Kalkulator ciąży – po co?

Dla każdej ciężarnej kobiety bardzo ważną informacją jest poznanie terminu planowanego porodu oraz określenie tygodnia ciąży, w którym aktualnie się znajduje. Właśnie do tego celu został stworzony zmechanizowany system obliczania tych danych, który nazwano „kalkulatorem ciąży i porodu”. Dla obliczeń wykorzystuje on regułę stworzoną przez niemieckiego położnika - Franza Naegelego. Określa ona termin porodu posługując się daną, jaką jest pierwszy dzień ostatniej miesiączki.

Kalkulator ciąży posługuje się założeniem, iż każdy cykl trwa 28 dni, a owulacja następuje w jego środku. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto również średni czas trwania miesiąca kalendarzowego, który wynosi 30,416 dni. Reguła zakłada również, iż czas trwania ciąży to 40 tygodni, czyli 280 dni od pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub 266 dni od owulacji.

Warto zaznaczyć, iż kalkulator nie podaje rzeczywistego wieku płodu i daty porodu. Posługuje się jedynie danymi przybliżonymi i wskazuje przybliżony termin porodu (PTP). Prawda jest taka, iż dokładny czas zapłodnienia jest bardzo trudny do określenia, nawet w sytuacji, kiedy kobieta dokładnie zna dzień w którym doszło do zbliżenia. Należy również wziąć pod uwagę fakt braku regularności cykli menstruacyjnych i zróżnicowane tempo rozwoju płodu. W praktyce jedynie kilka procent porodów odbywa się w terminie kreślonym przez kalkulator.

Pomimo braku precyzyjności kalkulatora tygodnia ciąży, szacunkowe określenie wieku ciąży jest bardzo przydatne, szczególnie w przypadku ciąż o nieprawidłowym przebiegu. Kalkulator pomaga również w planowaniu badań, przewidywaniu, co się będzie działo w danym miesiącu i przede wszystkim – pomaga przyszłym rodzicom przygotować się na przyjęcie pociechy. Znajomość wieku ciąży ułatwia pracę lekarzy w przypadku wystąpienia ciąży przedwczesnej. Błędne określenie wieku ciąży może natomiast przyczynić się do podejmowania zbędnych działań, np. przyspieszenia porodu. 

Czy jestem w ciąży? Kalkulator

Kalkulator ciąży nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta znajduje się w stanie błogosławionym. Jedynie przeprowadzenie odpowiednich badań i testów da jednoznaczną odpowiedź w tym zakresie. Za pomocą kalkulatora natomiast można w przybliżony sposób określić szacunkowy termin porodu oraz wiek ciąży. Daje on możliwość przygotowania się na narodziny potomka.

W sytuacji, kiedy u kobiety ustąpiły krwawienia menstruacyjne, należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza, który w dokładny sposób określi przyczynę tego zjawiska.

Który to tydzień ciąży? Kalkulator

Kalkulator ciąży w sposób przybliżony jest w stanie odpowiedzieć na pytanie przyszłych mam: „W którym tygodniu ciąży jestem?” Tydzień ciąży oblicza się poprzez wprowadzenie daty rozpoczęcia ostatniej miesiączki. Zakres błędu kalkulatora wynosi 14 dni.

Zobacz także:

Dokładny kalkulator ciąży wskazujący rzeczywisty tydzień i dzień ciąży nie istnieje. Wszelkie informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter szacunkowy i przybliżony, ponieważ bardzo trudno jest wskazać dokładną datę zapłodnienia.

Termin porodu – jak obliczyć?

Kalkulator ciąży za średni czas ciąży przyjmuje okres 280 dni. Termin porodu wyznaczany jest poprzez dodanie 7 dni do daty pierwszego dnia krwawienia menstruacyjnego. Od otrzymanego wyniku odejmuje się 3 miesiące i dodaje 1 rok. Otrzymany wynik będzie stanowił termin planowanego porodu.

Kalkulator porodu wskazuje jedynie na tak zwany środkowy czas trwania ciąży. Biologiczny czas uzależniony jest od życia łożyska i terminu uzyskania przez dziecko takiego wieku biologicznego, który pozwoli mu na życie poza organizmem matki.

Ile tygodni trwa ciąża? Kalkulator

Kalkulator terminu porodu przyjmuje założenie, iż ciąża trwa 40 tygodni, czyli 280 dni. To czas, który powinien upłynąć od pierwszego dnia miesiączki do dnia spodziewanego porodu. W rzeczywistości jednak tylko około 5% dzieci rodzi się w terminie wyznaczonym przez obliczenia wynikające z reguły Naegelego. Pozostałe terminowe porody odbywają się w ciągu trwania dwóch tygodni przed lub po wyznaczonym terminie.

Rzeczywisty termin porodu wyznaczany jest przez hormony produkowane przez przysadkę mózgową dziecka. Dodatkowym czynnikiem jest samopoczucie ciężarnej, a szczególnie poziom stresu i poczucie bezpieczeństwa. Stres oraz napięcie są w stanie opóźnić poród, a nawet go zablokować. Podczas ich odczuwania podnosi się poziom adrenaliny, która hamuje działanie oksytocyny odpowiedzialnej za rozpoczęcie porodu.

Który tydzień ciąży według daty porodu?

Kalkulator porodu zakłada, iż ciąża trwa 40 tygodni. Obliczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym wystąpiło krwawienie menstruacyjne. Zatem kobieta, która posiada przybliżoną datę porodu, posługując się założeniami kalkulatora, jest w stanie obliczyć aktualny tydzień ciąży, w którym się znajduje.

Inne sposoby na wyznaczanie wieku ciąży

Zdarza się, że kobieta przychodzi na badanie w zaawansowanej ciąży i nie jest w stanie powiedzieć, jaka była data jej ostatniej miesiączki. Co robić w takich przypadkach? Na szczęście kalkulator ciąży to nie jedyny sposób na poznanie jej wieku. W takich przypadkach termin porodu określa się na podstawie innych formacji, np. momentu odczuwania przez kobietę pierwszych ruchów płodu. Bardziej miarodajne będzie natomiast badanie ultrasonograficzne. Na podstawie pomiarów długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL) płodu wykonywanych w okresie od 6. do 16. tyg. ciąży, można bardzo dokładnie określić wiek ciąży. W przypadku badania margines błędu wynosi zaledwie od 3 do 5 dni. Poleca się, żeby badanie wykonywać w I trymestrze, ponieważ wtedy wynik będzie najbardziej wiarygodny.

Inną metodą na określenie wieku ciąży jest badanie ginekologiczne. Określa się podczas niego wysokość dna miednicy. Im jest ono wyżej, tym ciąża jest bardziej zaawansowana. Około 8. tygodnia ciąży będzie ono na wysokości spojenia łonowego, natomiast około 36. tygodnia dno miednicy znajduje się już pod łukami żebrowymi. Metoda jest jednak obarczona dość sporym marginesem błędu, ponieważ każda ciąża przebiega inaczej. Dodatkowo wszelkie powikłania, takie jak wielowodzie, małowodzie czy nieprawidłowości w budowie macicy, będą wpływać na zaburzony odczyt danych.