Adwent w kalendarzu liturgicznym jest czasem szczególnym. To okres, w którym wierni oczekują na nadejście Jezusa. Początek wyznacza czwarta niedziela tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Za koniec adwentu uznawany jest moment przed pierwszymi Nieszporami w wieczór Wigilii Bożego Narodzenia. Modlitwy adwentowe są odmawiane przez wiernych w domach i kościołach. Dzięki nim oczekiwanie na nadejście Jezusa jest wypełnione nadzieją, radością i miłością.  

Modlitwa adwentowa: czym jest i kiedy ją odmawiać?

Modlitwy adwentowe towarzyszą wiernym przez cztery tygodnie, a więc przez cały okres trwania adwentu. Są wyrazem radosnego oczekiwania i pomagają duchowo przygotować się na nadejście świąt. Dzięki nim możliwe staje się porozumienie z Bogiem i przeproszenie za grzechy. Modlitwy adwentowe pomagają wiernym: 

  • odnaleźć Boga w swoim życiu;
  • skupić się na duchowym okresie oczekiwań na bożonarodzeniowe święta; 
  • napełnić serca dobrocią i nadzieją; 
  • odnaleźć spokój i oddać się refleksjom. 

Zobacz także: 

Jakie modlitwy odmawia się w adwencie?

W czasie trwania adwentu wierni modlą się do Boga i Maryi, wypraszając łaski i prosząc o to, aby ich serca wypełniły się miłością i wiarą. Modlitwy adwentowe stanowią rodzaj duchowego oczyszczenia. Wierni mogą odmawiać je samodzielnie w ciszy bądź gromadzić się w grupach i wspólnie przygotowywać na moment powtórnego przyjścia Jezusa. Podczas takich spotkań, we wspólnocie wiernych, odmawiane są różne modlitwy i litanie, czytane jest Pismo Święte oraz śpiewane są pieśni adwentowe. 

Modlitwy adwentowe mogą przybierać dłuższe lub krótsze formy. Można odmawiać je przez cały okres trwania adwentu, na przykład w trakcie drogi na roraty bądź jako traktować jako formę wieczornej kontemplacji. Są duchowym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Modlitwy wiernych adwentowe są skierowane do Boga oraz Maryi i Jezusa Chrystusa. 

Krótka modlitwa adwentowa 

Święta Matko Boga,
W milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem
i wydałaś na świat Tego, który wszystko dźwiga na Swoich barkach.
Bądź naszą Przewodniczą na drodze do Bożego Narodzenia,
aby czas, w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela, napełnił nasze serca
radością i Nadzieją. Amen.

Zobacz także:

Modlitwa wiernych adwentowa do Jezusa

Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.

Zobacz także: 

Litania na adwent 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Odwieczne Słowo, które w czasie Ciałem się stało,
Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu,
Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów,
Jezu, upragniony przez narody,
Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez Ojca,
Jezu, Zbawicielu oznajmiony przez Ducha Świętego,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, który stając się człowiekiem uczyniłeś nas uczestnikami Boskiej natury,
Jezu, nasze zbawienie i nadziejo,
Jezu, nasz Emmanuelu, czyli Boże z nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od wszelkiego złego – wybaw nas, Jezu.
Od wszelkich grzechów,
Od zatwardziałego i fałszywego serca,
Od wszelkich złych nałogów,
Od wszelkiej złości,
Od złej śmierci i potępienia,
Przez Twoje święte przyjście,
Przez świętą tajemnicę Wcielenia Twego,
Przez Twoje niepokalane poczęcie,
W dzień sądu,

My grzeszni, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś nas zechciał uwolnić od naszych grzechów,
Abyś zechciał przygotować w nas godne dla Ciebie mieszkanie,
Abyśmy zawsze mogli cieszyć się jedynie w Tobie,
Abyś nas zechciał zawsze bronić i osłaniać ramieniem Twojej mocy,
Abyś nas uczynił współdziedzicami Twojego Królestwa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę.
Niech jak deszcz spłynie z obłoków.

Módlmy się: Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa adwentowa dla dzieci, rodzin i wszystkich wiernych 

W adwentowym czekaniu
gdy przycichł świat cały:
uwielbiam Cię, Jezu,
Panie godzien chwały.

Uwielbiam Cię: w myśli,
w modlitwie i w śpiewie.
Oddaję Ci, Jezu,
dziś samego siebie.

Chcę Ci przygotować
w sercu swoim drogę,
bo tęsknię za Tobą,
mym Panem i Bogiem.

Zobacz – adwentowe płoną
dla Ciebie lampiony.
Przyjdź więc Panie Jezu
i bądź uwielbiony!
(Alina Paul)