Władza rodzicielska, zgodnie z polskim prawem, przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego, czy mieszkają razem i czy w takim samym stopniu zajmują się dzieckiem. Zaczyna się ona w chwili narodzin (lub uznania dziecka, jeśli przyszło na świat poza małżeństwem) i kończy po 18 latach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd ją ograniczył lub odebrał. Każdy z rodziców może samodzielnie podejmować decyzje w codziennych sprawach dotyczących dziecka. Są jednak tzw. istotne kwestie, gdzie przepisy prawa wymagają, by zarówno matka dziecka, jak i jego ojciec wyrazili zgodę – czasem nawet na piśmie.

W razie choroby

Lekarze przed rozpoczęciem leczenia dziecka rozmawiają zazwyczaj tylko z jednym z jego rodziców. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy planowany zabieg wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Wtedy, aby go przeprowadzić, konieczna będzie zgoda obydwojga rodziców dziecka.

Zmiana nazwiska

Jeśli np. matka dziecka zmienia nazwisko i chce, by zmiana dotyczyła również dziecka, musi otrzymać na to zgodę jego ojca. Tę zasadę wprowadza ustawa o zmianie imion i nazwisk. Jeżeli ojciec takiej zgody odmawia, matka może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie odpowiedniego pozwolenia. Zgoda ojca na zmianę nazwiska dziecka lub zastępcza zgoda sądu jest wymagana też wtedy, gdy ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Wyjazd za granicę

Matka i ojciec muszą wspólnie wyrazić zgodę na to, by dziecko opuściło Polskę, nawet jeśli jest to wyjazd turystyczny pod opieką jednego z nich. Oboje muszą stawić się w biurze paszportowym lub urzędzie wydającym tymczasowy dowód osobisty. Jeśli z jakichś powodów jeden z rodziców nie może stawić się osobiście, musi być jego zgoda na wyjazd dziecka potwierdzona przez notariusza.