.

INTJ (Logistyk) - Introwertyk Intuicyjny Myśliciel Sędzia - posiada umysł analityczny. Jest mało towarzyski, ale za to praktyczny, kreatywny oraz niezwykle logiczny.

INTP (Logik) - Introwertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator - osoba introwertyczna i skłonna do refleksji. Potrafi wyciągać właściwe wnioski. Ma analityczny umysł.

INFJ (Rzecznik) - Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Sędzia - introwertyk, na początku zamknięty na drugiego człowieka. Posiada wysokie poczucie moralności i jest wrażliwy na uczucia innych ludzi. Typowy idealista.

INFP (Pośrednik) - Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator - uczuciowo jest skierowany na swe wnętrze. To człowiek introwertywny, bardzo lojalny względem najbliższych, wrażliwy - także na reakcje innych ludzi. Skrajny idealista.

ESTJ (Wykonawca) - Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia - typowy lider, ceniący moralność oraz prawo. Skoncentrowany na świecie zewnętrznym; pragnie widzieć w nim ład i harmonię. Żyje teraźniejszością.

ESFJ (Doradca) - Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia - osoba skierowana na zewnątrz, kochająca ludzi i przyciągająca ich do siebie. Energiczna, odpowiedzialna, godna zaufania. Ceni bezpieczeństwo i stabilizację.

ESTP (Przedsiębiorca) - Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator - uwielbia ryzyko, żyje teraźniejszością. Typ entuzjastyczny, otwarty i towarzyski. Lubiany przez innych ludzi.

ESFP (Animator) - Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Obserwator - typ przyjazny, uwielbiający ludzi, towarzystwo; energiczny, żywiołowy. Żyje teraźniejszością, bardzo dobrze czuje się będąc w centrum zainteresowania.

ENTJ (Dowódca) - Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Sędzia - urodzony przywódca, asertywny, chętny na nowe wyzwania, odważny. Posiada dystans do swoich emocji, dlatego bywa mylnie odbierany jako nieczuły.

ENTP (Dyskutant) - Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator - wyróżnia go wysoka inteligencja. Typowy myśliciel, który uwielbia wyzwania intelektualne.

ENFP (Działacz) - Ekstrawertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator - osoba charyzmatyczna, kreatywna, asertywna ; otwarta na świat i ludzi. Wykazuje dużą spontaniczność.

Test charakteru - czy jest obiektywny?

Darmowy test osobowości dostępny w sieci jest obiektywny. Wiele jednak zależy od tego, na ile sami przed sobą jesteśmy w stanie odpowiadać szczerze i nie pod wplywem krótkotrwałych emocji. Nie da się ukryć, że najbardziej obiektywne i miarodajne jest wykonywanie specjalistycznych testów na typ osobowości w gabinecie psychologicznym pod okiem specjalisty.

Darmowy test osobowości - zrób test, odpowiedz na pytania i dowiedz się, kim jesteś

Czy warto wykonać darmowy test charakteru? Jak najbardziej. Pozwoli nam to dokładniej się sobie przyjrzeć, zatrzymać nad sobą i zastanowić. Jeżeli mamy poważne wątpliwości co do poszczególnych pytań, można zasięgnąć porady kogoś bliskiego, np. współmałżonka. Najlepiej jednak, byśmy test wykonywali samodzielnie, poświęcili na to trochę czasu i nie ulegali żadnym rozproszeniom. Poza wspomnianymi już zaletami tego rodzaju testu jest jeszcze jedna - to przyjemna rozrywka.