Płaca minimalna 2019 wzrośnie

Płaca minimalna wzrośnie - tak zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas ostatniej konferencji podczas której ogłosiła, że resort rodziny chce podwyższyć o 200 zł płacę minimalną. Takie zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2020 roku. "Jeśli nasza propozycja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, to płaca minimalna wyniesie co najmniej tyle, ile nasza propozycja, czyli 2450 zł". - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. To oznacza, że stawka godzinowa wzrosłaby do 16 zł.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że rząd zmierza do tego, aby płaca minimalna stanowiła połowę przeciętnego wynagrodzenia.

Pensje muszą rosnąć, mamy rynek pracownika. Gdybyśmy zaproponowali tylko wzrost ustawowy, byłoby to za mało. - dodała Elżbieta Rafalska.

Gdyby rząd podniósł pensję minimalną o ustawowe minimum, wtedy stawka godzinowa wyniosłaby 15,30 zł, a pensja minimalna - 2345 zł brutto. Zresztą warto zauważyć, że rząd w ostatnich latach zaokrągla minimalne wynagrodzenie do pełnych "50".

Płaca minimalna 2020: ile dostaniemy na rękę?

Wszystko wskazuje na to, że płaca minimalna w 2020 roku będzie wyższa. Jeśli podwyżka płacy minimalnej wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. to pensja minimalna na rękę wyniesie 1773 zł. Obecnie jest to kwota 1633 zł netto. Ta różnica jest znacząca i z pewnością ucieszą się osoby najmniej zarabiające. Gdyby jeszcze tylko nie rosły ceny żywności i opłaty za prąd i gaz.

Prace nad podwyższeniem płacy minimalnej mają ruszyć latem. Wtedy odbędą się społeczne konsultacje nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ze związkami i pracodawcami. Jesienią parlament zajmie się podwyżkami płacy minimalnej i stawek minimalnych, a potem ustawę podpisze prezydent. Jeśli ta ścieżka dojdzie do skutku, to od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna 2020 będzie wynosiła 2450 zł brutto.

Płaca minimalna 2019: ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

Rząd od 1 stycznia 2019 roku podniósł wysokość kwoty płacy minimalnej do 2250 złotych brutto, czyli ok. 1634 zł netto. Ta informacja spotkała się z dużymi obawami ze strony rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy obawiali się, że po podwyżce pensji minimalnej stracą świadczenie 500 plus.

Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uspokoiło rodziców zapewniając, że podwyżka płacy minimalnej w najbliższym czasie nie będzie miała wpływu na przyznawanie świadczenia 500 plus: "Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego"

Zobacz także:

Przypomnijmy, że przed 1 stycznia 2019 roku, płaca minimalna w 2018 roku wynosiła 2100 zł, a rok wcześniej - 2000 zł brutto.

Elżbieta Rafalska: "Pensje muszą rosnąć"

Jak dodaje minister Elżbieta Rafalska: "Pensje muszą rosnąć", stąd propozycja podwyższenia minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku.

Związkowcy (NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ) chcą, żeby płaca minimalna wzrosła o 270 zł. Oznacza to, że wyniosłaby 2520 zł. Dodatkowo chcą podwyższenia zarobków w budżetówce o 15%.

Z kolei pracodawcy proponują podniesienie płacy minimalnej o 137 zł, co dawałoby kwotę - 2387 zł. Proponują również podniesienia zarobków w budżetówce o 6,1 proc.

Nasza propozycja jest kompromisowa między tym, co chcą związki, a tym, czego chcą pracodawcy - mówili Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed.

Minister Elżbieta Rafalska, która dostała się do Parlamentu Europejskiego zapewniła, że "nie nastąpi żadna zmiana prowadzonej przez nas polityki".

"Osoba, która mnie zastąpi, będzie kontynuować politykę, którą rozpoczęliśmy i konsekwentnie realizujemy" - zapewniła Rafalska.

Gdyby podwyżka pensji minimalnej weszła w życie od 1 stycznia 2020 r. w formie zaproponowanej przez resort rodziny, to na rękę najniższa pensja wynosiłaby 1773 zł (obecnie jest 1633 zł).