Rekompensata dla nauczycieli za strajk

Po strajku nauczycieli, który odbił się niestety na ich pensjach, niektóre samorządy podjęły decyzję o wypłacie rekompensaty dla nauczycieli za strajk.

Taką decyzję właśnie podjęli radni Warszawy, którzy zdecydowali o dwukrotnym zwiększeniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w okresie od początku czerwca do końca sierpnia.

W Warszawie, gdzie są najwyższe dodatki motywacyjne dla nauczycieli, za każdy tydzień bez prowadzenia zajęć nauczyciele dostawali około 700 zł brutto mniejszą wypłatę. Miesięcznie było to nawet 1 200 zł brutto mniej dla nauczycieli dyplomowanych.

To właśnie majowe pensje najbardziej odczują nauczyciele, którym dyrektorzy potrącili za trwający od 8 do 25 kwietnia strajk. Były to między innymi dodatki motywacyjne, czy dodatki za wysługę lat.

Decyzja radnych o wypłaceniu rekompensaty dla nauczycieli za strajk z pewnością ucieszy wszystkich nauczycieli.

Rekompensata dla nauczycieli za strajk: ile wyniesie?

Obecnie dodatek motywacyjny na jeden etat wynosi od 600 zł do 1200 zł. W przypadku pojawienia się oszczędności dyrektor szkoły może przyznać nawet maksymalną kwotę dodatku. Uchwała wprowadza możliwość podwojenia tej kwoty – do 2400 zł za okres trzech miesięcy: od 1 czerwca do końca sierpnia.

"Biorąc pod uwagę fakt, że płace zasadnicze nauczycieli wynikające z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego są znacząco za niskie, proponuje się, aby ewentualne oszczędności w budżetach szkół na wynagrodzenia ponownie przeznaczyć na wynagrodzenie nauczycieli poprzez podwyższenie dodatków motywacyjnych w okresie do końca rok szkolnego 2018/19, to jest do wyczerpania podwyżki" – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wyższy dodatek motywacyjny będzie przysługiwał wszystkim nauczycielom, także tym, którzy nie brali udziału w strajku.

Rekompensata dla nauczycieli za strajk: kto dostanie pieniądze?

Już kilka miast w Polsce zdecydowało, że nauczyciele dostaną rekompensatę za strajk. Taką decyzję oprócz radnych Warszawy podjęli między innymi: Rada Miasta Chorzowa, radni z Rybnika, gdzie nauczyciele będą w czerwcu, lipcu i sierpniu otrzymywać podwyżkę w wysokości 9,6 proc.

Podwyżki trafią też do nauczycieli w Zielonej Górze. Z kolei w Lesznie nauczyciele mają szansę na nagrodę w wysokości 1000 zł.

Władze Gdańska chcą pieniądze ze strajku przeznaczyć na zajęcia dodatkowe. Jest to łącznie kwota około 3,5 mln zł.


Źródło: rzeczpospolita.pl, wyborcza.pl