Ustalono nowe typy osobowości

Flegmatyk, choleryk, melancholik, sangwinik - to powszechnie znane typy osobowości, z którymi wiele z nas do tej pory się utożsamiało. Piszemy do tej pory, ponieważ zdaniem naukowców z Northwestern University to właśnie inne typy osobowości najlepiej odwzorowują ludzką naturę. 

Naukowcy opracowali algorytm, który na grupie ponad 1,5 mln badanych pozwolił wyodrębnić najczęściej powtarzające się schematy. Uczestnicy mieli za zadanie wypełnić kilka powszechnie znanych kwestionariuszy osobowości, które zawierały od 44 do 300 różnych stwierdzeń, z jakimi w różnym stopniu można się utożsamiać. Wyniki poddano analizie przy pomocy tzw. algorytmów uczenia maszynowego i właśnie na ich podstawie wyłoniono nowe cztery typy osobowości.

Eksperyment naukowców tym interesujący, że do tej pory większość dostępnych testów psychologicznych polega na identyfikowaniu się z określonymi cechami. Jest to trudne, ponieważ większość z nas nie do końca potrafi realnie określić się, bardziej bazujemy na naszym wyobrażeniu o sobie.

O jakie typy chodzi, i z którym Ty się utożsamiasz? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii.