Kim był święty Jan Ewangelista i Apostoł?

Święty Jan znany jest również jako Jan Apostoł i Jan Teolog. Jego ojcem był rybak (Zebedeusz), dlatego już jako mały chłopak trudnił się rybołówstwem. Jan był pobożnym żydem, oczekującym nadejścia Mesjasza i przez długi czas pełnił rolę wiernego ucznia Jana Chrzciciela. Następnie bez zastanowienia ruszył za Jezusem Chrystusem, gdy Zbawiciel pojawił się przed łódką rybaków (poszedł za Jezusem, „Barankiem Bożym”).

Święty Jan nazywany jest umiłowanym uczniem Jezusa. Przez całe swoje życie wyróżniał się czystością serca i wiernością. Ewangelista uczestniczył w najważniejszych chwilach Syna Bożego, pełniąc funkcję nie tylko gorliwego ucznia, ale i powiernika tajemnic, przyjaciela. Św. Jan Ewangelista:

 • był świadkiem przemienienia na górze Tabor,
 • nie zostawił Jezusa podczas aresztowania w Ogrodzie Oliwnym,
 • brał udział we wskrzeszeniu córki Jaira,
 • został powiadomiony przez Mistrza o zdradzie Judasza,
 • do ostatniej chwili czuwał z Maryją i Magdaleną pod krzyżem Jezusa.

Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja — (J19, 26b-27a).

 • zdjął Jezusa z Krzyża i brał czynny udział w pochówku.

Święty jako pierwszy rozpoznał zmartwychwstałego Jezusa. Gdy w imię Syna Bożego wraz ze św. Piotrem wyleczył chorego, został zatrzymany z nakazem zaprzestania głoszenia  nauk. Jan Apostoł nie posłuchał, za co zamknięto go w więzieniu. Na szczęście z ratunkiem przyszedł anioł – uwalniając więźnia.

Św. Jan nawracał i głosił Słowo Boże w: Jerozolimie, Samarii, Efezie, Smyrnie, Filadelfii i innych krajach Azji.

Kogo i czego patronem jest święty Jan Ewangelista?

Święty Jan Ewangelista znany jest przede wszystkim jako patron Azji Mniejszej, Albanii i osób piszących. Poza tym św. Jan pełni opiekę nad dziewicami i wdowami. Myśląc o św. Janie, warto przypomnieć sobie dawne profesje, ponieważ ewangelista jest patronem m.in.:

 • bednarzy,
 • owczarzy,
 • płatnerzy,
 • kreślarzy,
 • papierników
 • litografów,
 • skrybów,
 • introligatorów,
 • kopistów.

Jan Apostoł i Ewangelista czuwa również nad: aptekarzami, osobami uprawiającymi winorośl, ślusarzami i w szczególny sposób nad teologami.

Skrócony życiorys świętego Jana

Jako jeden z nielicznych apostołów święty Jan przeżył długie lata i nie został skazany na śmierć męczeńską.

Zobacz także:

 • Nieznany jest dokładny rok i miejsce urodzenia św. Jana Ewangelisty, ale prawdopodobnie pochodził z Galilei (miasto Betsaida).
 • Jego rodzice to zamożny Zebedeusz i Salome.
 • Święty Jakub „Większy” był bratem Jana.
 • Wraz z ojcem i bratem św. Jan trudnił się rybołówstwem nad Jeziorem Galilejskim.
 • Święty porzucił wszystko, aby iść za Jezusem Chrystusem.

Święty Jan, czyli najmłodszy i umiłowany uczeń Jezusa. To on według tradycji Kościoła leżał na piersi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. To on słyszał bicie serca Boga, kiedy to serce biło najmocniej z lęku i miłości do człowieka. Najmłodszy ostatecznie okazał się najodważniejszy. Kiedy inni apostołowie uciekli, Jan pozostał pod Krzyżem mistrza. Kiedy inni apostołowie oddali swoje życie śmiercią męczeńską, Jan oddawał swoje życie „na raty”, umierając śmiercią naturalną ok. 98 r. w Efezie — podkreśla ksiądz Michał Marek z parafii św. Floriana Zabłocie.

 • Św. Jan był prześladowany przez cesarza Domicjana („został wrzucony w Rzymie do kotła wrzącego oleju”).
 • Pełnił funkcję kierownika kościoła efeskiego.
 • Święty opiekował się Maryją aż do jej śmierci.
 • Jego uczniami byli m.in. Papiasz, Ignacy, Polikarp.
 • Św. Janowi poświęcona jest Bazylika Zbawiciela na Lateranie (katedra papieży).

Zobacz też:

Jak zmarł św. Jan Ewangelista?

Święty Jan ostatnie lata swojego życia spędził w Efezie, koncentrując się przede wszystkim na pisaniu Ewangelii. Zmarł śmiercią naturalną 27 grudnia 104 roku jako sędziwy mężczyzna.

Relikwie Jana Ewangelisty

Od 2008 roku szczątki ciała świętego Jana Ewangelisty znajdują się w kościele środowisk twórczych w Warszawie (plac Teatralny).

Dokonania Świętego Jana Apostoła

Jan Ewangelista jest świętym nie tylko kościoła katolickiego, ale również: prawosławnego, anglikańskiego, ewangelickiego, koptyjskiego i ormiańskiego. Był najmłodszym z apostołów, ale docenianym jako najwytrwalszy uczeń Jezusa Chrystusa. Gdy innych zabrakło, on towarzyszył Zbawicielowi w Męce Pańskiej.

Jan Apostoł był prorokiem, mistykiem, teologiem i z wielką ufnością głosił Słowo Boże. Zapisał się w historii Kościoła jako autor:

 • Ewangelii św. Jana,
 • Apokalipsy,
 • 3 listów w Nowym Testamencie.

Dzień św. Jana w Polsce

Wspomnienie świętego Jana Ewangelisty w Polsce obchodzone jest 27 grudnia. Oficjalna ceremonia odbywa się przed relikwiarzem ze szczątkami świętego w Warszawie. W tym dniu wg tradycji Kościoła, duchowny podczas Mszy Świętej święci wino, które następnie przekazuje wiernym, mówiąc: „pij miłość św. Jana”.

Średniowieczna tradycja nawiązuje do legendy, w której św. Jan pobłogosławił (nakreślił znak krzyża) zatrute wino. Wypił napój i nie odczuł żadnych dolegliwości.  Obecnie to symboliczny gest miłości i radości.

27 grudnia to również najpopularniejsza data imienin Jana.

Modlitwy do Świętego Jana

Święty Jan to jeden z czterech ewangelistów i jeden z dwunastu apostołów. W kościołach co jakiś czas można usłyszeć Litanie do św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, koronkę do św. Jana, czy też inne modlitwy, skierowane w stronę umiłowanego Jezusa Chrystusa.

Modlitwa w Dzień św. Jana Ewangelisty

Jezu Zbawicielu nasz, Tyś pozwolił Janowi św. spoczywać na piersiach Swych przy ostatniej wieczerzy, aby wynagrodzić go za niewinność serca i nadzwyczajne przywiązanie do Swej osoby. Racz łaskawie i mnie udzielić podobnie gorącej miłości, abym tak jako św. Jan kochał (a) Cię prawdziwie kochał (a) Twoją świętą naukę, szedł (szła) wszędzie za Tobą, nie lękając się szyderstw i złośliwości ludzkiej, a nawet cierpień i mąk dla Wiary i Imienia Twojego świętego. O wielki Apostole, któryś szedł za pojmanym Jezusem śmiało aż na górę Kalwaryi, i stałeś z Maryą i niewiastami pod krzyżem umierającego Zbawiciela, tyś w nagrodę swej wierności i miłości został oddany w opieke Najśw. Maryi Pannie. Uproś mi, błagam Cię, miłość krzyża, aby był przewodnikiem i światłem życia mego. i oddaj mię Matce Najświętszej w opiekę, i abym pod Jej macierzyńską strażą bezpiecznie przepłynął (eła) przez to życie do szczęśliwego porta wieczności. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo do św. Jana Ewangelisty

Święty Janie, umiłowany Uczniu Chrystusa! Ty zostałeś wybrany przez Naszego Pana, byłeś świadkiem jego nauczania, cudów, rodzenia się prawdziwej wiary. Ty wbrew wszelkim przeszkodom głosiłeś Ewangelię po śmierci Zbawiciela, nie lękałeś się, pozostałeś wierny do końca. Święty Janie, dziękuję, że dzięki Twojej Ewangelii, mogłam poznać życie mojego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że to również dzięki Twoim słowom otrzymałam łaskę wiary, mogłam zbliżyć się do Pana Boga. Proszę, Drogi Święty, czuwaj nade mną z Nieba. Pomóż zawsze wybierać Dobro, żyć Słowami Chrystusa. Spraw, bym tak jak Ty umiała w pełni zaufać Bogu, bym tak jak Ty potrafiła rzucić wszystko i podążyć za nim. Święty Janie, tak bardzo potrzebuję Twojej opieki i wsparcia. Pomagaj mi we wszystkich trudnych chwilach w moim życiu, dodawaj mi siły i energii, dodaj pobożności, pomóż się pozbyć duchowego lenistwa. Proszę, przez wgląda na wszystkie cuda Pana Jezusa, których byłeś świadkiem, wlej we mnie autentyczną wiarę, ucz chrześcijańskiej miłości, miłosierdzia i empatii względem bliźniego. Naucz mnie z miłością pochylać się nad każdym odrzuconym przez społeczeństwo, naucz mnie wybaczenia i otwarcia na każdego człowieka. Błogosław mi i codziennie prowadź do Pana Boga. Amen

Ikonografia chrześcijańska – św. Jan Ewangelista

Święty Jan Ewangelista w ikonografii chrześcijańskiej przedstawiany jest najczęściej jako rybak lub starszy Apostoł z otwartą księgą w ręku. Księga to zarówno symbol apostołów, jak i ewangelistów, dlatego idealnie pasuje do św. Jana. Wizerunek świętego jest widoczny także na kluczowych obrazach z życia Syna Bożego np. Ostatnia Wieczerza, śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

Święty Jan na różnych dziełach sztuki nierzadko przybiera postać młodego mężczyzny w tunice, najmłodszego z apostołów, przytulającego się do piersi Jezusa Chrystusa.  Jeśli obok wizerunku świętego ukazany jest orzeł, to również bardzo prawdopodobne, że jest to św. Jan. Król ptaków symbolizuje wyżyny duchowe, jakie osiągną apostoł, tworząc Ewangelię św. Jana.

Główne atrybuty Jana Ewangelisty to również:

 • gołębica,
 • diakon Prochor,
 • kielich z Hostią,
 • kocioł z oliwą,
 • zwój,
 • kielich zatrutego wina z wężem,
 • siedem plag apokaliptycznych.

Przeczytaj również: