Dyrektora szpitala w Pszczynie zabrał głos po śmierci 30-latki w ciąży

Nie ustają komentarze po śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny, która zmarła będąc w 22 tygodniu ciąży. Aktualnie sprawą zajmuje się prokuratura. W piątek Szpital Powiatowy w Pszczynie poinformował w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie szpitala, że dyrekcja placówki "bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, przegląd procedur oraz sposobu działania oddziału". W oświadczeniu poinformowano o zawieszeniu w obowiązkach dwóch lekarzy, którzy podjęli decyzję o oczekiwaniu na śmierć obumarłego płodu, co stało się przyczyną śmierci młodej kobiety. 

"W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków" - poinformowała placówka. 

Dzisiaj 8 listopada we wczesnych godzinach popołudniowych, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie wydał oświadczenie.

Oświadczenie dyrektora szpitala w Pszczynie

Poniżej publikujemy w całości oświadczenie dyrektora Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Marcina Leśniewskiego:

W naszym Szpitalu przestrzegane są wszystkie standardy postępowania zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Nienaruszalność tajemnicy lekarskiej nigdy nie pozwoli nam na publiczną obronę przed fałszywymi oskarżeniami formułowanymi w mowie nienawiści.

Presja, wywierana przez bezkarnie krzywdzące opinie, może mieć wpływ na decyzje lekarskie, w związku z tym, dla dobra Pacjentek i bezpieczeństwa Lekarzy, zawiesiłem kontrakty naszych Kolegów.

Dziękując za liczne, choć ciche głosy solidarności, jako lekarz Oddziału ginekologiczno-położniczego i dyrektor Szpitala, pragnę docenić i wesprzeć moich najbliższych Współpracowników: położne, lekarzy, salowe oraz wszystkich innych Szpitalników oddanych Pacjentom.

W stosunku do Bliskich naszej zmarłej Pacjentki niezmiennie pozostaję w głębokim współczuciu.

Marcin Leśniewski

Pod tym LINIKEM znajduje się oświadczenie dyrektora szpitala.