Rok Szkolny 2021/2022 - plany ministra Przemysława Czarnka

Dokument dotyczący kierunków polityki oświatowej na następny rok szkolny 2021/2022 nie został jeszcze opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak Gazecie Wyborczej udało się dotrzeć do pisma podpisanego 8 lipca przez ministra Przemysława Czarnka. Dokument ten został przesłany m.in. do ośrodków edukacyjnych szkolenia nauczycieli i składa się z sześciu punktów.

Na co stawia minister Przemysław Czarnek i kierowany przez niego resort w najbliższym roku szkolnym? Oto kilka głównych założeń, które podaje serwis WP Wiadomości, powołując się na doniesienia Gazety Wyborczej:  

•    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
•    Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
•    Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej
•    Edukacja ekologiczna

ZOBACZ TEŻ:

Doradca ministra Przemysława Czarnka o "zdrowej rodzinie" i "cnotach niewieścich"

Założenia ministerstwa, o których czytamy w dokumencie, pokrywają się w dużej mierze z tym, o czym mogliśmy przeczytać na łamach gazety „Nasz Dziennik”. Kilka dni temu pojawił się w niej wywiad z doradcą ministra Przemysława Czarnka, dr Pawłem Skrzydlewskim. W wywiadzie sporo miejsca poświęconego jest przedmiotowi „Wychowanie do życia w rodzinie”:


- Tylko dzięki cnotom społecznym możemy uzyskać człowieka dojrzałego, czyli takiego, który umie spełniać dobro – tłumaczy dr Paweł Skrzydlewski i dodaje: - Trzeba mieć zdrową rodzinę, opartą na monogamicznym nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety.

Bohater wywiadu sporo miejsca poświęca wychowaniu kobiet.
- Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie – twierdzi dr Paweł Skrzydlewski w rozmowie z gazetą „Nasz Dziennik”, zwracając uwagę na „ucnotliwienie człowieka”, a w szczególności kobiety. Jego zdaniem kluczowe jest odpowiednie wychowanie kobiet i „ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”.
- Jeśli takie postawy się upowszechnią, to jednocześnie zabija się rodzinę, zamyka się na płodność. A przecież ludzie potrzebują domu pojętego nie tylko jako miejsce, lecz jako etos – doprecyzował doradca ministra Przemysława Czarnka.

Zobacz także:

- Musimy za wszelką cenę podporządkować wszystkie treści, które są w edukacji dobru człowieka. Co z tego, jeśli człowiek ma ogromną wiedzę w różnych dziedzinach życia, a jednocześnie jest zdeprawowany i zły – podsumowuje dr Paweł Skrzydlewski, zwracając uwagę na powrót do edukacji klasycznej.

Czytając ten wywiad, a także doniesienia Gazety Wyborczej o nowym dokumencie dotyczącym kierunków polityki edukacji, możemy być pewni, że MEN w najbliższym roku szkolnym 2021/2022 chce skupić się na wpajaniu uczniom tradycyjnego modelu życia. Niestety z wielu wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka, jak i jego doradców wynika, że te tradycyjne wartości wiążą się z umniejszaniem roli kobiety, a nawet traktowaniem jej przedmiotowo. 

PRZECZYTAJ TEŻ: