Nowy przedmiot w szkole 2019

Nowy przedmiot w szkole od 2019 to pomysł Rzecznika Praw Pacjenta - Bartłomieja Chmielowca. Informacja na ten temat pojawiła się ostatnio na rządowej stronie RPP.

„Obowiązujący system nauczania zapewnia wprawdzie elementy edukacji zdrowotnej, określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów. Jest to jednak niewystarczające. Wymagając określonych zachowań zdrowotnych od obywateli, należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy, co skutkować będzie w przyszłości lepszą jakością życia i leczenia nowych pokoleń pacjentów. Mając to na uwadze, Rzecznik Praw Pacjenta postuluje wprowadzenie do programu nauczania szkolonego przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu” – czytamy na stronie internetowej RPP. 

Nowy przedmiot w szkole 2019: skąd pomysł?

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec napisał w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia - Łukasza Szumowskiego i Ministra Edukacji Narodowej - Dariusza Piontkowskiego.

"Istotną częścią działalności Rzecznika Praw Pacjenta jest realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych, która odbywa się m. in. za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta. Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne, ponieważ osoby, które znają swoje prawa, mają szansę dostrzec pewne nieprawidłowości i w porę na nie zareagować. Telefoniczna Informacja Pacjenta to również ważne źródło wiedzy dla Rzecznika. Bieżący monitoring i analiza zgłoszeń kierowanych za jej pośrednictwem przez pacjentów, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz osoby bliskie pozwalają określić obszary w systemie ochrony zdrowia wymagające naprawy" – napisał Chmielowiec.

Zdaniem RPP polscy pacjenci są zagubieni w kwestii świadczeń zdrowotnych. Wielu z nich nie potrafi odróżnić świadczeń publicznych od prywatnych, nie znają zasad ubezpieczenia zdrowotnego, nie rozumieją zagrożeń wynikających z niestosowania się do zaleceń lekarskich.

Nowy przedmiot w szkole 2019: statystyki są zatrważające

Bartłomiej Chmielowiec zwraca uwagę na zatrważające statystyki dotyczące stanu zdrowia Polaków: "Z badań wynika, iż największym zagrożeniem dla życia kobiet i mężczyzn w Polsce są od lat choroby układu krążenia – odpowiedzialne w 2016 r. za 43,3 proc. ogółu zgonów. W Polsce zdecydowanie najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób układu krążenia są choroby serca (60,6 proc. ogółu zgonów), znacznie mniejszą grupę stanowią choroby naczyń mózgowych (17,3 proc. zgonów). Wysoka umieralność z powodu m.in. chorób układu krążenia, w tym szczególnie chorób serca, jest główną przyczyną krótszego życia Polaków w porównaniu z mieszkańcami większości krajów UE".

Na co jeszcze chorujemy oprócz chorób związanych z układem krążenia? "Równie niebezpieczne są inne schorzenia uznane za choroby cywilizacyjne, za które uważa się choroby przewlekłe, niezakaźne, których występowanie jest uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi takimi jak: wysoki poziom stresu, siedzący tryb życia, nieodpowiednia dieta, używki, czy oddziaływanie środowiska. Obok chorób układu krążenia za najbardziej niebezpieczne uznaje się: cukrzycę, choroby wątroby, przewlekłą chorobę nerek, czy niedokrwistość. Część chorób rozwija się bezobjawowo a ich zdiagnozowanie uzależnione jest od trybu życia i podejmowanych przez pacjenta decyzji zdrowotnych. Dlatego tak istotną rolę w życiu każdego człowieka pełni profilaktyka" – dodaje Chmielowiec.

Nowy przedmiot w szkole: ''Wiedza o zdrowiu''

Zdaniem rzecznika wprowadzenie nowego przedmiotu w szkole mogłoby wiele zmienić w zakresie polepszenia wiedzy Polaków na temat zdrowia i profilaktyki.

Przykładowy program przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” zdaniem rzecznika mógłby edukować społeczeństwo w zakresie zasad zdrowego trybu życia, praw i obowiązków pacjenta, podstawowych zasad pierwszej pomocy, metod redukcji stresu, wiedzy o szczepieniach ochronnych oraz o zalecanych badaniach niezbędnych dla danej grupy wiekowej, czy podstawowej wiedzy w zakresie zbilansowanego sposobu odżywiania.

"Warto zauważyć, iż w ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli w obszernym raporcie uwzględniającym wnioski z ponad 70 kontroli również wskazała, że bardzo ważnym elementem strategii ochrony zdrowia powinien być rozwój edukacji kształtującej świadomość osobistej odpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie. Z tych względów postulowała wprowadzenie do programu nauczania w szkołach podstawowych oraz średnich wydzielonego przedmiotu – edukacji zdrowotnej" – zaznaczył Bartłomiej Chmielowiec.

Ministrowie edukacji i zdrowia mają 30 dni na odpowiedzenie w tej sprawie rzecznikowi. Wtedy okaże się, czy nowy przedmiot zawita do szkół od września 2019 roku. Co myślicie o tym pomyśle?