Nowe standardy opieki okołoporodowej: ważne zmiany

Już niedługo w życie wejdą nowe standardy opieki okołoporodowej. Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się obszerny dokument, który w sposób kompleksowy obejmuje organizację opieki sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad noworodkiem. Nowe standardy opieki okołoporodowej będą obowiązywały we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.

Nowe standardy zobowiązują szpitale do monitorowania jakości opieki okołoporodowej z uwzględnieniem oceny satysfakcji rodzącej. Przyszła mama zgodnie z nowym standardem będzie mogła wcześniej, po konsultacji z personelem, zapoznać się z miejscem porodu, wypełnić dokumentację medyczną, czy porozmawiać z anestezjologiem przed porodem. Personel medyczny będzie zobowiązany do omówienia z przyszłą mamą planu porodu i przestrzegania go w miarę możliwości.

Nowością w opiece okołoporodowej jest możliwość spożywania posiłków w trakcie porodu, przez rodzącą, o ile lekarz na to zezwoli.

W standardach okołoporodowych znajduje się zapis, który zobowiązuje osobę sprawującą opiekę nad kobietą w ciąży do przeprowadzenia badania przesiewowego dotyczącego wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. Lekarz lub położna będą mieli obowiązek zaproponować badanie i ewentualnie skierować do odpowiedniego specjalisty. Według Fundacji Rodzić po Ludzku, to bardzo ważny zapis, ponieważ wiele kobiet przeżywa depresję, lecz boi się o tym mówić i cierpi w milczeniu.

Nowe standardy mocno wspierają karmienie piersią

Dużą uwagę w nowych standardach okołoporodowych poświęcono karmieniu piersią. To ważny punkt, który do tej pory nie był traktowany jak należy. W standardach podkreślono, że kobiety będą mogły liczyć na właściwą edukację przedporodową w temacie karmienia piersią, czy problemach z laktacją. Większą uwagę poświęci się wzmocnieniu więzi matki z dzieckiem w tych pierwszych, najważniejszych chwilach po porodzie, czyli kontakt "skóra do skóry", który wpływa na zainicjowanie pierwszego karmienia.

Mleko modyfikowane będzie wydawane za zgodą lekarza lub na prośbę matki. "Liczymy na to, że ukróci to praktykę dokarmiania dzieci mieszanką bez wiedzy i zgody rodziców - co jest częstą praktyką w szpitalach." - czytamy na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku.

Zgodnie z nowymi standardami, szpital powinien posiadać sprzęt do odciągania pokarmu. Jednak ten zapis wejdzie w życie dopiero w 2022 roku, żeby szpitale miały czas na zakup potrzebnego sprzętu.

Ważnym zapisem jest ten mówiący, że dzieciom przedwcześnie urodzonym lub w sytuacjach, w których matka nie może nakarmić dziecka swoim mlekiem, zaleca się podawanie mleka z banku mleka. Według Fundacji to sprawi, że w Polsce powstanie więcej banków mleka, które zagwarantują wszystkim dzieciom dostęp do mleka kobiecego.

Czy na polskich porodówkach będzie lepiej?

Trzeba przyznać, że nowe zmiany w opiece okołoporodowej są obiecujące. Jednak jak będzie wyglądała rzeczywistość, okaże się w najbliższym czasie. "Opieka zmienia się na lepsze, natomiast nie jest to stan zadowalający. W Polsce wobec aż połowy kobiet łamane jest prawo, tak wynika z naszego raportu opracowanego na podstawie ankiet. Dlatego zachęcam kobiety, które przygotowują się do porodu, by chodziły do szkoły rodzenia. Tam zapoznają się z obowiązującym prawem i tym, czym jest standard organizacyjny opieki okołoporodowej, do czego ciężarne mają prawo. Kobiety, które wiedzą o tym, są lepiej traktowane na salach porodowych." - komentuje Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku.

Nowe standardy opieki okołoporodowej: od kiedy?

Nowe standardy okołoporodowe wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że wszystkie placówki wprowadzą je w życie, a personel będzie kompetentnie stosował się do nich.

Co myślicie o nowych standardach opieki okołoporodowej. Czy brakowało wam pewnych rzeczy, kiedy same rodziłyście?

 

Źródło: rodzicpoludzku.pl, gov.pl