Protokół przedślubny jest w Kościele Katolickim dokumentem który podpisuje się ok. 3 miesiące przed ślubem. Zawiera on osobiste pytania podzielone na kilka grup, które zadaje ksiądz. Dokument ten zbiera informacje na temat tego, czy nie ma żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Ponadto może on być dowodem na przyszłość, gdyby para starała się unieważnić ślub kościelny. W zależności od parafii czasem praktykuje się zwyczaj, że narzeczeni udzielają odpowiedzi osobno, siedzą w tym czasie w różnych pokojach. Chociaż spisywanie protokołu brzmi strasznie, tak naprawdę jeśli nie mamy przed partnerem żadnych tajemnic jest tylko formalnością.
Protokół składa się z danych personalnych, pytań o przeszkody małżeńskie (np. pokrewieństwo, stan zdrowia - szczególnie psychiczny), części dot. wad oświadczenia woli zawarcia małżeństwa (czy nie mają nałogów stających na przeszkodzie związku – np. alkoholizm, Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych? ). W protokole są także dodatkowe pytania dla osób zawierających małżeństwo z ateistami.
Do wypełnienia protokołu potrzebne są następujące dokumenty:
Dowód osobisty.
Metryka chrztu.
Ostatnie świadectwo nauki religii.
Zaświadczenie wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego poświadczające brak okoliczności, które mogłyby uniemożliwić małżeństwo.
To właśnie po spisaniu protokołu w czasie mszy świętej ogłaszane są zapowiedzi.