Nowe rozwiązania dla ofiar przemocy domowej w Polsce

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna szykują się duże zmiany w celu ochrony ofiar przemocy domowej w Polsce. Obecnie ponad 65 tysięcy kobiet zgłosiło na policję regularne znęcanie się i ma tzw. "niebieską kartę". Funkcjonariusze policyjni nie mają jednak na dzień dzisiejszy uprawnień w celu pełnej ochrony takich ofiar dramatów za zamkniętymi drzwiami. 

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest rezultatem oceny istniejącego stanu prawnego i efektywności postępowań sądowych w sprawach dotyczących zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. 

Czego można obecnie oczekiwać w czasie interwencji policji?

–  zapisać numery służbowe interweniujących policjantów i ich nazwiska (poproś o legitymację służbową by spisać dane funkcjonariuszy),

–  żądać by sprawcę zabrała policja, pod warunkiem, że jest agresywny (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona czuje się zagrożona, boi się o swoje zdrowie lub życie – można domagać się by policja zatrzymała sprawcę na 48 godzin, lub gdy jest pijany na izbę wytrzeźwień),

– żądać wypełnienia tzw. niebieskiej karty (formularz, który mają obowiązek spisać policjanci w przypadku przemocy domowej, część B formularza powinni zostawić pokrzywdzonemu),

–  zgłosić interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej

Jeśli policjanci są bezczynni i nie podejmują działań, możemy taką sprawę zgłosić, gdyż w świetle polskiego prawa przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Zobacz także:

Przemoc domowa: co może zrobić policja?

Resort sprawiedliwości chce, aby wszystkie sprawy dotyczące przemocy w rodzinie toczyły się sprawniej i szybciej. Przemoc psychiczna i fizyczna jest tematem wstydliwym w kraju, w którym wiele ofiar nie zgłasza przypadków nadużyć. Według danych Agencji Praw Podstawowych UE 19% kobiet w Polsce doświadczyło przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Z uwagi na metodologię badania dane te są jednak zaniżone.

Według nowych planów funkcjonariusze policji będą między innymi mogli wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia zajmowanego mieszkania. Sprawcy przemocy domowej otrzymają też zakaz zbliżania się do lokalu mieszkalnego i jego bezpośredniego otoczenia. Osoby, które nie dostosują się do nakazu, zostaną ukarane sankcjami. Ich wysokość nie jest jeszcze znana. Nowelizację resort ma przyjąć w III kwartale tego roku.