Życiorys Świętego Ludwika Maria Grignon de Montfort

Ludwik urodził się w małej, francuskiej miejscowości – Montfort-sur-Meu. Chłopiec pochodził z prostej, ale bardzo pobożnej rodziny. Ludwik dodał do swojego imienia „Maria” (całym sercem ukochał Matkę Bożą), a także „Montfort” – nazwę parafii, w której został ochrzczony. Jako jedenastoletni chłopiec rozpoczął naukę w jezuickim kolegium św. Tomasza Becketa w mieście Rennes.

Ludwik bardzo wcześnie poczuł powołanie, a ponadto nie rozstawał się z różańcem i na każdym kroku pomagał biednym oraz potrzebującym. Marzył o pracy jako misjonarz. Uzyskując pełnoletność (19 lat), młodzieniec wstąpił do seminarium duchownego św. Sulpicjusza w Paryżu. Z racji niewielkiego majątku, mieszkał wśród najuboższych. Ludwik uzyskał święcenia 5 czerwca 1700 roku.

Odczuwam wielkie pragnienie umiłowania Pana naszego i Jego świętej Matki. Chciałbym jako prosty i ubogi kapłan uczyć biednych wieśniaków i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Świętej Dziewicy — św. Ludwik.

W czasie studiów kapłan pełnił funkcję bibliotekarza, a później pracował jako kapelan w szpitalu. Następnie wstąpił do tercjarzy dominikańskich, gdzie uzyskał pozwolenie na tworzenie bractw różańcowych. Współzałożył z Marią Ludwiką Tischner zgromadzenie Bożej Mądrości.

Papież Klemens XI nadał duchownemu Ludwikowi miano „misjonarza apostolskiego” i od tego momentu rozpoczęła się misyjna przygoda świętego. Wyruszył na tereny Bretanii i Wandei, aby chrzcić oraz głosić Słowo Boże. Na rekolekcjach duchowny gromadził tłumy wiernych, zrzeszając nowych ludzi Kościoła.  Uczył modlitw, religijnych śpiewów, tworzył zakony i liczne bractwa np.:

 • Różańca Świętego,
 • 44 Dziewic,
 • Pokutników,
 • Przyjaciół Krzyża.

Kogo i czego patronem jest św. Ludwik?

Święty Ludwik patronuje przede wszystkim misjonarzom. Wielu określa kapłana z Montfort-sur-Meu jako pomocnego patrona na trudne czasy. Ponadto św. Ludwik czuwa nad:

 • Zgromadzeniem Córek Mądrości,
 • Zgromadzeniem Misjonarzy Towarzystwa Maryi,
 • Zgromadzeniem Braci Montfort św. Gabriela.

Jak i gdzie zmarł święty Ludwik? 

W 1716 roku święty Ludwik Maria Grignon de Montfort rozpoczął swoją ostatnią misję na terenie Wandei. Wyczerpany pracą apostolską, ciężko zachorował. Zmarł 28 kwietnia 1716 roku około godziny 20:00.  Miał zaledwie 43 lata.

Zobacz także:

Dzieła świętego Ludwika

Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort zainicjował budowę kalwarii po misjach w Pontchateau. Niestety, droga krzyżowa została zrównana z ziemią za przyczyną przeciwników duchownego. W 1812 roku miejscowi odbudowali jeszcze większą i piękniejszą Kalwarię.

Za życia święty znany był jako pisarz religijny epoki baroku. Twórczość francuskiego duchownego i tercjarza dominikańskiego wyróżniała się szczególnym kultem do Najświętszej Maryi Panny. Pobożność Ludwika Grignona wywarła ogromny wpływ na świętych Kościoła katolickiego. Jan Paweł II niejednokrotnie powracał w swoich homiliach do rozważań prezbitera.  Do dzieł św. Ludwika zaliczymy np.:

 • „Miłość Mądrości Przedwiecznej",
 • „List do przyjaciół Krzyża",
 • "Tajemnica Maryi",
 • „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny",
 • „Przedziwny sekret Różańca Świętego".

Przeczytaj również: 

Dzień św. Ludwika w Polsce

Wspomnienie świętego Ludwika obchodzone jest 28 kwietnia w Kościele katolickim. W tym dniu odprawiane są uroczyste Msze Święte przede wszystkim w miejscach, gdzie patronuje kapłan – misjonarz. Wierni odmawiają modlitwy za wstawiennictwem św. Ludwika, a duchowni powracają do twórczości religijnego pisarza.

Modlitwa do św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika Marię, prezbitera, uczyniłeś gorliwym świadkiem i nauczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi, Twojemu Synowi, przez ręce Jego Najświętszej Matki; pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, na świecie szerzyli Twoje królestwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa poranna św. Ludwika do Matki Bożej

Zdrowaś Maryjo, córko Boga Ojca; Zdrowaś Maryjo, Matko Syna Bożego; Zdrowaś Maryjo, oblubienico Ducha Świętego; Zdrowaś Maryjo, przybytku całej Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, Pani moja, dobra Matko, Królowo serca mego i życia mego, słodyczy i nadziejo jedyna po Jezusie, serce moje, duszo moja. Cały należę do Ciebie i wszystko moje jest Twoim. Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, proszę, niech dziś Twoja dusza będzie we mnie, ażebym mógł wychwalać Pana, niech Twój duch będzie we mnie, ażebym mógł rozradować się w Bogu. Panno wierna, wyciśnij na mym sercu znak miłości, ażebym przez Ciebie i w Tobie odnalazł wierność memu Bogu.  Matko błogosławiona! Zechciej mnie łaskawie zaliczyć do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz, którymi kierujesz i których wspierasz. Pani Nieba! Nie pozwól, by było we mnie cokolwiek, co by nie należało do Ciebie, bowiem już wyrzekłem się wszystkiego. Córko Króla królów, której chwała jest w głębokościach, spraw, bym dla miłości Twojej nie rozpraszał się na rzeczy widzialne i przemijające, lecz bym w mym wnętrzu zajął się poszukiwaniem Boga, który jest moją radością, moim skarbem, honorem, chwałą i odpocznieniem, aż do chwili, kiedy dzięki działaniu Ducha Świętego, Twego wiernego Oblubieńca, i Twojemu, wiernej Jego Oblubienicy, Syn Twój umiłowany Jezus Chrystus w sercu mym zostanie w pełni ukształtowany na większą chwałę Boga, naszego Ojca, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Relikwie Ludwika Grignona

Kapłan Ludwik został beatyfikowany w 1888 roku przez papieża Leona XIII, natomiast kanonizowany 59 lat później (20 lipca 1947 roku) przez papieża Piusa XII. Relikwie świętego znajdują się w miejscowości, w której zmarł, a dokładniej w kościele w St. Lament-sur-Serve.

Zobacz też: 

Ikonografia chrześcijańska – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

W ikonografii chrześcijańskiej święty Ludwik przedstawiany jest jako kapłan w białej lub czarnej szacie. Wizerunek świętego najczęściej ukazuje duchownego podczas modlitwy i ewangelizacji dzieci oraz młodzieży.

Główne atrybuty św. Ludwika Maria Grignion de Montfort to:

 • krzyż,
 • różaniec,
 • wizerunek Matki Boskiej.